31483

Magyarországon a napokban újraindult a Mária Terézia magyar királynő által 1764. május 5-én alapított Szent István-rend, amely később, 1938-ban Magyar Királyi Szent István-rendre változtatta nevét.

A rend a Magyar Királyság legjelentősebb kitüntetése volt mindaddig, amíg 1946-ban az akkori párthatalom nem hozta létre a Magyar Köztársasági Érdemrendet és Érdeméremet. A Szent István-rend nagymestere a mindenkori magyar államfő, azaz király vagy kormányzó volt. Eredeti latin nyelvű jelmondata a „Publicum meritorum praemium,” azaz „A köz szolgálatában szerzett érdemek jutalma” volt.

A rendnek három fokozata volt: a nagy-, a közép- és a kiskereszt, amelyeket évente civil szolgálatokért, teljesítményekért nyújtották át. Az adományozottak között elsősorban magas bel- és külföldi állami tisztségviselők, diplomaták, valamint magas beosztású jogászok voltak.

A Magyar Királyi Szent István-renddel kapcsolatban az újraindítói az alábbi nyilvános bejelentéssel kívánnak élni:

„NYILVÁNOS BEJELENTÉS

Mária Terézia magyar királynő 1764. május 5-én megalapította a Szent István-rendet.
A rend elnevezése 1938-tól Magyar Királyi Szent István-rendre változott (továbbiakban csak mint „Rend”).
Az 1946. évi XXI. sz. törvény megalapította a Magyar Köztársasági Érdemrendet és Érdeméremet, minek folytán a Rend tevékenysége gyakorlatilag megszűnt.

Mi, jelenleg az alábbiakban felsorolt újraindító személyekből álló csoportosulás:
– vitéz Albert András református lelkész, Tápszentmiklós,
– dr. bobrovniki Farkas István József, Budapest,
– vitéz Fehér Csaba, Győr,
– gróf kisunyomi Nádasdy József, Hövej,
– gróf kisunyomi Nádasdy Lajos, Sopron,
– vitéz bánfi Ladányi Sándor, Sopron,
– berhidai Parragh Imre, Verőce,
– dr. jur. dr.-ing. vitéz zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós, Érsekújvár,
– vitéz Varga András, Budapest,

ezennel

n y i l v á n o s a n   b e j e l e n t j ü k ,

hogy a mai naptól kezdve folytatjuk a Rend tevékenységét helyreállítva ezzel anak jogfolytonosságát.

A Rend újraindulásának bírósági bejelentése – hivatkozva a már érvényben lévő és 2012. január 1-én hatályba lépő Alaptörvényre – 2011. október 24-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon megtörtént.

A jelen nyilvános bejelentés – függetlenül a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság határozatától – első nyilvánosságra hozatalának napjától érvényes és 2012. január 1-től lép hatályba.

Kelt Budapesten, 2011. december 6-án.

vitéz bánfi Ladányi Sándor
Rendi Kormányzó s. k.”

Práznovszky Miklós, Felvidék Ma