29923

Augusztus derekán került sor a nagykaposi református gyülekezet szervezésében az Ungi Református Egyházmegye első kórustalálkozójára, melyre meghívást kaptak a kárpátaljai ungi és a beregi egyházmegye énekcsoportjai is.

A találkozó istentisztelettel kezdődött, melyen Édes Árpád alistáli lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zenei Osztályának képviselője hirdette Isten igéjét. Az Apostolok Cselekedetei 14. fejezete alapján szólt az emberi kapcsolatok fontosságáról, a közösség erejéről, mely nem engedi, hogy a Diabolos /szétdobáló/ szétszórjon bennünket. Az ige üzenetét hangsúlyozva elmondta, egyik oldalon egyszer az istenítő, máskor követ dobáló tömeg van, amely csapong és mindig az éppen „aktuális igazsághoz áll”. A másik oldalon egy olyan közösség található, amely mindig a helyén van, „körülvesz”, segít. Legnagyobb főpapunk, az Úr Jézus Krisztus eljött, hogy sorsközösséget vállaljon velünk és Isten gyermekeivé tegyen bennünket. A lelkipásztor kiemelte, hogy a hangok összevisszaságából is úgy lesz összhang, ha szépen elrendezve vannak egymás mellett, s ebben a harmóniában a teremtett ember Teremtőjéhez közelít. Így legyen nemzetünkkel is határon innen és túl, hogy egy testvéri közösségként éljünkegymás mellett és éljük meg együttlétünket – zárta gondolatait Édes Árpád lelkipásztor.
Az igehirdetést követően Fazekas Lídia szavalata után Pándy Árpád a nagykaposi gyülekezet lelkipásztor röviden bemutatta a fellépő kórusokat. Az ungi egyházmegyéből a nagykaposi Cantabile kamarakórusnak és a református gyülekezet énekkarának tapsolhatott a közönség, valamint a Nagyráskai Református Énekkarnak. Kárpátaljáról a nagydobronyi Sofár együttes és az Újbátyui Református Énekkar fellépése színesítette a programot. A kórusok előadásában ifjúsági énekeket, ébredési énekeket, kánonokat, többszólamú kórusműveket, zsoltárokat, dicséretek hangzottak el, de nem hiányzott a harmónium-, gitár-, hegedűkíséret és a dob sem. A kórusok bemutatkozása után Édes Árpád lelkipásztor kiértékelte a találkozót, minden résztvevőnek átadta a zenei osztály énekfüzeteket tartalmazó ajándékcsomagját. A szervező gyülekezet lelkészétől mindenki emléklapot kapott. Mártha Géza esperes a találkozó végén örömét fejezte ki, hogy az Ungi Református Egyházmegyében is sor kerülhetett a kórustalálkozó megszervezésére. Templomi együttlét „Bár szétszakadva él az egyház” című énekkel, majd a Himnusszal fejeződött be. „Hisszük, hogy az ilyen szép alkalmak erősítik bennünk az összetartozást, a lelkesedést és erőt ad mindennapjainkhoz, hogy egymás hite által épülve folytathassuk munkánkat otthon, a gyülekezetben, ki-ki a maga helyén” – ezekkel a sorokkal zárta tudósítását az egyházmegyei kórustalálkozóról Barkó Zsuzsanna.

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/08/29923.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29923_3.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29923_4.jpg” width=”200″ height=”106″ title=”Nagykapos” }Nagykapos{/japopup}

 Reformata, Felvidék.ma