Február 15-én ért véget Szlovákiában a 2011/2012 tanévre az iskolai beiratkozás. Magyar iskoláink fontosnak tartják, hogy az ünnepélyes beiratkozásokról beszámoljanak, hisz örvendetes tudni, hogy nagyon sok magyar szülő számára fontos továbbra is  gyermeke anyanyelven történő oktatása. Portálunk kötelességének érzi, hogy beszámoljon az ünnepélyes pillanatokról.

A Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában február 14-én zajlott a 2011/2012-es iskolai évre történő beíratkozás. A 10 órától kezdődő eseményt Kovács Magdolna, az intézmény igazgatóhelyettese nyitotta meg. Üdvözölte a jövendő elsősöket, s az őket elkísérő szülőket, nagyszülőket. Köszöntőjében hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás fontosságát és az iskola tanulóinak eredményességét. Szólt a Rákóczi Szövetség nyújtotta támogatásról, s felvázolta a jövendő elsősökkel való munka programját. A beiratkozáson az említett napon 9 gyerek vett részt, akiket a 2. osztály tanulói köszöntöttek ünnepi műsorral. Ezt követően megnézték az első osztályt, ahol a gyerekek foglalkozásába is bepillanthattak. Közben együtt is foglalatoskodtak, gyermekjátékokba, kézműves munkába kapcsolódhattak be. A tízórai után minden gyerek ajándékcsomagot kapott, melyben játék, tanszer és édesség is volt.
Reméljük, a szeptemberi tanévkezdésig még gyarapodik a beiratottak száma.

Nemeskajalon évek óta nagy gondot fordítanak a beiratkozási programra. Az óvodásokat meghívják az iskolai rendezvényeikre, műsoraikra, s az év végi kiránduláson is sokszor velük tartanak a kicsik és szüleik.
Tavaly decemberben meglepetésképpen meghívták a VIA NOVA ifjúsági csoportot, mely beiratkozási körútjával már évek óta járja az ország magyar iskoláit. A rendezvény – mint azt a mellékelt fotók is mutatják -, nagyon jól sikerült. A gyerekek el sem mozdultak az ugrálóvár mellől, a kreatívabbak betlehemet készítettek, míg a szülők tartalmas előadáson és filmvetítésen vettek részt.

Farkasdról a helyi alapiskola és óvoda igazgatónője, Mátyus Rózsa írt rövid beszámolót a beiratásról. Náluk február 3-án történt az ünnepélyes beiratkozás, mely reggel kilenc órától kincskereséssel, az iskola bemutatásával kezdődött. Játszhattak is a gyerekek a didaktikai teremben, majd a Kicsi Hang vitte kalandos utazásra gyereket és felnőttet. Bábozással, szórakoztató játékkal és eszem-iszommal ért véget ez a kellemes nap. Az igazgató asszony megköszönte a beiratott gyerekek szüleinek a bizalmat, hogy rájuk bízzák csemetéik oktatását, és örült a beiratott 27 gyereknek.

Zavarcsík B. Henrietta, a negyedi alapiskolából rövid írást juttatott el szerkesztőségünkbe, ezt idézzük szó szerint.

Magyarul, emberül…
„Gyermekem!
Fogantatásod pillanatától kezdve hallottad azokat a becéző szavakat, amit egyetlennek, éppen ezért anyanyelvnek és édesnek neveznek. Életre ébredésedtől mostanáig édes anyanyelved tündérvárként kísér reggeltől az édes álomig. Féltőn gondoskodtam, hogy gondolataid televénye, képzeleted kertje megfoganja, gazdaggá tegye legnagyobb kincsedet. Bölcsöd fölött anyanyelved csodás szavaiból szőttem színes, édes álmot, a gondos mindennapokban magyarul tanultuk megismerni a világot. Első szavam, első szavad, a felejthetetlen, más nem lehetett, csak a magyar.“
Nagyrabecsült kollégám, Ádám Zita gondolataival kezdem az írást, épp a beíratkozás idejében, amelyet a mi iskolánk, a Negyedi Pongrácz Ágoston Alapiskola a balázsolással szokott egybekötni.
2010. december 9-én a Via Nova ICs Beíratkozási Körútjának lehettünk részesei. Samu István, a csoport országos tanácsának alelnöke és Cseri Ilona (a csoport alelnöke) látogatott el iskolánkba. Samu István, az anyanyelvi oktatás fontosságáról adott elő – a sajnos kis számban megjelenő – szülőknek, Cseri Ilona pedig kézműveskedett, játszott a napközis tanító nénijeink segítségével. A gyermekek, óvodások, elsősök ujjongtak, mikor meglátták az ugrálóvárat az iskola folyosóján. Ujjongtak, örültek…magyarul. „Anya, látod? Már most ugrálhatok?“ Anyanyelvükön szólaltak meg. Azon a nyelven, amit az anyatejjel szívtak magukba.
Édes anyanyelvünk… Magyarul szólt hozzánk édesanyánk, amikor megpillantott bennünket. Samu István előadása igazán sokatmondó, tanulságos volt, melyben rámutatott, hogy igenis magyar gyereket, magyar iskolába kell íratni. A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy az érvényesül igazán, aki anyanyelvén tanult meg írni, olvasni, aki anyanyelvén hallgathatta a meséket, mondókákat a nagymamájától, aki anyanyelvén beszélgethetett nagypapájával a régi időkről.
Jött a karácsony, majd február . Első napjait a beíratásnak szenteltük. Munkánknak meg is lett a gyümölcse, hisz a beíratott elsőseink száma 17 lett.
Mint pedagógus és anya úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladataink egyike most vált igazán aktuálissá – a magyar nyelvet, anyanyelvünket, amelyet őseink hagytak örökül, megőrizzük, megóvjuk és tovább adjuk gyermekeinknek, tanítványainknak. Nemzetiségünk, nemzeti identitásunk megőrzéséhez csakis a magyar iskolában van esély. Akaratlanul is visszatérek Ádám Zita gondolataihoz.
„Szabadságod joga Petőfi szavával erősödik meg Benned, Arany Toldijában nyelvünk erdőzúgását hallod. Adyval sírni tanulsz, szárnyalni és zuhanni, később József Attila szavával mondd majd a legszebb földi érzést. Illyés nyelve ércbe öntött emberi hitvallásodban erősít.
A kenyér, föld, só, otthon, ember, öröm, szeretet, születés és vég csak anyanyelveden érthető mélyen, csak ezen a nyelven hatolnak a gyökerekig, csak így lesz döbbenet a halál, mennyei érzés a szerelem. Hogy ki volt nekünk Bartók, Kodály, Szent-Györgyi? Megtanulod!
Tudd azt, mi által lettek nagyok: tudás, műveltség anyanyelvükön itatódott beléjük. Tudd: az anyanyelv emel emberré!
Tudd a Füst Milán-idézetet: „Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok/ S azt meg kell védened.” Ezt a levelet vidd hát útravalóul, Gyermekem! Édesanyád“

Zavarcsík B. Henrietta

Az ünnepélyes beiratkozások alkalmával készített felvételek megtekinthetők Képgalériánkban.