32668

 Csakis egymás erősítésével érhet el eredményeket mindenki a saját szülőföldjén, legyen az önkormányzatiság, autonómia vagy önrendelkezés, amely védi és gyarapítja az európai őshonos kisebbségeket.

Zöld-fehér-piros színekben pompázik az Észak-Rajnai Vesztfáliai Parlament zászlaja és a düssledorfi szélben lobogva köszönti az egész Európából érkező meghívottakat, az európai őshonos kisebbségek képviselőit, köztük bennünket felvidéki magyarokat is, akik a kalondai székhelyű Pro Kalondiensis PT „Nyugat-Európa Kelet-Európáért” címet viselő, kisebbségvédelmi projektünk soros szakmai tevékenysége révén vettünk részt küldöttségünkkel a Nemzetközi Kisebbségügyi Konferencia – Kisebbségvédelem Európában – Tapasztalatok és kihívások címet viselő kétnapos rendezvényen anyaországi és határon túli magyarokkal, litvániai lengyelekkel, sziléziai németekkel, bretonokkal és elzásziakkal, nyugati frízekkel, walesiekkel, katalánokkal, belgiumi németekkel, dél-tiroliakkal, dániai németekkel és németországi dánokkal, finnországi svédekkel és más nemzetiség képviselőivel közösen.
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének és a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke Ifj. Klement Kornél, valamint a Dél-Tiroli Népcsoportok Intézetének elnöke, Christoph Pan professzor köszöntötte a meghívottakat, majd Jostmeier Werner tartományi parlamenti képviselő valamint Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke megnyitója után elkezdődött a szakmai tanácskozás. Az eszmecsere során az előadók részletesen és behatóan taglalták az európai őshonos kisebbségek jogait az egyes tagországokban, hogy a tanácskozás résztvevői mindkét napon a késő esti órákban fejezték be a szakmai vitát és eszmecserét, de ezt senki sem bánta, mert nagyon fontos dologról volt szó, a saját jövőbeni sorsunkról.
Duray Miklós sajnos egészségi okok miatt kényszerült távol maradni a konferenciától, ezért előadását Gubík László tolmácsolta a hallgatóságnak, majd őt követte Papp Sándor felszólalása, aki a múltból és a jelenből vett gyakorlati példákkal ecsetelte, hogy miért szenved ún. Stockholm-szindrómában a felvidéki magyar társadalom egy jelentős része, és emiatt miért szükséges mihamarább a közös cselekvés Felvidéken is, egy európai szintű autonómia fokozatos megvalósítása céljából. Gubík László felé záporoztak a kérdések az állampolgársági ügyben és általános megütközést keltett az ő és felvidéki társainak a helyzete Szlovákiában, amely akár szimbóluma is lehetne a modernkori kálváriánknak…
Apropó szimbólum. Az egykori, kalondai vízimalom nagyméretű fotója, amely a két nap alatt a tartományi parlamentben volt látható, szimbóluma a Pro Kalondiensis Polgári Társulás által koordinált Összetartozás Programjának. Egy olyan letűnt világ jelképe, amely a felvidéki magyarság egykori anyagi és szellemi felemelkedését is jelenti, mi több, azt is, hogy valamikor „egy malomban őröltünk”. Nos ez előtt a szimbólum előtt vitázott Európa két napon át Düsseldorfban, abban az egyetértésben, hogy csakis egymás erősítésével érhet el eredményeket mindenki a saját szülőföldjén, legyen az önkormányzatiság, autonómia vagy önrendelkezés, amely védi és gyarapítja az európai őshonos kisebbségeket.
Pákozdi Csaba, a Magyar Külügyminisztérium főosztályvezetője a konferencia záró elemzésében frappánsan foglalta össze a két nap mondanivalóját: Várni nem szabad, cselekedni kell! Ehhez a cselekvéshez találtunk mi mindannyian, akik e két napon a felvidéki magyarokat képviseltük, számtalan olyan társat egész Európából, akik támogatják a felvidéki magyar társadalom legitim igényét az autonómiára, s az ő biztató üzenetükkel indultunk vissza a Felvidékre.
Már csak rajtunk múlik, hogy rendezzük sorainkat, s munkához lássunk az önrendelkezés ügyében. Ezért kell bíztatnunk mindenkit, hogy szavazzon március 10-én a magyarságunkra, a megmaradásunkra és a felemelkedésünkre, mert az egykori felvidéki vízimalmok hiányában, a jelenben – „jobb híján” – isten malmai őrölnek…

Papp Sándor, a Pro Kalondiensis Polgári Társulás elnöke és Gubík László, a Via Nova ICS elnöke
Felvidék.ma 

{iarelatednews articleid=”32619,32620,30827″}