2010 végéhez Szlovákia az EU-alapokból 1,54 mld. €-t merített. Ha figyelembe vesszük, hogy a 2007-2013 közötti programozási időszakban 11,4 mld. €-t ítélt meg Szlovákia számára az Európai Bizottság és az Európai Parlament, akkor megállapíthatjuk, hogy a programozási időszak közel 60%-ának eltelte után csupán a keret 13,5%-át sikerült kimeríteni.
E tekintetben az EU 27 tagországa közül utolsók vagyunk, ha nem számítjuk a két legifjabb tagot, Romániát és Bulgáriát – mondta Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke.
“Az okok közt szerepel, hogy az előző kormány a programozási időszak kezdetén rengeteg időt elpocsékolt a Nemzeti Fejlesztési Keretterv átszabására és hatásköri vitákra az operációs programok elosztását illetően a koalíciós pártok között. Az SNS kiharcolta magának a régiófejlesztési tárcát. Itt első lépésben megszabadultak rengeteg tapasztalt, köztük sok magyar ajkú szakembertől. Majd a tárca tevékenységét alárendelték a pártpolitikai és gazdasági csoportérdekeknek. Példaként említhetjük a botrányos faliújságtendert, a méregdrágán vásárolt logókat vagy a piaci ár tízszeresén vásárolt műsoridőt az elektronikus médiában. A régiófejlesztésnek nincs gazdája, vidéken a régiófejlesztési ügynökségeket ellehetetlenítették. Az eredmény ismert, 2006 óta ide süllyedtünk.
Pedig a gazdasági válság idején a beruházások finanszírozására a leghatásosabb, legolcsóbb források egyike az EU-alapok hatékony merítése. Össze kell szednie magát a kormánynak, az egyes tárcáknak, hogy a választási időszak végéig behozzák a lemaradást. Igen nagy kár lenne minden feleslegesen elveszett eurómilliárdért.
A kormány tegnapi döntésének értelmében 650 millió €-t átcsoportosítanak 5 további operációs programból a D1 északi autópálya építésének fedezésére. Akkor tudjuk ezt pozitívan értékelni, ha a D1 autópálya korábbi befejezésének következtében korábban elkezdik az R7 déli gyorsforgalmi út építését és az R2 délkeleti gyorsforgalmi út további szakaszainak építését. Egyébként a Nemzeti Fejlesztési Keretterv megnyitása és a források átcsoportosítása közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, gyorsforgalmi utak építésére, munkahelyteremtő beruházásokra, a leszakadó térségek fejlesztésére csak a Magyar Koalíció Pártja választási programjában szerepelt. Ezért is méltányoljuk a kormány döntését” – fogalmazott Farkas Iván mai sajtóközleményében.

Felvidék Ma