30054

 A Magyar Közgazdasági Társaság 48 éve rendszeresen megrendezi az immáron országos jelentőségű rendezvénnyé vált Közgazdász-vándorgyűlést. A közgazdasági társaság szervezésében Gyulán megtartották a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok I. Találkozóját.

A három napig tartó rendezvény hallgatóságát magyarországi és a Magyarországgal határos országok magyar ajkú közgazdász-növendékei képezték, akik a színvonalas előadásokból átfogó képet kaphattak Magyarország és a környező országok gazdaságának állapotáról, a Kárpát-medence gazdasági összefüggéseiről.

A makrogazdaság, pénzügyek szekcióban Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke tartott előadást Szlovákia gazdasági helyzetéről. Előadásában értékelte a gazdaság alakulását 2002-től, a széleskörű szerkezetváltás óta eltelt időszakban egészen napjainkig. Kiemelte azt, hogy 2006-tól erőteljesen növekszik az ország államháztartásának hiánya és államadóssága, miközben a polgárok nem érzékelik az életszínvonal számottevő javulását. Komoly kihívások előtt áll Szlovákia az euróövezet jövőjét illetően, hamarosan el kell döntenie, hogy az igen szigorú feltételek, megkötések ellenére tagja marad-e a minden bizonnyal leszűkített euróövezetnek. Külön kitért Dél-Szlovákia gazdaságának alakulására és megállapította, hogy a tavalyi kormányváltás ellenére nem változott meg a magyarok által lakott Dél-Szlovákia hátrányos megkülönböztetése a területfejlesztés, az ipartelepítés, munkahelyteremtés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében.

Több neves közgazdász tartott előadást a fiataloknak, ú.m. Kádár Béla akadémikus, az MTA örökös tiszteletbeli elnöke, az Antall-kormány és a Boross-kormány nemzetközi kapcsolatokért felelős minisztere, Domokos László, Radetzky Jenő, Kovács Árpád, Tordai György, Becsey Zsolt, Gényi Gábor és Székács Kálmán.

A fiatalok számára egyedülálló lehetőség kínálkozott szakmai előadások, gazdasági elemzések meghallgatására a szakma neves képviselőitől gyakorlatiasabb megvilágításban, mint tanáraik előadását meghallgatva az egyetemi katedrán.

Szlovákiából a hallgatók és a szervezők között Gyulán megjelentek a Via Nova Ifjúsági Csoport és a Komáromi Selye János Egyetem Közgazdasági Kara Hallgatói Önkormányzatának valamint a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság tagjai.

Felvidék.ma