32832

Az “Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására” pályázatra alapfokú- vagy középiskolában érintett diákok pályázhatnak. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot hirdet a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

A pályázók köre: A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–13. évfolyamban (alapfokú iskolában vagy középiskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

A pályázat feltétele, követelményei:
Pályázatot kizárólag olyan tanuló nyújthatja be, aki kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik és szociálisan hátrányos helyzetű.
A felsorolt feltételek igazolására a pályázathoz az adatlapon kívül további igazoló dokumentumokat kell benyújtani.
Az adatlap és a mellékletek formanyomtatványai a www.szmpsz.sk honlapról letölthetőek.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot papír alapon, postai úton két eredeti és egy másolati példányban példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, az alábbi címre kell benyújtani:
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 94501 Komárno, Elektráreňská 2, P.O.BOX 49,
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Ady Endre-ösztöndíj” című pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 6.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2012. június 30.
A támogatottak által készített szakmai beszámoló benyújtásának határideje: 2012. július 15.
A pályázattal kapcsolatos, részletes információk megtalálhatók a www.szmpsz.sk vagy a www.wekerle.gov.hu honlapon.

SZMPSZ, Felvidék.ma