30141

Még alig nyitotta meg kapuit az iskola, már másnap nagyszabású módszertani összejövetelnek adott otthont a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium, mely a kassai módszertani központ és a Terra Könyvkiadó együttműködésével került megrendezésre.

Ez a szakmai előadás a magyar és a szlovák nyelv alsó tagozatán folyó oktatásáról szólt. A rendezvényen igen nagy számban vettek részt a kassai kerület magyar iskoláiból az alsó tagozat pedagógusai. Körünkben üdvözölhettük Tóth Erzsébetet, a Terra Kiadó ügyvezető igazgatóját, valamint Halász Anita, Esztergályosné Földesi Katalin és Fülöp Mária tankönyvszerzőket is.

Tóth Erzsébet bemutatta az új Szivárvány tankönyvcsalád tizenhat darabból álló példányait, valamint a szlovák nyelv oktatásánál használt Ypsilon tankönyvcsaládot is. Majd átadta a szót PaedDr. Halász Anitának, aki nemcsak az Ypsilon tankönyvcsalád egyik szerzője, de az Állami Pedagógiai Intézet munkatársa is egyben. Anita ismertette és összegezte a 2008-tól érvényben lévő ISCED követelményrendszerét. Előadásának középpontjában a szlovák nyelv tanításának koncepciója állt. Elmondta, hogy a nyelvtanulásnál milyen kiemelt szerepet kap a hatékony kommunikáció, ami a pedagógusok részéről nagyfokú kreativitást igényel. Kiemelte még a tanár szerepét a tanuló pozitív hozzáállásának kialakításánál is. Majd rátért az Ypsilon tankönyvcsomag ismertetésére.

Végezetül Esztergályosné Földesi Katalin és Fülöp Mária, az Apáczai Kiadó tankönyvszerzői szintén bemutatták a Szivárvány tankönyvcsomagot. Különösen nagy sikert aratott az interaktív tananyag demonstrálása.

Azt hiszem, minden kollégám nevében mondhatom, hogy szakmailag gazdagabban tértünk haza a tanulságos előadás után.

Tóth Mónika, Felvidék.ma