29794_1

Sok – sok „ szürke” hétköznapi hős él közöttünk ebben az országban, aki a mindennapi munkája mellett küldetésének érzi a magyarságért, hitéért, az igazságért való kiállást, a mindennapi sziszifuszi harcot a helyi nagyhatalmakkal, a falujuk sokszor lebecsülő , megalázó viszonyulását is elviselve.

Ilyen volt a bényi Csókás Feri bácsi – mindenki csak így ismerte őt – , akit nemcsak a régiójában, de országszerte, sőt határokon túl is ismerték szerették , tisztelték, és sokan emlegetik ma is. Paraszti mivoltát, soha meg nem tagadta , Istenbe vetett hitét semmilyen rendszer el nem vehette, s az ősök tisztelete, a néphagyomány őrzése , a magyarságért való küzdelme – volt az Ő feladata. Mert Tálentumot adott az úr  szokta vala mondani, főleg már idősebb korában. S tudta, hogy neki küldetése van ezen a földön. Sokszor a gyári műszakja alatt, de éjjelente a napi saját földjét művelő gondok után, éjjel is írta az általa létrehozott helyi néptánc-, és folklórcsoport számára a forgatókönyveket, rendezte a néprajzi dolgozatait, melyek sok helyütt megjelentek, vagy éppen a kurtaszoknyás falvakat ( a Garam menti régióban) ébresztette mély álmukból. Az 1990-es évek végén segítségével rendezték meg a kurtaszoknyás falvak találkozóját hét faluban ( csak hat van, de ő állítása szerint Kicsindet is ide sorolta, s ott is ünnepeltek), s azóta is működnek e csoportok.
Feri bácsi 2002- ben elment , s azóta olykor úgy érezzük onnan fentről irányít, bíztat bennünket , ha elfáradunk.
Bényben a Falunap alkalmából Tájházat nyitottak az elmúlt hétvégén. Itt kapott helyet Csókás Ferenc emléke is, egy szobát rendeztek be a családja egyetértésével, egy – egy használati tárgya, ruhája került a szerény kis puritán szobába. A már csaknem tíz éve nem működő Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság szellemi örököse a LIMES _ ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és Bény község Önkormányzata Emléktáblát állíttatott a Tájház falára , a „ Kurtaszoknyás falvak hagyomány őrzőjének „ tiszteletére. Beszédet mondott Csákvári Éva polgármester asszony ( akihez közeli szálak fűzték Feri bácsit), és Dániel Erzsébet emlékezett meg róla, munkásságáról, értékeiről. Sokan jöttek el a faluból,  s talán példaértékű volt ez a megtiszteltetés –  az önkéntes napszámosok iránt, mint volt Csókás Ferenc is –  a jövő nemzedék számára is.

Dániel Erzsébet, Felvidék.ma

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/08/29794_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29794_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29794_3.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29794_4.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29794_5.jpg” width=”200″ height=”106″ title=”Emléktábla” }Emléktábla{/japopup}