29211

Otthon érzik magukat a szlovákiai magyarok – számolt be egy felmérés eredményéről több média, előbb Szlovákiában, majd Magyarországon is. Utánajártunk a közvélemény-kutatásnak, és kiderült, valójában másról van szó. A felmérés még 2009-ben készült.

Előzmény – Szlovákiában először, 2011. június 18-án a Sme hírportál publikált egy hírt  „Szlovákiában a magyarok otthon érzik magukat” címmel. A Sme cikkéről portálunk még aznap tájékoztatott. Ugyancsak kivonatosan ismertette a cikket a Magyar Távirati Iroda (MTI) is, mégpedig „Otthon érzi magát Szlovákiában a szlovákiai magyarok kétharmada” címmel. Azóta számos egyéb média is beszámolt erről. A felmérés híre élénk érdeklődést váltott ki, a Felvidék.ma portál több olvasói levelet, véleményt, jegyzetet kapott, melyek közül többet publikáltunk is.

A tudósításban olvashattunk arról, hogy a szlovákiai magyarok 65%-a nem akarja a magyar állampolgárságot. Ezt olvasva, sokakban felvetődhetett a gondolat: milyen hálátlan közösség is ez a felvidéki magyarság, hiszen a magyar Országgyűlés 2010 májusában szinte közfelkiáltással fogadta el a magyar állampolgársági törvény módosítását, miszerint a határon túli magyarok könnyített eljárásban kaphatnak magyar állampolgárságot (az ún. kettős állampolgárságról szóló törvényt). Ezt követően olvasni, hogy ezt az állampolgárságot a szlovákiai magyarok kétharmada nem akarja – valóban sokakban megütközést kelthetett. Más kép alakulhat ki bennünk, ha kezünkbe vesszük a felmérésről készült vaskos, 45 oldalas jelentést, Először a dátumra figyeljünk: a felmérés 2009. novemberében és decemberében készült!!. Erről a tudósítások nem szóltak! 2009 végén Magyarországon még szocialista kormányzat volt, Szlovákiában pedig Fico kezében volt a kormánypálca. A határon túli magyarok emlékeznek 2004. december 5-re, amikor a Gyurcsány-kormány kampányával támogatva megbukott a kettős állampolgárságról tartott népszavazás. De a felmérés kérdése sem úgy volt megfogalmazva, hogy valaki akarja-e a magyar állampolgárságot, hanem, hogy mit tart fontosnak ahhoz, hogy valakit „igazi magyarnak“ tekinthessünk? A válaszadók 38 százaléka gondolta úgy, hogy a magyar állampolgárság ehhez szükséges, ez viszont nem válasz arra a kérdésre, hogy akarja-e a magyar állampolgárságot. A magyarságot pedig sokkal többen (két és félszer annyian) tartják legfontosabb identitásbeli jellemzőnek, mint a szlovák állampolgárságot!

Hasonlóan zavaros az a következtetés, hogy a szlovákiai magyarok otthon érzik magukat Szlovákiában, amely országot a hazájuknak tartják. Ezt a következtetést a következő kérdésből adott válaszokból vonták le: „Amennyiben lenne rá lehetősége, és kapna rá anyagi támogatást, elköltözne más országba?” Erre a kérdésre a megkérdezettek 7,2%-a válaszolt egyértelmű igennel, valószínűleg igennel – 15,9%. Azt, hogy nem,  a megkérdezettek 68,7%-a mondta. A kérdés viszont nem arról szól, hogy a felvidéki magyar mit tart hazájának, hanem, hogy hová kötődik. A szlovákiai magyarok pedig kimondták: nem hagyják el szülőföldjüket!

További, Magyarországgal szembeni ellenszenvet hivatott mondatként szerepel a tudósításokban, hogy a megkérdezettek „legkevesebb 10-20%-a utalt arra, hogy a magyarországi magyarok lenézően viselkednek velük szemben“. Ez igaz, csak „elfelejtették“ hozzátenni, hogy a megkérdezetteknek 72%-a szerint ennek az ellenkezője az igaz. Sőt, a megkérdezettek 29%-a úgy tapasztalta, a magyarországi magyarok kimondottan kedvesek, segítőkészek a szlovákiai magyarokkal szemben!

Portálunk érdeklődésére Gyurgyík László szociológus elmondta, ő is betekintett a felmérésről készült jelentésbe, a közvélemény-kutatás szerinte korrekt módon zajlott, de teljesen más kérdés, hogy annak eredményeit ki hogyan értelmezi, tálalja. „Jómagam leginkább az eredeti forrástáblázatokat keresem. Ahol látom a számokat, értelmezések nélkül. A kommentárok ugyanis még ugyanazon felmérés ismertetéseinél is nagyban különbözhetnek. Ez nem új keletű dolog. Emlékezzünk csak a Churchillnak tulajdonított mondásra: „Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok.!”.

Az alábbiakban a Felvidék.ma az eredeti jelentésből válogatott, értelmezések és magyarázatok nélkül. Azokat tisztelt Olvasóinkra bízzuk:

Zárójelentés a Szlovák  Köztársaságban élő magyar nemzetiségű polgárok körében végzett felmérésről
(2009 november és december)
Prof. Ladislav Macháček

A felmérésre az Európai Bizottság ENRI-East projektjén belül került sor, mely a Kelet-Európában élő etnikai kisebbségek identitástudatát kutatta. A kutatást nyolc országban végezték: Oroszország (az ország kelet-európai részében, Kaliningrad térségében), Fehéroroszország, Ukrajna, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Magyarország és Szlovákia. A nyolc országból 2009-ben mintegy 7000 személyt kérdeztek meg, ebből 801-en voltak a szlovákiai magyarságból.
A szlovákiai közvélemény-kutatást a Focus ügynökség bonyolította le 2009 novemberében és decemberében. A felmérés reprezentatív, a minta kiválasztásánál figyelembe vették a megkérdezettek nemét, műveltségét, és főleg a lakóhely szerinti (regionális) megosztást.

I. A közvélemény-kutatás mintája és a megkérdezettek személyek általános jellemzői

A minta kiválasztása kerületek szerint: Pozsonyi kerület: 20 személy (2,5%), Nagyszombati kerület:  212 személy (26,5%), Nyitrai kerület: 303 személy (37,8%), Besztercebányai kerület: 136 személy (16,2%), Kassai kerület: 136 személy (17,0%).
A járások szerinti megoszlás a következő volt: Szenci járás 20 (2,5%), Dunaszerdahelyi járás 154 (19,2%), Galántai járás 58 (7,2%), Vágsellyei járás 35 (4,4%), Komáromi járás 119 (14,9%), Érsekújvári járás 89 (11,1%), Lévai járás 60 (7,5%), Nagykürtösi járás 20 (2,5%), Losonci járás 36 (4,5%), Nagyrőcei járás 20 (2,5%), Rimaszombati járás 54 (6,7%), Rozsnyói járás 40 (5,0%), Kassa környék 30 (3,7%), Tőketerebesi járás 46 (5,7%), Nagymihályi járás 20 (2,5%).
A nők és férfiak közötti arány 43,7%-56,3% volt
A minta korcsoportjai: 29 év alatt: 116 (14,5%), 30-59 év közötti: 449 (56,1%), 60 év felettiek 234-en (29,2%)
Családi állapot: házas 57,2%, független (még nem élt házasságban): 16,5%, özvegy 13,9%, elvált 7,2%, élettársi viszonyban: 5%.
Műveltség: alapfokú: 19,7%, középfokú: 37%, középfokú érettségivel 31%, egyetemi vagy főiskolai végzettség: 7,1%
Nyelvismeret a magyaron és szlovákon túl: német 20,8%, angol 17,7%, orosz 15,6%.
Gazdasági aktivitás: 41,4 % teljes állásban dolgozik, 11,9% munkanélküli, 33,6% nyugdíjas, 4,1% diák, 3,2% szülői szabadságon van, 1,4% háztartásbeliként dolgozik.
Munkaadó: 36,1% – magáncég, 15,4% – állami cég, 15,9% – államigazgatás, 10,7% – mezőgazdasági szövetkezet.
A megkérdezettek 46,7%-a már volt tartós munkanélküli (több mint három hónapig tartó munkanélküliség).
Kereset: nincs keresete – 3,6%, 150 euróig – 6,6%, 151-300 euró között – 25,8%, 301-450 euró között – 22,7%, 451-600 euró között – 15,7%, 601-750 euró között – 5,9%, 7501-900 euró között – 2,1%, 901-1200 euró között – 0,9%, 1201 – 1500 euró között – 0,1%, 2000 euró felett – 0,1%. A megkérdezettek 16,4%-a nem válaszolt erre a kérdésre.
A háztartások 13%-ában van négy évnél nem öregebb autó, 47,2%-ában négy évnél öregebb gépjármű, 33%-ában számítógép.
Felekezeti hovatartozás – római katolikus – 60,5%, református egyház – 12,2%, evangélikus – 7,4%, felekezet nélküli – 15%. A megkérdezettek 1 százaléka naponta részt vesz egyházi szertartáson, 7,4%-a hetente többször, 18,4%-a hetente, 11,2%-a havonta egyszer, 25,2%-a évente néhányszor, 13%-a évente egyszer.

A Szlovákiában élő magyarok identitásáról

A következő állítások közül magára nézve mit tart a legfontosabbnak:
– a munkámat – 9%
– azt hogy férfi/nő vagyok – 14,9%
– azt, hogy melyik korcsoporthoz tartozom –  11,4%
– a  felekezeti hovatartozásomat – 3,7%
– azt, hogy szlovákiai magyar vagyok – 17,7%
– a társadalmi osztályhoz való tartozást – 5,5%
– azt, hogy melyik településről származom – 12,3%
– azt, hogy melyik politikai pártot támogatom – 1,1%
– azt, hogy európai vagyok – 4,7%
– azt, hogy szlovák állampolgár vagyok – 7,1%
– nem tudom eldönteni – 10,9%
– nem válaszolt – 1,6%
Összesen ez 100 százalék, minden megkérdezett csak egy választ jelölhetett meg.

Ön szerint melyik kijelentés jellemzi leginkább az Ön etnikai hovatartozását?
– magyar vagyok – 16%
– szlovákiai magyar vagyok – 68%
– magyar származású szlovák vagyok – 13%
– szlovák vagyok  – 1%
– más válaszok – 2%

Ön szerint milyenek a magyarországi emberek a Szlovákiából érkező magyarokkal szemben?
– kedvesek, segítőkészek – 29%
– inkább segítőkészek, mintsem rosszakaratúak 43%
– inkább ellenszenvesek, mint segítőkészek – 14%
– ellenszenvesek – 4%
– nem tudja – 6%
– nem válaszolt – 4%

Érzelmi kötődések
Milyen  érzelmi kötődése van…
a) szlovákiai magyarok irányába?: nagyon erős – 68,4%, inkább igen – 27,8%, inkább nem – 2,2%, semmilyen – 0,7%, nem tudom – 0,7%
b) a településhez, ahol él?: nagyon erős – 58,2%, inkább igen – 35,6%, inkább nem – 3,9%, semmilyen – 1,1%, nem tudom – 1,1%
c) Szlovákiához?: nagyon erős – 41,3%, inkább igen – 43,6%, inkább nem – 10,1%, semmilyen – 2%, nem tudom – 2,9%
d) Magyarországhoz?: nagyon erős – 32,2%, inkább igen – 48,3%, inkább nem – 13,9%, semmilyen – 2,1%, nem tudom – 3,5%
e) Közép-Kelet-Európához: nagyon erős – 16,7%, inkább igen – 37,6%, inkább nem – 23,0%, semmilyen – 13,4%, nem tudom – 9,2%
f) Európához: nagyon erős – 24,8%, inkább igen – 45,2%, inkább nem – 16,2%, semmilyen – 7,1%, nem tudom – 6,1%

Nemzeti büszkeség
Büszke arra, hogy Ön…
a) magyar: nagyon – 35,8%, inkább igen – 46,3%, inkább nem – 7,5%, egyáltalán nem – 2,4%, nem tudom – 7,7%
b) szlovák: nagyon – 5,2%, inkább igen – 32,3%, inkább nem – 17,9%, egyáltalán nem – 10,9%, nem tudom – 24,8%
c) Szlovákiában élő magyar: nagyon – 44,2%, inkább igen – 42,4%, inkább nem – 5,4%, egyáltalán nem – 1,9%, nem tudom – 5,6%
d) Közép-Kelet-Európában él: nagyon – 10,1%, inkább igen – 36,7%, inkább nem – 24,2%, egyáltalán nem – 12,6%, nem tudom – 14,9%
e) európai: nagyon – 18,4%, inkább igen – 45,6%, inkább nem – 16,0%, egyáltalán nem – 7,9%, nem tudom – 11,0%

Mi a fontos ahhoz, hogy valaki „igazi magyar?” legyen?
a) magyar ősei legyenek: ez nagyon fontos – 38,5%, inkább fontos, mint sem – 39%, nem annyira fontos – 13,10%, egyáltalán nem fontos – 6%
b) magyarnak tartsa magát: ez nagyon fontos – 69,2%, inkább fontos, mint sem – 23,70%, nem annyira fontos – 4%
c) tisztelje a magyar törvényeket és intézményeket: ez nagyon fontos – 15%, inkább fontos, mint sem – 34,79%, nem annyira fontos – 28,7%, egyáltalán nem fontos – 13,10%
d) keresztény legyen: ez nagyon fontos – 15,7%, inkább fontos, mint sem – 16,9%, nem annyira fontos – 23,10%, egyáltalán nem fontos – 36,60%
e) tudjon magyarul: ez nagyon fontos – 72,50%, inkább fontos, mint sem – 21,50%
f) Magyarországon éljen: ez nagyon fontos – 6,9%, inkább fontos, mint sem – 21,50%, nem annyira fontos – 34,70%, egyáltalán nem fontos – 34,50%
g) magyar állampolgár legyen: ez nagyon fontos – 14,7%, inkább fontos, mint sem – 28,3%, nem annyira fontos – 35,50%, egyáltalán nem fontos – 22,80%
h) Magyarországon szülessen: ez nagyon fontos – 12,4%, inkább fontos, mint sem – 18,1%, nem annyira fontos – 35,6%, egyáltalán nem fontos – 29,10%

Mi a fontos ahhoz, hogy valaki „igazi szlovák?” legyen?
a) szlovák ősei legyenek: ez nagyon fontos – 36%, inkább fontos, mint sem – 38,50%, nem annyira fontos – 14,50%, egyáltalán nem fontos – 7,70%
b) szlováknak tartsa magát: ez nagyon fontos – 67,4%, inkább fontos, mint sem – 22,20%, nem annyira fontos – 6,2%
c) tisztelje a szlovák törvényeket és intézményeket: ez nagyon fontos – 32%, inkább fontos, mint sem – 37,10%, nem annyira fontos – 16,0%, egyáltalán nem fontos – 7%
d) keresztény legyen: ez nagyon fontos – 13,2%, inkább fontos, mint sem – 20%, nem annyira fontos – 22%, egyáltalán nem fontos – 37,100%
e) tudjon szlovákul: ez nagyon fontos – 69,50%, inkább fontos, mint sem – 230%
f) Szlovákiában éljen: ez nagyon fontos – 19,10%, inkább fontos, mint sem – 32,20%, nem annyira fontos – 27,20%, egyáltalán nem fontos – 17,10%
g) szlovák állampolgár legyen: ez nagyon fontos – 25,8%, inkább fontos, mint sem – 32,5%, nem annyira fontos – 22,20%, egyáltalán nem fontos – 15,40%
h) Szlovákiában szülessen: ez nagyon fontos – 22%, inkább fontos, mint sem – 29,60%, nem annyira fontos – 25,70%, egyáltalán nem fontos – 18,70%

Milyen legyen a nemzetiségi politika?
Egyetért Ön a következő kijelentésekkel?
a) Az a jó, ha a szlovákiai magyarok megtartják szokásaikat, hagyományaikat? – teljesen egyetértek ezzel – 42,3%, inkább egyetértek, mint nem – 45,2%, inkább nem, mint igen – 4,9%, egyáltalán nem – 0,9%, nem tudom – 6,1%
b) Az a jó, ha a szlovákiai magyarok alkalmazkodnak és beolvadnak a többségbe? – teljesen egyetértek ezzel – 10,9%, inkább egyetértek, mint nem – 24,8%, inkább nem értek egyet, mint igen – 28,6%, egyáltalán nem értek egyet ezzel – 27,30, nem tudom – 6,9%

Mik és mennyire fontosak a magyar identitáshoz, annak megmaradásához, fejlődéséhez?
a) anyanyelvű művelődés:  nagyon – 45,4%, inkább igen, mint nem – 30,8%, inkább nem – 17,4%, egyáltalán nem – 7%, nem tudom – 2,2%
b) lehetőség a magyar nemzet történelmének és kultúrájának megismerésére:  nagyon – 41,4%, inkább igen, mint nem – 37,5%, inkább nem – 13,1%, egyáltalán nem – 5,4%, nem tudom – 2,5%
c) lehetőség magyar könyvek és újságok olvasására:  nagyon – 53,2%, inkább igen, mint nem – 31,0%, inkább nem – 10,2%, egyáltalán nem – 4,5%, nem tudom – 1,1%
d) magyarul beszélni barátokkal, munkatársakkal:  nagyon – 66,7%, inkább igen, mint nem – 24,2%, inkább nem – 6,6%, egyáltalán nem – 1,4%, nem tudom – 2,1%
e) a nemzeti hagyományok őrzése:  nagyon – 46,1%, inkább igen, mint nem – 37,8%, inkább nem – 10,2%, egyáltalán nem – 1,7%, nem tudom – 2,1%
f) a magyarság parlamenti képviseletének lehetősége:  nagyon – 44,2%, inkább igen, mint nem – 36,8%, inkább nem – 9,6%, egyáltalán nem – 4,5%, nem tudom – 4,9%

Az anyanyelv használata
a) Milyen nyelven beszélnek otthon? – magyarul – 75,4%, szlovákul – 3,4%, mindkét nyelven – 21%, más nyelven – 0,2%
b) Lehetősége van önnek gyermekeit magyar nyelven taníttatni? – igen – 88,4%, nem – 4,4%, nem tudja – 6,1%, nem válaszolt – 1,1%

Diszkrimináció
Az utóbbi egy évben diszkriminálva érezte magát nemzeti hovatartozása miatt …
a) iskolában: igen – 1,2%, nem – 10,7%
b) munkában: igen – 4,6%, nem – 7,4%
c) egészségügyben: igen – 4,6%, nem – 8%
d) bíróságon: igen – 0,7%, nem – 11%
e) templomban: igen – 4,5%, nem – 7,4%
f) munkahelykereséskor: igen – 0,6%, nem – 12%
g) étteremben, szórakozóhelyen: igen – 2,2%, nem – 10%
h) az utcán: igen – 4,2%, nem – 8,4%
i) rendőrségen: igen – 2,4%, nem – 10%
j) szomszédoktól: igen – 1,2%, nem – 11,2%
k) bevásárláskor: igen – 4%, nem – 8,5%
l) tömegközlekedésen: igen – 2,9%, nem – 9,6%
Megj.: A megkérdezettek mintegy 87%-a azért nem válaszolt erre a kérdésre, mert őt nem érinti…

Más országba költözne?
Amennyiben lenne rá lehetősége, kapna rá anyagi támogatást, elköltözne más országba?
Igen – 7,2%
valószínűleg igen – 15,9%
nem, semmiképp sem – 68,7%
nem tudom – 7,1%
nem válaszolt – 1,1%
Akik költöznének (a megkérdezettek 23,1%-a), azok leginkább Magyarországra (6%), Ausztriába (1,9%), Angliába (2,4%), Amerikába (2,6%), Németországba (1,6%), Csehországba (1,4%) és Svájcba (1,4%) utaznának.

Érdeklődés a politika iránt
a) érdekli a szlovákiai politika – nagyon – 12,2%, inkább igen – 41,9%, inkább nem – 28%, egyáltalán nem – 17,6%
a) érdekli a magyarországi politika – nagyon – 8,6%, inkább igen – 34,7%, inkább nem – 34,5%, egyáltalán nem – 21,3%
a) érdekli a szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos politizálás – nagyon – 20,8%, inkább igen – 41,2%, inkább nem – 20,8%, egyáltalán nem – 16,9%

A felmérés további kérdéseket tartalmazott a szórakozás (zenehallgatás, tévénézés) formáiról, és az Európai Unióhoz való kötődésről is… Ezekről is hamarosan tájékoztatjuk Olvasóinkat.

Felvidék.ma, Oriskó Norbert

{iarelatednews articleid=”29032,29148,29188,29062″}