iskolasok02

A 2011/12-es új iskolaévben – ha becsengetnek az első tanórára – gyerekeinkre, unokáinkra néhány tanrendi változtatás vár. Ilyen a magyar tannyelvű iskolák diákjait is érintő, az alapiskolák harmadik osztályától kötelező angol nyelvoktatás. Hétfőn majd 750 ezer gyermek és fiatal tér vissza második otthonába, az iskolapadok közé.

A kéthónapos pihenő után, amelyet még egy államünnep is megtoldott, már vár rájuk a munka, a tanulás s a legközelebbi pihenőre csak újabb két hónap elteltével, egy napra számíthatnak. Őszi szünet címén az utolsó októberi hétvége lesz számukra meghosszabbítva.
Ahogy a bevezetőben említettem, az új iskolaév sem kezdődik számukra tanrendváltoztatás nélkül. A harmadik osztálytól kötelező angol nyelvtanulás alól csak azok kapnak kivételt, akik már az első osztálytól tanulnak valami más idegen nyelvet. Számukra az alapiskolák második fokozatán, a hatodik osztálytól második (idegen) nyelvként válik kötelezővé az angol. A magyar tannyelvű iskolák esetében ez már a negyed nyelv lesz, amit a diákok elsajátíthatnak. Gondolom, nem mindenki számára lesz öröm a változtatás. Csak igényesebb felkészüléssel és átgondoltabb oktatási módszertan alkalmazásával lehet majd elkerülni a gyermekek túlterheltségét. A tanulók érdekében és a gondok elkerülése végett, nélkülözhetetlenné válik a pedagógusok és szülők még összehangoltabb együttműködése is. 
A másik újdonság az órakezdés csúsztatásának lehetősége, a flexibilis első tanórák. Az iskola igazgatója, a szülői munkaközösség és a települési iskolatanács közös megegyezés alapján az első tanítási óra kezdetét 7.00 és 9.00 óra közé helyezheti. Megszűnt a kötelező reggeli 8.00-tól való tanítás, illetve kényszerű esetben a kivételkérés. Az ő illetékességük lesz a különböző tanfolyamok, kiképzések, tanulmányutak terminusának és időtartamának tervezése, valamint annak eldöntése, hogy melyik osztály mikor vesz részt rajta. Az igazgató hatáskörébe kerül eldönteni, hogy egy-egy osztályba hány egészségkárosult gyermeket vesz fel, ugyanakkor egy károsult gyermekre az osztály maximális létszámát két tanulóval köteles csökkenteni.
Az oktatási tárca a 2011/12-es tanévtől nagyobb szabadságot ad a tantervek összeállításához. Az igazgatók maguk dönthetnek a kötelező tananyag osztályok közötti csúsztatásáról is. A minisztérium az alapiskolák alsó és felső tagozata számára csak a kötelező tananyag keretét szabta meg. Ezt a fajta szabadságot nem minden pedagógus fogadta kitörő örömmel. Sokan jelezték, hogy a tantervszabadság gondot okozhat a kényszerből iskolát váltó tanulók számára, ha gyengébb iskolából igényesebb iskolába lép át, mert a különböző osztályok különböző tanterve alapismeretektől foszthatja meg. Erre az oktatási tárca irányítójától, Eugen Jurzycától az a válasz érkezett, hogy a hiányzó tananyagot az érintett pedagógus köteles a tanulónak adott pótórák keretében egyénileg bepótolni.
Az új iskolaévben változás lesz az oktatás színvonala érdekében végzett felmérések eredményeinek közzétételében is. Ez a kilencedik osztályos tanulók tudását és az érettségizők tudásának ajánlott részét érinti. Eddig az adott iskola eredményét a felmérésben részt vett tanulók kapott osztályzatainak átlaga adta. Ebben az évben az iskola eredményét összehasonlítják az országos átlaggal, és azt is kimutatják, mennyivel marad el, vagy lépi túl az országos felmérési eredményt. Ezzel a tárca azt szeretné elérni, hogy a szülők azt is lássák, hogy az adott iskola a nemzeti eredményhez mérten, milyen színvonalon dolgozik. Az NÚCEM honlapján közölt eredményekből már most megtudhatjuk, hogy az ország egyes tanintézményei az idei és a tavalyi iskolaévben milyen eredményeket értek el. Ez segít az egyes iskolák színvonalának az összehasonlításban, a szülőknek, a középiskolára jelentkezőknek az iskolaválasztásban.
Az új iskolaév a középiskolások számára is tartogat néhány újdonságot. A végzős diákoknak az idén először lesz alkalmuk az érettségi szabadon választott tantárgyaként művészet és kultúra, vagy roma nyelv és irodalom témát választani. A roma nyelv és irodalom téma lehetősége mellett azután döntött az oktatási minisztérium, miután a romanyelv oktatási tanterve a kijelölt szlovákiai kísérleti iskolákon sikeres ellenőrzésen esett át. A művészet és kultúra téma bevezetését a tárca azzal indokolja, hogy a gimnáziumok tantervében már néhány éve kötelező tantárgy. Az oktatási tárca irányelvében szerepel még, hogy a gimnáziumok végzőseinek lehetősége van a másik idegen nyelvből emeltfokú B2 szintű érettségi vizsgát tenni. Hasonlóan, az új tanévben minden szakközépiskolát és zeneiskolát végzett érettségizőnek, a második idegen nyelvből is B2-es emelt szintű nyelvvizsgára lesz lehetősége.

Felvidek.ma, a Sita nyomán dg