ory-peter06

A Környezetvédelmi Alap támogatásainak elosztását elemző dokumentumom napvilágra kerülését követően a kormánypolitikusok olyan megalapozatlan magyarázatokat és állásfoglalásokat tettek közzé, melyekre gyakorlatilag egy gyakorlatiasan gondolkodó ember csak nehezen reagál, mert „összeesküvés-elméletekre” józan ésszerűséggel nem lehet válaszolni.

Nem volt és most sincs szándékomban személyeskedni, viszont a tárgyilagosság elve megköveteli, hogy a közvélemény részére elkészítsem a dokumentum megszületésének kronologikus bemutatását.

1) A Környezetvédelmi Alap honlapján (podatelna@envirofond.sk) található címre 2011. augusztus 22-én, 13 óra 22 perckor küldtem el azon kérvényemet, melyben kértem az Alaptól a 2011-es évben megítélt támogatások illetve a beadott támogatási kérelmek jegyzékét.

2) A Környezetvédelmi Alapból a 211/2000-es, az információhoz való szabad hozzáférési törvény értelmében szeptember 6-án, 15:57  perckor érkezett meg kérvényemre a válasz. Ezt követően az alapból megérkezett, a benyújtott kérelmeket összegző táblázatot elkezdtük feltölteni az Alap honlapján egyenként megtalálható beszkennerezett határozatok számával

3) és a megítélt összeggel, mégpedig a dél-szlovákiai járások vetületében. Miután az így feltöltött táblázattal elkészültünk, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának honlapjáról (www.statistics.sk) letöltöttük az egyes települések polgármestereinek párpolitikai hovatartozását, tehát azt, hogy milyen párt vagy pártkoalíció színeiben nyerték meg a 2010-es helyhatósági választásokat. A megszületett dokumentum elemzését követően születtek meg azok a statisztikai adatok, melyek nyomán elkészítettük az egyes politikai pártok sikerességének listáját és az ezzel összefüggő grafikonokat. A vizsgált adatok esetében kizárólag a független, illetve egy párt színeiben megválasztott polgármesterek szerinti kategóriákat használtuk, hiszen statisztikai megközelítés szempontjából csupán ez jelenthet pontos adathalmazt. 
A bevezetőmben megfogalmazott elvekkel összhangban korrektségem alapvetően megköveteti, hogy részemről csupán olyan dologról nyilatkozzak, melyet több írásos dokumentummal alá tudok támasztani. A napokban meglepődve olvastam, hogy a támogatásban nem részesülő polgármesterek (a nyilatkozatok szerint főként MKP színeiben megválasztottak) állítólag rossz pályázatokat, üres lapokat és még nem tudom mit adtak be. Hogy idézzem az egyik nyilatkozat egy részletét: „Én ennek utánanéztem, de azt kell mondjam, hogy akkor, amikor valaki gondot akar okozni, és olyan projekteket és kérvényeket is belőnek, amelyekkel nincs mit kezdeni….” 
Bizonyára a tisztelt olvasó is tudja, hogy bármilyen projekt jegyzékbe vételének alapfeltétele, hogy az a formai követelmények betartásán kívül a pályázati kiírással összhangban legyen, egyébként semmilyen jegyzékbe nem kerül be !!! A Környezetvédelmi Alap válaszleveléből kiolvasható, hogy a kiadott jegyzék (ezzel dolgoztunk) a pályázati feltételeknek megfelelő kérelmeket tartalmazta, hiszen amennyiben még lesz bevételi forrása az Alapnak, akkor akár ezeket is meg lehet támogatni (lásd. a fentebb vastagon kiemelt szövegrészt). Alapjaiban valótlanok tehát azok az állítások, hogy adataink között rossz, üres és a pályázati felhívásokkal összeférhetetlen kérelmek voltak, vannak. Meg kell azért jegyeznem, meglepő, hogy az alap nem rendelkezik a támogatott kérelmek jegyzékével! Ismerve a bürokrácia működésének rendszerét, ez szinte hihetetlen, hiszen akkor – kérdezem – miszerint születtek a döntések? Talán csak nem az iratkupacból véletlenszerűen húzták őket ki?
Tisztelt politikával és társadalommal foglakozó embertársaim!
Engedjék meg nekem, hogy ezúton arra kérjem Önöket, ne használjanak nyilatkozataikban „vaktöltényeket”, alaposan vizsgálják meg az adatokat, nézzenek utána a állításaiknak. Úgy érzem, a társadalomból valóban hiányzik a korrektség és a pontosság. Legyenek ezért legalább Önök korrektek és pontosak, hiszen a „vaktöltényes” nyilatkozataik után úgy tűnhet, hogy megalapozott az a mondás: Az kiabál, akinek a háza ég!.

Őry Péter, ay MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke

Megjegyzés: Az MKP honlapján Őry Péter és a Környezetvédelmi Alap levelezése is olvasható (szlovák nyelven), valamint hozzáférhető az összes – e cikkben említett – táblázat, grafikon – ITT

{iarelatednews articleid=”30315,30314,30297,30278″}