30038

Rozsnyón a Szűz Mária Mennybemenetel Székesegyházában tartották szombat délután a szlovákiai magyar iskolák tizenkettedik országos tanévnyitóját. Az eseményre a Szlovákiai Magyar pedagógusok Szövetsége, az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya és Rozsnyó város Önkormányzata közös szervezésében került sor.

Tamás Erzsébet, az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmány elnöke köszöntötte a megjelenteket.
A templom zsúfolásig megtelt hívekkel, pedagógusokkal, diákokkal, neves közéleti személyiségekkel. Pásztor Zoltán (vikárius – Kassa), Fazekas László (református püspök – Komárom) és Mondok István (görög katolikus lelkész – Bódvahorváti) ökumenikus istentisztelet tartottak, melynek keretében megáldották a magyar iskolákba induló elsős gyerekeket is. Az istentisztelet végén felcsendült a Himnusz. Közreműködött a Gömörhorkai Református Egyház Énekkara, Máté László vezényletével.
Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) elnöke rámutatott: “az  elmúlt tanévben a politikai hatalom óvatos volt a kisebbségi oktatás területén, a megelőző négy év hozzáértést nélkülöző, konfliktusokkal teli változásainak orvoslása ugyanakkor nem történt meg. Az irányváltás még mindig késik. Az osztálytermeket ugyan elhalmozták állami jelképekkel, az aggasztó tankönyvhiány viszont bénítóan hat az iskolákra – jegyezte meg.  Az oktatási törvény módosítása során külön fejezetet kell, hogy kapjon a nemzetiségi oktatás, a törvényi változás pedig megerősíti igényünket és jogunkat az állami szakmai intézmények magyar részlegeinek létrejöttére”. Pék László a úgy véli, az iskolák legyenek jogosultak a tankönyvek beszerzésére, és a pedagógus továbbképzések normatív támogatására. A szlovákiai magyar pedagógusok az eddigieknél kedvezőbb szabályozást várnak a kétnyelvű pedagógiai dokumentációk vezetésének megkönnyítésére, és a diákversenyeken a magyar tanulók anyanyelvhasználatára is. Mindezen lépések a kisebbségi oktatás ügyében elengedhetetlenek ahhoz, hogy legalább részben megállítsuk a magyarság fogyatkozását.
A magyar kormány részéről a Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a tanévnyitó résztvevőit. “Egy erős nemzet nem létezhet erkölcsi alapok és a hit által adott útmutatás nélkül, magyarságunk, önmagunk vállalása, megmaradásunk záloga is egyúttal” – mondta Répás Zsuzsanna, aki szerint a magyarság fennállása több mint ezer éve alatt számtalanszor csorbították önrendelkezési jogainkat, majd nyertük vissza ismét, és újfent döntési szabadságunkat, ám ma is rengeteg kihívással állunk szembe. “Sajátos helyzetben vagyunk a világban, és csak a saját bölcs döntéseink által maradhatunk meg annak, akik vagyunk, szégyenkezés nélkül, büszkén.
Büszkén vállaljuk kultúránkat, nyelvünket, ehhez szükséges, hogy alapvető jogaink biztosítva legyenek, amivel nekünk kötelességünk élni, mert igenis jogunk van megélni magyarságunkat, használni nyelvünket, ápolni hagyományainkat anélkül, hogy azt a tényt, hogy magyarok vagyunk, bárki megkérdőjelezné.
A nemzeti sorközösségünkben minden magyar felelős a másikért – hangsúlyozta Répás Zsuzsanna. “Mutassák meg múltúnkat, a magyar kultúrát, a történelmet, amely közös sorsunkat formálja mind a mai napig. Az együvé tartozás érzése, a nemzet iránti szeretet és elkötelezettség mind olyan erkölcsi értékek, amelyek átörökítése az egyik legnemesebb feladat” – mondta.
“Az értékre nevelő példa” címmel Korzenszky Richárd, a Tihanyi Apátság perjele tartott előadást. „Útravalóként” Véghső Ildikó nyugalmazott pedagógus üzent a pályakezdő pedagógusokhoz. A tanévnyitó ünnepély résztvevőinek felhívását a magyar diákokhoz, pedagógusokhoz és szülőkhöz Géczi Zita, a dernői alapiskola igazgatója ismertette.

{iarelatednews articleid=”30030″}