Sürgősséggel tárgyalt a parlament 12. ülése a légszennyezési kvótákkal való kereskedelem feltételeit  szabályozó törvényről. Többek közt lehetővé teszi, hogy a kvótakereskedelem kedvezményezettjei közé bekerüljön a légi közlekedési vállalat is. 78 igennel a plénum a törvényt elfogadta.

Megvitatta a plénum Daniel Lipšic (KDH) belügyminiszter fegyvertartási engedélyezést szigorító törvényjavaslatát, amelynek több rendelkezésével a koalíciós képviselők – főleg a vadászszenvedélynek hódolók – sem értenek egyet, ugyanígy a közúti közlekedési törvény módosítását, melyet jóvá is hagyott. A levéltári törvény, a kritikus infrastruktúra – elsősorban az állambiztonsági célokat szolgáló technikai eszközök, illetve a segélyhívó hálózatok – fenntartására és kezelésére vonatkozó jogszabály, a katonatemetők fenntartását rendező törvény is végleges formát öltött.
Második olvasatba jutott a házszabály módosítása, amely lehetővé teszi majd a legfőbb ügyész nyílt szavazáson történő megválasztását.
Lezajlott a munkajogi kódex vitája is, erről majd este szavaz a parlament. Eredetileg a Munka Törvénykönyvének uniós harmonizációját terjesztette be plénum elé a kormány, mivel az Európai Bizottság már követelte, hogy a nemi diszkrimináció tiltása épüljön be végre a szlovák törvénybe is.
Jozef Mihál (SaS) munka-, szociális és családügyi miniszter még ma is azzal vezette fel a részletes vitát, hogy a nőket érintő rendelkezéseket „uniósították”, mivel biológiai okai vannak a nők és férfiak közti különbségeknek, biztosítani kell az egyenlő bánásmód elvét közöttük az anyaság figyelembe vételével is.
A vita viszont másként alakult. Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS) ex.miniszter, képviselő terjedelmes módosító csomagot terjesztett be, melyben néhány kényes, az érdekegyeztetésen vita tárgyát képező kérdést előre lerendezhet a parlament. Átírná például a végkielégítések rendszerét, a jogot az ún. lelépőre ledolgozott évekhez kötve a havi bér, 2-, 3-, 4- és tízszeresében határozná meg (az utóbbi az betegség miatt távozót illetné meg), leépítések esetére, de csak akkor, ha az alkalmazott még a felmondási idejének megkezdése előtt kilépne a munkahelyéről. Megszűnne hát a felmondási idő és a végkielégítés párhuzamossága. Ugyancsak eltörölné javaslatára a parlament azt a tételt, hogy objektív okból lehet felmondást adni az alkalmazottnak. Kaník szerint minden munkáltató maga tudja legjobban, képes-e vagy sem teljesíteni kötelességeit alkalmazottaival szemben, tehát olyan objektív okai is lehetnek, ami tételesen nem szerepelhet a jogszabályban. (Pl. ha csődbe ment, a gyesen lévő anyát sem tudja állásába visszavenni.) Igor Matovič (SaS-OĽ) a melegétel-utalványok eltörlését terjesztette elő, helyette a munkáltató készpénzben fizetne étkezési hozzájárulást.  Matovič szerint az utalványokat azért kell eltörölni, mert csak a forgalmazóiknak jelentenek könnyű és jó bizniszt, sok velük a papírmunka, ráadásul akik kapják, italt vesznek rajta. A képviselők egyik fele támogatta a javaslatot, a Smer és a KDH viszont nem. Nem támogatta ennek a javaslatnak az elfogadását Jozef Mihál miniszter sem. Zárszavában Kaník három javaslata közül kettőt elfogadásra javasolt, mivel technikai jellegűnek tartja, de a végkielégítéseket és a felmondási időket érintőekhez szerinte is társadalmi-szakmai egyeztetésre lenne szükség.

Felvidék Ma