31397

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) 2011. november 26-án Budapesten a Magyarok Házában „Jogos önvédelmünk” címmel megtartotta negyedik országos értekezletét.

A rendezvényen kb. 50 résztvevőn kívül megfigyelőként részt vett Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke.

Az országos értekezlet három kiemelt témakörben tanácskozott:
1. Hogyan védjük meg magunkat a bankok, a közüzemi szolgáltatók és a hivatalok jogtalan követeléseitől?
2. Mik a jogaink érvényesítésének nemzetközi összefüggései?
3. Vannak-e „koncepciós” perek és politikai foglyok ma Magyarországon?

A szervezők felkérésére a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezet is képviseltette magát Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós országos elnök személyében, aki a felvidéki jogtudatosságról beszélt a megjelenteknek.

Az egész napot átölelő tanácskozási napirendet Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Bevezető beszédében kiemelte, hogy „Az Európai Unió ugyanolyan hazugság, mint a szocializmus. Hazug jelszavai ugyan azokból a szájakból hangzanak el, mint annak idején a bolsevik rendszer támogatása érdekében.” a külföldi tőkével kapcsolatban elmondta, hogy „El kell foglalni a bankokat, mert ők irányítják a világot a saját zsebükre.”

E bevezető után megkezdődtek az egyes témakörök érdemi előadásai, amelyeket sorrendben Dabasi Sándor (Fehér Kéményseprők elnöke), Dr. Varga István (Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának tagja) és Dr. Gaudi Nagy Tamás (Nemzeti Jogvédő Alapítvány ügyvezetője) vezettek. Az egyes előadások után a résztvevők kérdéseket tehettek fel az előadóknak az éppen elhangzott témával kapcsolatban.

Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós előadásában az általános bevezető után kitért a felvidéki viszonyokra és részletesebben foglalkozott az I. és II. világháború után elkövetett történelmi hazugságokkal és csalásokkal és ezek lehetséges orvoslásával. “A magyarországi politikai helyzet végérvényes stabilizálása érdekében maradéktalanul vissza kell állítani a történeti alkotmányt, a Szent Korona közjogi méltóságát és az alkotmányos monarchia az ország igazgatására vonatkozó több mint ezer éven át bevált intézményeit. Ezek a királyság mint államforma, a nemesség vezető szerepe az államigazgatásban és a Szent Korona Tulajdona” – mondotta az előadó, majd rátért a földreform lényegére és annak következményeire: „A Magyarországgal későbbiekben megtörtént sérelmek okait az 1848-évi földreformnak lehet tulajdonítani, mert ennek következtében megszűnt a Szent Korona kizárólagos és egységesítő tulajdonjoga az ország területe felett. Így a magántulajdonba került földi javak az I. és II. világháborút követően könnyebb prédává váltak az éhes, haszonra vágyó kalandorok számára, mint ha ezek egységesen a Szent Korona tulajdonában maradt volta. Az 1848-as évi áprilisi törvényekben foglalt meggondolatlan, az egész magyarság sorsát érintő későbbi sérelmeket okozó változások következményeit máig tapasztaljuk. Ezek csak úgy orvosolhatók következetesen, hogy Magyarországon visszaáll a történeti alkotmány jogfolytonosságát megszakító események előtti állapot.” – fogalmazott Práznovszky Miklós.

A következő előadásban berhidai Parragh Imre, a Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke ismételten arról adott tájékoztatást, hogy Magyarországnak van megkoronázott királya, aki igényli az őt megillető hatalom gyakorlását. E cél támogatása érdekében nemrég Magyarországon „Szövetség a Szent Korona Országáért” néven létrejött egy szövetség, amely hamarosan megkezdi munkáját.

Práznovszky Miklós, Felvidék Ma

{phocagallery view=category|categoryid=338|limitstart=0|limitcount=0|type=1}