31987

 A Dudich Ferenc Polgári Társulás egyedi s rendhagyó hadtörténeti kiállítást készített Lekéren. Január 20-án Párkányban nyílik hasonló tárlat, ahol jelen lesz Schmittné Makray Katalin a magyar hadisírgondozás fővédnöke, s Dr. Szakály Sándor, hadtörténész.

Lekérről a lévai járásbeli településről ritkán olvas az ember valami hírt a médiákban. Az egykori Bars vármegyei ősi település mára már három faluból lett központi hely: Garamdamásd, Garamvezekény és Lekér egyesült vagyis egyesítették még az elmúlt rendszerben. Ezt a települést is sújtotta a történelem valamennyi tragikus időszaka, legutóbb az 1946- 47 –es kitelepítések, de a falvak erőszakos összevonása sem hozott jobb időket e tájra. Zselíz város közelsége, a pszichiátriai intézet létrehozása, az iskolák centralizálása – sajnos lassan a teljes asszimilációt hozza magával a településen. Erről panaszkodnak a született lekéri – damásdi lakosok is, hogy a magyarok közül is sokan a szebb jövő reményében már szlovák iskolába íratták gyermekeiket, s a hagyományaikat lassan – lassan elfeledve, a múltjuk is az asztalfiókok mélyén marad. Ez után kutatva indult el a fiatal damásdi Juhász Gábor, Dudich Ferenc Polgári Társulás elnöke és Kovács István az alelnöke elhatározták, hogy a meglévő dokumentumokat összegyűjtik és egy kiállítást rendeznek belőle.
A Hadak útján című háromnapos kiállítás témája az I. és a II. világháború dokumentumainak ill. tárgyi eszközeinek bemutatása volt. Elsősorban összegyűjtöttek minden olyan dokumentumot (hirdetmények, behívók, katonakönyvek, fényképek, tábori levelek, stb.), amit még a helyiek őrizgettek a múltból, de ennél is nagyobb tárgyi haditechnikai eszközt sikerült összehozni a határból, a padlásokról. Ezek között a földből kitúrt repülő roncsoktól kezdve a katonaládák sokaságáig, a fegyverek és katonasapkák, öltözetek, dögcédulák, érmek és egyéb katonai eszközök, ill. a mai magángyűjtemények háborús makettjei kerültek bemutatásra.
Ide kerültek az oroszkai Zsákovics László magángyűjteményének háborús emlékei is, és a Military Historical Múzeum Baráti Körének tulajdonában levő tárgyak. S amikor már a helyi anyagot összegyűjtötték, kértek segítséget a lévai és zselízi múzeumtól, ill. levéltárakból, hogy minél teljesebb legyen a kiállítási anyag.
A falu nagy kultúrházában meglepően szakszerűen elrendezett kiállítás megdöbbentett gyereket, ifjút, de felnőttet is. A katonai panoptikum bemutatása mindenkinek ritka látványt nyújtottak. A kiállítás iránt a három nap alatt igen nagy érdeklődés volt, főleg a faluból, de a környékbeli iskolákból is, egy egész napon át buszok hordták a kicsi és nagy diákokat. Szegedről pedig egy kisbusznyi érdeklődő, az Új Szegedi Gondolat Baráti Társaság képviselői is meglepték a szervezőket, akik nagy – nagy elismeréssel szóltak a fiatal szervezők munkájáról, merthogy még Magyarországon sem találkoztak ilyen jellegű és értékű dokumentum kiállítással.
A II. világháborús fegyverekből, haditechnikai eszközökből, katonai ruházatból és a katonák személyes tárgyaiból rendezett tárlatot január 8-9-10-e között közel 1500-an látták. A lekéri baráti társaság már több éve gyűjti ezeket a relikviákat, így szinte természetes volt, hogy másoknak is szerették volna megmutatni. Ezzel egyrészt a település kulturális életét is színesíteni kívánták, másrészt pedig az elesett hősöknek is emléket akartak állítani. A fiatalok, akik a közelmúltban létrehozták a Dudich Ferenc Polgári Társulást folyatni szándékoznak a múltat feltáró és őrző programjukat. Már a helyi tájház berendezésük is összegyűlt, csupán pénzforrás híján nem sikerült még egy helyi múzeumot létrehozniuk.

A Párkányi Városi Múzeum, a Lévai Barsi Múzeum, az Oroszkai Katonai Múzeum és Baráti Köre és Kvitek Marian magángyűjtő szervezésében Apáink emlékére címmel, a Donhoz való kivonulás 70. évfordulójára 2012. január 20-án (péntek) 17.00 órakor nyílik kiállítás a Párkányi Városi Múzeumban. A vendégeket Mgr. Ján Oravec polgármester és PaedDr. Kornélia Slabáková, a SZMBT társelnöke köszöntik. Beszédet mond Schmittné Makray Katalin a magyar hadisírgondozás fővédnöke. A kiállítást Dr. Szakály Sándor, hadtörténész nyitja meg. Közreműködik trombitán Vizi Gabriella. A kiállítás 2012.03.31-ig lesz látogatható.

Dániel E., Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31491″}