31248

A Magyar Néppárti Képviselőcsoport mélységesen elítéli és elfogadhatatlannak tartja Boldoghy Olivér révkomáromi lakos szlovák állampolgárságától akarata ellenére történő megfosztását. Ez a döntés összeegyeztethetetlen az európai értékkel és alapelvekkel. – fejtette ki a  Magyar Néppárti Képviselőcsoport sajtóközleményében.

“A Fidesz EP-delegáció minden lehetséges eszközzel fel fog lépni az állampolgári jogok e súlyos sérelme ellen. Az állampolgárságtól való megfosztás intézménye egy komoly jogkövetkezményekkel járó szankció. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy tagállam azért fossza meg állampolgárságától saját polgárát, mert az egy másik uniós tagállammal közjogi viszonyt létesít. Ez a gyakorlat ellentétes az Európai Unió szellemiségével és alapelveivel. Azt az üzenetet hordozza magában, hogy Szlovákia számára saját polgára – amennyiben az másik államnak a polgára is egyben – értéktelen, felesleges, nélkülözhető. Az Európai Unió viszont azon a szellemiségen alapul, melynek középpontjában az ember, az európai polgár, s annak jogainak és identitásának tisztelete áll. A Magyar Néppárti Képviselőcsoport az európai fórumokon hangot fog adni álláspontjának, és minden lehetséges eszközzel fel fog lépni Boldoghy Olivért és más személyeket ért jogsérelem ellen.” – áll a Magyar Néppárti Képviselőcsoport 2011. november 23-án Brüsszelben kelt sajtóközleményében.

Felvidék.ma