32137

250 oldalas jelentést adott ki a strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot tömörítő Európa Tanács a romák helyzetéről.

A jelentés igazságtételi bizottság felállítását javasolja, amely a cigányság évszázados elnyomását és jelenlegi körülményeiket vizsgálná. A dokumentum szerint Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában automatikusan szellemileg elmaradottnak ítélik meg a roma gyerekeket, és szegregált osztályokba teszik őket.
A 10-12 milliósra becsült roma népesség Európa legnagyobb etnikai kisebbsége, több részre oszlik, különböző az elnevezésük is.  Valamennyi országban előfordulnak, még a parányi szigetállamban, Máltán is. Az általános munkanélküliség közöttük 80 százalék, a gyerekek fele még az általános iskolát sem végzi el.
Mindenütt a legrosszabb körülmények között élnek, és messze elmaradnak a lakosságtól oktatási színvonalukat, munkalehetőségeiket, lakásviszonyaikat és egészségi állapotukat  tekintve – nyilatkozta a svéd Thomas Hammarberg, emberjogi szakember. Szerinte ördögi a kör, mert a kitaszítottság és a társadalom peremére kerülés cigányellenességet szül, sokhelyütt őket tartják felelősnek minden rosszért.
A cigányellenesség az utóbbi időben ráadásul növekvőben van. Franciaország csendben, továbbra is kiutasítja a romákat annak ellenére, hogy uniós állampolgárokként 3 hónapig joguk van bárhol tartózkodni.
Legjobb a helyzet Svédországban és Spanyolországban, ahol megfelelő lakás- és oktatáspolitikával viszonylag leginkább integrálták a romákat a társadalomba. Svédországot ugyanakkor kritizálja az Európa Tanács, hogy a roma gyerekek nem mindig kapnak adekvát anyanyelvi oktatást, és hogy gyerekeket is kiutasítottak Koszovóba, nagyon bizonytalan jövő elé nézve.
Az Európai Unió felhívta mind a 27 tagállamát, hogy minél előbb mutassák be a romák felzárkóztatására kidolgozott hivatalos stratégiájukat. Thomas Hammarberg és az Európa Tanács pedig igazságtételi bizottság felállítását javasolja, amely történelmi tényeket gyűjt össze mindazokról a kegyetlenkedésekről, amelyeket a múltban és a közelmúltban elkövettek, hogy a cigányság végre történelmi elégtételt, hivatalos bocsánatot kapjon.

Felvidék.ma, hirado.hu