nemeth_gabriella

A Magyar Koalíció Pártja nyugtalansággal figyeli az SzK Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium kijelentéseit a szociális szolgáltatások finanszírozása terén kialakult tarthatatlan helyzettel kapcsolatosan – mondta Németh Gabriella, az MKP szociális,családpolitikai és egészségügyi alelnöke.

“Lucia Nicholsonová a Szociális Szolgáltatásokat Nyújtók Szövetségének kerekasztalán 2011. 7. 14-én elhangzott javaslata, amennyiben újra centralizálni kell a szolgáltatókat és a minisztérium hatáskörébe vonni, enyhén szólva hozzá nem értésre utal. Köztudott ugyanis, hogy az EU szociális politikája a szubszidiaritás elvét helyezi előnybe mindennemű központosítással szemben. Ezért a szociális szolgáltatások újbóli centralizációjának szorgalmazása ellentétes az EU szociális politikájának irányultságával, amely szerint a szociális problémák megoldását egyértelműen helyi szinten, a rászorultakhoz legközelebb kell megoldani.
Az államtitkár asszony egy hét elteltével már a három forrásból történő finanszírozási modell bevezetését is fontolóra vette, de újra hozzátette, hogy a központosítást és a kétforrásos (önrész+minisztérium) finanszírozást tartja a legelfogadhatóbb megoldásnak, amely véglegesen rendezné a probléma megoldását.
A szociális szférában dolgozók számára nyilvánvaló, hogy a szociális szolgáltatásokra szánt pénz kevés. Egyértelműen ezzel van probléma, amit a centralizáció nem old meg, sőt, újabb nehézségekhez vezet majd – pl. anyagilag megterheli a rászorultakat, mivel távolabbra viszi a hivatalt a polgároktól.
A jelenlegi finanszírozási rendszerben a szociális szolgáltatások finanszírozása elsősorban a megyei és helyi önkormányzatok anyagi lehetőségeitől függ, ugyanis az ad hoc kormánydotáció a költségvetési hiány fedezésére semmiképpen nem elegendő, csak szépségtapaszt jelent. Be kell vezetni továbbá olyan mechanizmusokat is, amelyek a rászorultak anyagi helyzete szerint differenciálnák az önrészt. Ha például az állam átvállalja az önkormányzatoktól a rászorultsági hozzájárulás összegének terheit, az önkormányzatok a kérelmezők nagy részét ki tudják majd elégíteni, lerövidülnek a várólisták is.
A Magyar Koalíció Pártja annak érdekében, hogy a rászorultak és családjaik számára végre elérhetővé váljanak a köz- és magánszféra által nyújtott szociális szolgáltatások, egyértelműen a több forrásból történő finanszírozási modell mielőbbi bevezetését szorgalmazza. Elfogadhatatlan számunkra, hogy a rászorultak és családjaik számára a szociális szolgáltatások csupán anyagi okokból elérhetetlenné váljanak, illetve finanszírozásuk a családokat kilátástalan anyagi helyzetbe hozzák. Az MKP egyben felhívja a felelős államtitkár asszony figyelmét, hogy a finanszírozás problémájának megoldása nem tűr halasztást, ezért a minisztérium, kikérve az egyes szolgáltatók képviselőinek javaslatait, mielőbb dolgozza ki és terjessze be tárcaközi egyeztetésre a szociális szolgáltatásokról szóló törvényt módosító javaslatát” – fogalmazott sajtóközleményében Németh Gabriella.