29103

Június 17-én és 18-án került megrendezésre az egyházkarcsai falunap, mely pénteken 18  órakor kezdődött a római katolikus Szent Bertalan templomban ünnepi szentmisével.

Az ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula egyházkarcsai esperes-plébános celebrálta, aki szentbeszédében a hit, a remény és a szeretet hármasságának a fontosságáról elmélkedett. ,,A keresztény álláspont oszlopa a hit. A hit az a hídfő, amit minden áron tartanunk kell. A keresztény élet második alapköve a remény, a bizalom Istenben, a Megváltóban, kegyelmében, segítségében és az örök életben. A keresztény élet harmadik alapköve a szeretet. A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel és soha meg nem szűnik.”
A szentmise után Mgr. Szalay Gyula esperes úr megáldotta a háborúban elesett katonák emléktábláját, majd Gódány László egyházkarcsai polgármester, Dr. Csicsai Gábor PhD államtitkár, Királyfiakarcsa önkormányzata, Erdős Péter és Marczell József a Petőfi Baráti Társulás képviseletében, az egyházkarcsai Rózsafüzér Társulat, valamint a nyugdíjasok koszorúval emlékeztek meg a hősi halált halt katonákról, akik egykoron falunk lakói voltak. A koszorúzás után Ritter Éva verses kultúrműsora hangzott el. Az ünnepi szentmise és a koszorúzás után agapéra került sor. A falunap szombaton folytatódott kultúrműsorokkal és hajnalig tartó szabadtéri szórakozással. Egyházkarcsán az ünnepi események egész sora volt megtapasztalható az elmúlt hetekben, kezdve a május 29-én tartott első szentáldozástól, a június 11-én megtartott bérmáláson át a hétvégi falunapig. Ezek az események az mutatják, hogy falunk lelki élete virágzik, de azért akad idő a kötetlen szórakozásra is.