eu-parlament-brusszel01

Pártok közti összeütközést hozott az alkotmányozás napirendre vételére tett kísérlet egy EP-bizottságban.  Nagy többséggel elvetette az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága azt a felvetést , hogy vegyék a testület napirendjére a magyar alkotmányozás témáját.

Az EP magyar néppárti (Fidesz-KDNP) delegációja ezt követően kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy “az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói a mai napon újabb politikai támadást kíséreltek meg Magyarország ellen”. Álláspontjuk szerint “bár az alkotmányozás egy ország kizárólagos nemzeti hatáskörébe tartozik, amit José Manuel Barroso európai bizottsági elnök is egyértelműen megerősített, a baloldali és liberális frakciók megpróbálták az EP egyik szakbizottságának napirendjére vetetni a magyar alkotmányozás kérdését. Az akció kezdeményezője a liberális frakció és Göncz Kinga EP-képviselő volt, aki a szocialista frakció nevében állt ki a példátlan kezdeményezés mellett.”
A magyar néppárti delegáció szerint “a vita nyilvánvaló célja Magyarország újbóli politikai célkeresztbe állítása lett volna”, továbbá “a szocialisták brüsszeli hazugsággyára tovább üzemel”.
Göncz Kinga (MSZP) az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy “a magyar alkotmányozás ügyét nem a szocialisták, a liberálisok vagy mások hozták ki Brüsszelbe, hanem a Fidesz, amelynek európai parlamenti képviselői nemrégiben meghallgatást rendeztek róla az Európai Parlamentben”. “Úgy látszik, hogy Szájer Józseféknek nem sikerült meggyőzniük a képviselőtestület tagjait arról, hogy az alaptörvény tervezetében foglaltak maradéktalanul eleget tesznek az európai uniós elvárásoknak – vélte. – Ezért vetődhetett föl bennük az ötlet, hogy a magyar alkotmány ügyét több szakbizottságban, köztük az állampolgári jogi bizottságban is napirendre tűzik. A jószándék jele, hogy a tervezet szövegét még az elfogadása előtt kívánta megvitatni a testület abban bízva, hogy a vitatható passzusok kikerülnek belőle, megelőzve a későbbi bírálatokat.”
A néppárti közlemény szerint “a napirendre vétel egyik kezdeményezője az a Göncz Kinga volt, aki a médiatörvény kapcsán január elején Magyarország uniós szavazati jogának megvonásával fenyegetőzött, s aki annak a magyar szocialista delegációnak a tagja, amely minden európai fórumon csúsztatásokkal és hazugságokkal igyekszik lejáratni a magyar uniós elnökséget és Magyarországot. Múlt héten Göncz Kinga az európai romastratégia vitája kapcsán a nemzetközi sajtónak eljuttatott angol nyelvű közleményben Magyarországot szélsőjobboldali csoportok által rettegésben tartott államnak állította be. Kétszínű magatartás, hogy a közleményt szlovák párttársával, Monika Flasíková Beňovával együtt adta ki, aki annak a szlovák szocialista pártnak (SMER) a képviselője, amely korábban a szélsőségesen nacionalista és kirekesztő Ján Slota által vezetett Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) együtt kormányzott, s mely koalíciós kormány a felvidéki magyarsággal szembeni súlyos jogcsorbító intézkedéseket hozott (például szlovák nyelvtörvény).”
“Kétszínű magatartás, hogy míg a szocialisták az alaptörvénnyel kapcsolatos országgyűlési vitában nem vesznek részt, addig európai fórumokon – vagy éppen körlevelek, sajtónyilatkozatok formájában – hazugságokkal és csúsztatásokkal folyamatosan az ország lejáratásán dolgoznak. A Magyar Néppárti Képviselőcsoport ismételten felszólítja a baloldali erőket, hagyjanak fel azzal, hogy politikai célokból Magyarország ellen uszítják az uniós intézményeket és a nemzetközi közvéleményt” – áll a néppárti közleményben.
Göncz Kinga ezzel kapcsolatban úgy reagált: “izgatott kapkodásában a Fidesz EP-delegációjának bizonyára nem sikerült ellenőriznie a tényeket, így fordulhatott elő, hogy közleményükben olyanokat állítanak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak”. “Soha nem fenyegetőztem Magyarország szavazati jogának megvonásával, s azt sem állítottam, hogy Magyarországot szélsőjobboldali csoportok tartják rettegésben. Azt azonban igen, hogy az európai szinten szorgalmazott roma stratégiát épp annak a magyar kormánynak kell az Európai Tanácsban keresztül vinnie, amely hazai döntéseivel épp a társadalmi különbségeket, a romák leszakadását növeli, és amely nem védi meg a romákat a szélsőjobboldali csoportoktól” – mondta az MSZP-s képviselő.
A néppárti delegáció hétfőn azt is bejelentette: “annak ellenére, hogy az Európai Parlament és annak szakbizottságai nem rendelkeznek hatáskörrel a nemzeti alkotmányozás kérdésében, Szájer József saját kezdeményezésére az EP alkotmányügyi bizottságát annak jövő heti ülésén tájékoztatja a készülő magyar alkotmányról”.