33228b

A szlovák belügyminisztérium visszaküldte a Nemzeti Összefogás Krasznahorkáért elnevezésű gyűjtés kérelmét. Az indoklás szerint nem lehet bejegyezni magyar nyelven megnevezett gyűjtést.

Néhány hónapon belül a Belügyminisztérium immár harmadszor követ el jogsértést a magyar nyelvhasználattal szemben, ugyanis a Somorja Hangja PT és a Magyar Polgári Kör bejegyzésénél ugyanezt már kétszer „eljátszotta”.

A 2012. március 10-én a krasznahorkai várat sújtó tűzvészt követően, a Magyarok Szövetsége, a Magyar Polgári Kör és a Somorja Hangja felhívást intézett minden Kárpát-hazában tevékenykedő civil szervezethez, hogy közös összefogással rendezzünk nemzeti gyűjtést a krasznahorkai vár helyreállítására – ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy a majdani helyreállítás során ne tűnjenek el magyar emlékek, tárgyak, feliratok, mint ahogy ez sajnos már többször előfordult más események során.

Március 12.
A Nemzeti Összefogást meghirdető civil szervezetek e napon indították el a gyűjtés hivatalos engedélyeztetésének eljárását.
Még aznap csatlakozott hozzájuk a Via Nova Ifjúsági Csoport, az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés és A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás.

Március 13.
A Váralja Szövetség csatlakozott a felhíváshoz, március 13-án Budapesten Rákóczi fejedelem szobránál gyertyagyújtásos találkozóval hívták fel a figyelmet a Nemzeti Összefogásra.

Ezen a napon hagyta jóvá a Szlovák Belügyminisztérium a Szlovák Nemzeti Múzeum kérelmét a gyűjtésre.

Március 15.
A Magyar Polgári Kör 2012. 3. 15-én elküldött levelének magyarra fordított változata melyben bejelentette a „NEMZETI ÖSSZEFOGÁS KRASZNAHORKÁÉRT” nevű felhívásra érkezett válaszokat és felajánlásokat a hivatalos hatóságoknak:

Mint a Magyar Polgári Kör képviseletére jogosult személy, a csatlakozott baráti szervezetek megbízásából, vagyis a Magyarok Szövetsége, a Via Nova – ICS, a Somorja Hangja – Vox Samariae, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, a Gradus Montana Polgári Társulás, a A Magyar Megmaradásért és továbbiak nevében, akik csatlakoztak a 2012. 03. 10-én kelt felhíváshoz, melynek megnevezése „NEMZETI ÖSSZEFOGÁS KRASZNAHORKÁÉRT”, ezúton benyújtom Önöknek további felhasználás céljából azon természetes és jogi személyek folyamatosan bővülő listáját, akik felhívásunkra reagáltak és felajánlották segítségüket, akik tudnak segíteni, és hozzá tudnak járulni a 2012. 03. 10-én tűz martalékává vált műemlék, Krasznahorka várának közhasznú célú felújításához és védelméhez.
Mivel tudatosítjuk, hogy az érvényes jogszabályok értelmében a közigazgatási szervnek a rendelkezésre álló eszközeit gazdaságosan, hatékonyan, hatásosan és célszerűen kell felhasználnia, úgy gondoljuk, hogy a fentebb felsorolt non-profit szervezetekhez érkezett közhasznú felajánlások felhasználásával, és amelyeket levelünkben tudatunk Önökkel, hatékonyabbá tehető és jelentős mértékben csökkenthetők az érintett közigazgatási szerv kiadásai.
A krasznahorkai vár vezetésének felhívása alapján elsősorban egy harangöntő-mester ajánlatát és elérhetőségét közöljük Önökkel:
Lázár Imre harangöntő-mester, Erdélyből, aki eddig több mint 170 harangot készített, felajánlja a krasznahorkai harangok elkészítését. A harangok gyártásának fedezésére egyenest Erdélyben szervez gyűjtést.
További ajánlatok:
– Egy ipari alpinista cég felszerelést, szerszámokat és három ember munkáját ajánlotta fel.
– Muzeológus egyéb szakos egyetemi hallgatók felajánlották szaktudásukat és munkájukat a vár felújítási munkálatain.
– Műemlékvédelemmel foglalkozó személyek munkájukkal szívesen hozzájárulnának a felújításhoz.
– A magyarországi Váralja Szövetség szívesen hozzájárul anyagiakkal és tagjai munkájával is.
– Egy cég felajánlotta anyagi segítségét, valamint a felújításhoz szükséges anyagok szállítását és a munkálatok szervezését.
– A Magyar Várvédők Egylet anyagi segítséget ajánlott fel.
– Medikusok és Veszprémi diákok felajánlották, hogy adománygyűjtést szerveznek.
– Erdélyi önkéntesek munkájukkal járulnának hozzá a felújításhoz. Az érdeklődők toborzását és szállítását a helyi média szervezi.
– 15 éves múzeumi gyakorlattal rendelkező budapesti restaurátorok csoportja szívesen segítene a fém- és kerámia tárgyak restaurálásában.
– Nemzetközi diákszervezetek felajánlották adománygyűjtés szervezését saját szervezeteiken belül, továbbá a diákok részvételét a brigádmunkákon.
– Az Észak-magyarországi Keleti Gyepű hagyományőrző egyesület felajánlotta tagjai részvételét, mintegy 120-150 személy, a brigádmunkákon.
– A Kárpát-medence különböző szegleteiből származó művészek felajánlották szereplésüket a gyűjtések támogatására rendezett koncerteken és egyéb rendezvényeken.
– Magánszemélyek – diákok, aktív dolgozók, de nyugdíjasok is – anyagilag szeretnének hozzájárulni a felújítási munkálatokhoz.
Elérhetőségeinkre, magánszemélyektől és cégektől, folyamatosan érkeznek a hasonló felajánlások, melyeket feldolgozunk, és nyilvántartásba veszünk. A felsorolt ajánlattevők és hozzájárulók pontos címét és elérhetőségét, kérésre, átadjuk Önöknek. Egyúttal felkérjük Önöket, hogy informáljanak bennünket (a Törvénytár, az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, 211/2000 sz. törvényének a hatályos módosítások szerinti (az információ szabadságáról szóló törvény) és a későbbi rendelkezések értelmében), hogy mely felajánlásokat és milyen terjedelemben fogadtak el a krasznahorkai műemlék-vár felújításának és megóvásának megvalósítása során.
Tudatjuk továbbá Önökkel, hogy a fentebb felsorolt polgári társulások felügyelete alatt, a krasznahorkai vár felújítására nyilvános adománygyűjtés engedélyezését kérvényeztük az SzK belügyminisztériumánál, tekintettel a történelmi Magyarország történelmi emlékeinek megóvására és felújítására, mivel a mi szervezeteink meg tudják szólítani a jelenlegi SzK területének határain kívül élő magánszemélyeket és szervezeteket is. Ezért kérjük Önöket, hogy működjenek együtt velünk és vegyék fel a kapcsolatot az általunk megbízott személlyel: PaedDr. Patassy Sándorral, hogy a közös cél eléréséért kifejtett igyekezetünk minél hatékonyabb legyen.
Bízunk abban, hogy történelmi emlékünk felújításáért létrejövő együttműködésünk sikeres lesz. Együttműködésünk megvalósulásáról tájékoztatni kívánjuk az összes érdeklődőt, érdekeltet és az egész közvéleményt, az összes hozzáférhető médiumon keresztül. Hisszük, hogy épp ez a projekt fog hozzájárulni a szlovákok és magyarok közeledéséhez és elősegíti a közös történelmi gyökereink valódi megismerését is.

Kelt Somorján, 2012. március 15-én
Üdvözlettel: Polgár Hajnalka, az MPK alelnöke

(Megjegyzés: az ajánlott levélként elküldött beadványra a mai napig semmiféle válasz nem érkezett)

Március 18.
A Magyarok Szövetsége örömmel jelenti be, hogy a Pázmaneum Polgári Társulás is csatlakozott a Nemzeti Összefogás Krasznahorkáért felhíváshoz!

Ugyanaznap – véletlenszerű egybeesés, valakik szerint jel, hogy – porrá égett a radnóti kastély tetőszerkezete és a bástyák Erdélyben. Az 1545-ben épült Kornis-Rákóczi-Bethlen kastély két zsindelytetős bástyája, valamint a tetőszerkezet 1000 négyzetmétere égett porrá. Az égés nyomán a tetőszerkezet be is szakadt. Az épület Erdély reneszánsz stílusú kastélyainak egyike, és mint ilyen pótolhatatlan értéket képvisel. Ebben a hónapban sajnos ez a második eset, hogy magyar műemlék, pótolhatatlan érték kerül veszélybe gondatlanságból…

Március 23.
Az eddig egyetlenként, március 13-án jóváhagyott Szlovák Nemzeti Múzeum gyűjtéséhez e napon felkerült a felelős PaedDr. Rastislav Púdelka személyében és a számlaszám – 7000443743/8180, ahol az adományokat várják.

Március 26.
A Magyar Polgári Kör által beküldött Nemzeti Összefogás Krasznahorkáért elnevezésű gyűjtés kérelmét az SzK Belügyminisztériuma azzal az indokkal küldte vissza, hogy magyar nyelven megnevezett gyűjtést nem lehet bejegyezni. Néhány hónapon belül a Belügyminisztérium immár harmadszor követ el jogsértést a magyar nyelvhasználattal szemben, ugyanis a Somorja Hangja PT és a Magyar Polgári Kör bejegyzésénél ugyanezt már kétszer „eljátszotta”. A fellebbezés során viszont a Belügyminisztérium meghátrált, és végül az említett szervezeteket bejegyezte magyar megnevezéssel. A Nemzeti Összefogás Krasznahorkáért gyűjtést elindító szervezetek természetesen ismét élnek a jogorvoslat lehetőségével.

Március 27.
A TV JOJ, Linaje és a Karpatská alapítványok kérelmeinek jóváhagyásai felkerültek az SzK Belügyminisztériumának honlapjára.

Beke Beáta, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32979,32918,32880,32865,33150,32863″}