32738

 A LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás Szülőföldem szeretlek címmel honismereti vetélkedőt szervez a régió (nincs behatárolva) diákjai részére.

A 3 tagú csoportok, melyek iskola, vagy civil szervezet képviseletében jelentkezhetnek a következő témakörökben:
1. A szülőfalum vagy lakóhelyem története,
2. A település szakrális emlékei ( templom, temető, keresztek, kálvária, szobrok, stb),
3. A naptári év szokásai régen falumban, vagy nagyszüleim falujában (a téli és tavaszi ünnepi szokások: vízkereszttől – pünkösdig).

Egy- egy csapat a három témakörből választhat egy témát, melyet írásban, szóban, vagy Power point formában mutathat be, maximum 10- 15 percben (írásban min. 2 oldal, max. 5 oldal terjedelemben). A jelentkező csapatok mind az írásos, mind a CD-n elkészített anyagot leadják az értékelő bizottságnak a vetélkedő napján. Az értékes anyagok egy későbbi időpontban írásban kiadásra kerülnek.

A vetélkedőre jelentkezhetnek:
– az alapiskolák 8- 9. évfolyamos-, valamint a középiskolák diákjai – 3 fős csoportban.

Jelentkezési határidő: 2012. április 20. (jelentkezési lapon, az alább feltüntetett címen).
A régiós vetélkedőre május közepén kerül sor.

A résztvevő diákok valamennyien jutalomban részesülnek, az első három csapat pedig részt vesz Bugacon a KURULTÁJ találkozón, valamint a budapesti székhelyű Honismereti Szövetség őszi háromnapos ifjúsági találkozóján. 
Bízunk abban, hogy iskoláink, civil szervezeteink, önkormányzataink is fontosnak tartják, hogy az utókor megismerje faluja, lakóhelye történetét, szokásait, és segítik az érdeklődő diákok igyekezetét.
A témakörökhöz forrás anyagot a helyi önkormányzatoknál, plébániákon, levéltárban, és az idősebb emberek adatközlései alapján jutnak (a forrást kötelező feltüntetni a csapatnak).
Információt, segítséget szívesen adnak a szervezők is. Email cím: daniel.nana@stonline.sk.
A jelentkezést pedig a Dániel Erzsébet Jókai utca 78, 94360 Nána címre várják. A jelentkező csoportok (vagy iskola) meghívót kap a vetélkedőre.
A szervezők bíznak abban, hogy a régió megismerésével fiataljainkkal együtt jobban megbecsüljük, megszeretjük szülőföldünk ama szegletét, amelyhez gyökereink kötnek és hűségünk kötelez, s mindezt a szülőföld ismeretével tudjuk erősíteni.

Szeretettel várjuk a jelentkező csoportokat, a Társulás nevében: Dániel Erzsébet elnök.

Felvidék.ma