32606

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Fiala János révén vett részt a Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményének Tanácsadó Bizottsága által rendezett Bolzanói konferencián Olaszországban. A február 21-22-i  konferencián a nyelvi jogokról és azok érvényesíthetőségéről esett szó.

Az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményének Tanácsadó Bizottsága a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak szentelte sorrendben harmadik tematikus kommentárját, amelyet idén májusban hoz majd nyilvánosságra. Ez egyfajta látlelet volt a kisebbségek Keretegyezmény szerinti nyelvi jogainak betartásáról az egyes tagországokban, melynek előkészítésére a bizottság konzultációs szemináriumot hívott össze 2012. február 21–22-ére a dél-tiroli (Olaszország) Bolzánóba. A dokumentum első tervezetének megvitatására a Fórum Intézet révén meghívást kapott a 74 civil szervezetet tömörítő Szlovákiai Magyarok Kerekasztala is, melyet jogsegélyszolgálatunk egyik szakértője, Fiala János képviselt.

A szeminárium a nyelvi jogok kérdéskörén belül a kisebbségi nyelvhasználat mindennapi életben való jelenlétére, a nyelvhasználat ösztönzésének eszközeire, a kisebbségi nyelv és az államnyelv közti „megfelelő egyensúly” megteremtésének módjára összpontosított. A panelbeszélgetések fő témái a nyelv és identitás, a nyelv és az egyenlő bánásmód, a nyelv és az oktatás voltak. Ezeken belül szó esett a többes identitásról, a kisebbségi nyelvek védelmét és megőrzését szolgáló nyelvpolitikáról, a nyelvek használatáról a magánéletben és a közéletben, a kisebbségi nyelv használatáról a közszolgálati és magánkézben levő médiákban, az ún. „új médiák” hatásáról a kisebbségi nyelvhasználatra, a hivatali nyelvhasználatot megszabó nyelvi küszöbről, valamint a kisebbségi nyelvek magánszektorban történő használatáról.

A Kerekasztal írásban benyújtott észrevételeiben többek közt kiemeli, hogy a szlovákiai magyarság a többségi lakossághoz mért arányát tekintve Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbsége. Megmaradásának fontos tényezője a nyelvi jogok tényleges érvényesülése, hiszen a nyelv egy kisebbség identitásának legfőbb hordozója, ezért a Keretegyezmény által is különleges figyelmet és védelmet kell hogy kapjon.

A Kerekasztal összesen 16 kiegészítő javaslatában részletesen foglalkozik a kisebbségi médiák, a névváltoztatás, a helységnevek, a hivatali nyelvhasználat, a vizuális kétnyelvűség, az oktatási intézményekben megkövetelt államnyelvi dokumentáció, a középiskolai érettségi és egyetemi felvételi vizsgák stb. területén tapasztalt problémákkal.

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, Felvidék.ma