29576

Gubík László, az MKP Lévai Helyi Szervezetének elnöke nemrégiben a nyilvánosság elé tárta, hogy felvette a magyar állampolgárságot. Ennek kapcsán készített vele a Hospodárske noviny c. gazdasági napilap egy beszélgetést, amelynek fordítását az alábbiakban közöljük:

Az MKP-ból elsőként vallotta be, hogy magyar állampolgárságot szerzett. A tényt hivatalosan az illetékes szlovák szervekkel is tudatni szeretné – aminek következtében az állampolgársági törvény értelmében elveszíti a szlovák állampolgárságát.

Miért döntött úgy, hogy kérvényezi a magyar állampolgárság felvételét?
Szlovákiában születtem, szlovák állampolgárságom van, és meg is szeretném azt tartani, hiszen itt él a családom, itt vannak a barátaim és én is itt szeretnék maradni. Másrészt viszont magyar a nemzetiségem, kultúrámmal, anyanyelvemmel a magyar nemzethez kötődöm. Budapesten jogot tanulok és örültem, amikor a magyar parlament megszavazta a könnyített honosításról szóló törvényt.

Akkor tehát egyetért Orbán kettős állampolgárságról szóló törvényével?
Már akkor elhatároztam, hogy felveszem a magyar állampolgárságot, és kettős állampolgár leszek. Ez pozitív lépés, Közép-Európában bárkinek lehet kettős állampolgársága. A magyarokat sem zavarja, hogy egy mohácsi horvátnak két állampolgársága is van, vagy egy Békéscsabán élő szlovák megszerezheti a szlovák állampolgárságot is, akkor a Léván élő magyarnak miért ne lehetne?

Azt állítja, hogy lépésének megtételében az elvei vezérelték. Nem volt benne politikai motiváció?
Lépésem okai erkölcsi és jogi alapúak, és akár precedenssé is válhat. A 21. század Európájában élünk, ha elveszik a szlovák állampolgárságomat, hajlandó vagyok a bírósághoz fordulni. Ha lehetőség kínálkozik az állampolgárság felvételére, akkor ezt jogilag is érvényesíteni akarom, mivel magam is joghallgató vagyok. Letettem az esküt, aláírtam az igazolványt és magyar állampolgár lettem. Nem hiszem, hogy ez kizárná a szlovák állampolgárságomat.  Szokványos dolog ez mindenütt Európában. Hiszen a sportolók is gyakran kettős állampolgárságúak.

A kettős állampolgárság következményeiről a szlovák törvényhozás szeptemberben fog újra tárgyalni. Addig akár 3319 euró bírsággal is büntethetik, ha a magyar állampolgárságát nem jelenti be a lakhelye szerinti kerület székhelyén. Megteszi ezt?
Ha bejelentem, nem kapok büntetést.

De automatikusan elveszíti a szlovák állampolgárságát.
A közeljövőben kerül sor a további lépésekre.

Ez azt jelenti, hogy bejelenti az állampolgárságát, hogy elkerülje a büntetést?
Nem fogok a törvény elől rejtőzködni.

Két európai uniós tagállam által kiadott útlevele lesz? Mi ennek az előnye?
Eddig még nincs se magyar útlevelem, se magyar személyazonossági igazolványom. A magyar állampolgárságból nem származnak előnyeim, ez csak erkölcsi elégtétel.

Hogyan reagált a környezete a magyar állampolgárság megszerzésére?
Kaptam pár visszajelzést, de kívülről jöttek, nem a pártból. Azt írták az emberek, hogy szimpatikus nekik, amit tettem. A barátaim is azt állítják, hogy jól ismernek és nem értik, miért ne tartozhatnék továbbra is a szlovák államhoz, ha megerősítem Magyarországgal is a kapcsolatom.

Az MKP-n belül többen is vannak, akik Önhöz hasonlóan igényelték a magyar állampolgárságot?
Nem tudok erről.

Nem is hallott arról, hogy többen is szeretnének kettős állampolgárságot?
Nem tudok erről. A lépésemet se beszéltem meg előre senkivel. Ez joghallgatóként az én magándöntésem volt.

Az MKP elnöke, Berényi József még Ön előtt igényelte a magyar állampolgárságot. Megkapta már?
Nekem csak a médiából vannak információim erről. Kérvényezte az állampolgárságot, hogy megszerezte-e, nem tudom.

Szlovákiában él, de magyarországi egyetem tanul, miért?
Léván jártam általános iskolába és gimnáziumba is, de magyar tanítási nyelvűbe. Felvételt nyertem a szlovák egyetemre is, de én magyarul szerettem volna továbbtanulni. Mi több, Lévához közelebb esik Budapest, mint Pozsony. A távolság, a tanítás nyelve és az egyetem színvonala volt a döntő. Itt van a legszínvonalasabb jogoktatás a régióban.

A magyar állampolgárságnak köszönhetően jelentősen láttatta magát. Nem álltak e mögött a lépése mögött a nagypolitikával kapcsolatos tervei is?
Lehetséges, hogy egyszer majd bekerülök a nagypolitikába. A jogtudományi egyetem hallgatója vagyok, elsősorban a tanulásnak és az MKP ifjúsági szervezetében kifejtett munkának szeretném szentelni magam. 

Felvidek.ma, HN nyomán dé