30394

Garamkövesden 2011. szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén szentelte meg Bíró László tábori püspök, a Katolikus Püspöki Kar családreferens püspöke azt az Esterházy Jánosról készült domborművet, amelyet október 6-án, a magyar mártírok emléknapján lepleznek majd le Dunaszerdahelyen.

ThDr. Karaffa János atya, a Pázmaneum védnök-elnöke kérte meg Bíró László tábori püspököt, hogy szentelje meg azt az Esterházy-domborművet, amelyet október 6-án Dunaszerdahelyen lepleznek majd le. A Pázmaneum Társulás és az Esterházy János Társulás szervezésében kerül sor a dunaszerdahelyi Fő utcán, a Városi Művelődési Központ melletti épület falán az Esterházy János emlékmű felavatására az Aradi vértanúk napján délután öt órai kezdettel. A műalkotás Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, akinek Dunaszerdahelyen számos magyar történelmi vonatkozású szobra található. A Pázmaneum Társulás adakozók révén készítette el az Esterházy emlékművet és azt a magyar mártírok emléknapján leplezik le.

Program:
17.00 Köszöntő, az Esterházy János emlékmű ismertetése
17.15 Dráfi Mátyás szavalata
17.30 Duray Miklós ünnepi beszéde
17.50 Az emlékmű ünnepélyes leleplezése
18.00 ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum védnök-elnökének és ThD. Görözdi Zsolt, a Kálvin Polgári Társulás elnökének rövid gondolatai
18.05 Esterházy János idézetek Dráfi Mátyás előadásában
18.20 Magyar Himnusz, Boldogasszony Anyánk
19.45 Az Esterházy János gróf életéről készült Siposhegyi Péter: „Hantjával sem takar” című monodráma Boráros Imre előadásában látható a Vermes-villában. Közreműködik Tarics Péter. A monodráma előtt Csáky Pál ünnepi köszöntője hangzik el.

Ima Esterházy János emlékezetére – a béke és igazságosság megőrzéséért
Könyörögjünk! Esedezve kérjük irgalmadat, Istenünk, gyermekedért, Esterházy Jánosért, aki az evangélium terjesztésében kitartóan közreműködött. Őt, aki a keresztény hit buzgó megvallója, s az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt, kérünk, vezesd a béke és a világosság országába, szentjeid körébe. Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy a békességszerzők a te gyermekeid. Kérünk, add meg nekünk, hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságosságot, amely magyar nemzetünk és minden nép számára egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. (A Római Misekönyv könyörgései alapján)

Pazmaneum nyomán Fevidék.ma