33579

 A nagyölvedi alapiskolában került sor a felvidéki rovásírásverseny 2. körzeti döntőjére, melyet a Palóc Társaság szervezett. Alább Z. Urbán Aladár beszámolóját olvashatják. (Képgalériával)

„…ha utódainkat szkíta, hun, avar, magyar szellemiségben neveljük is, lesz-e közöttük olyan erős, akit nem tudnak megfordítani a pokol fajzatjai, vagy mint Szent Imre herceget, nem pusztítják-e el őt is?” – írja Hajnalkövek c. latin betűs és rovásírásos formában is megjelent könyve előszavában Friedrich Klára költő, rovásíráskutató.
Lesz-e? A kétely jogos. Mégis inkább hajlunk a jobbra, hogy azok a magyar fiatalok, akiket „megfertőzött” már az elődeink iránti csillapíthatatlan érdeklődés, a többezer éves műveltségünk máig fennmaradt ékes bizonyítéka, a rovásírás, s amelyet egyre többen „tanulnak vissza” fiataljaink, nos ezek a fiatalok – reméljük – erősek is lesznek ahhoz, hogy megtartsák és tovább adják…
Ezt a következtetést vonhatjuk le a felvidéki országos rovásírásverseny második körzeti döntője után is. A verseny először zajlott olyan alapiskolában, amelyben eddig nem folyt rovásírás-oktatás, sem szakkörben sem azon kívül, mégis örömmel adott helyet a rendezvénynek. A nagyölvedi alapiskola hozzáállása példát mutatott s Kianek Margaréta iskolaigazgatónak és pedagógusainak csak a legnagyobb elismerés hangján köszönhetjük meg előremutató tettüket.
A hagyomány Nagyölveden is folytatódott, már ami a nap rendjét illeti. Az ünnepélyes megnyitót itt is az jelentette, hogy az iskolaigazgató meleg üdvözlő szavai után, melyben röviden iskoláját is bemutatta, Cseri Zita polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, versenyzőket és kísérőiket. Az iskola legkisebbjei pedig népmesével, szavalattal, dallal és népi gyermekjáték előadásával színesítették a műsort s teremtve ezzel jó hangulatot is a komolyabb munkához.
A tíz helységből érkezett mintegy negyven versenyző ezután a tantermekbe vonult, ahol a helyi tanárok felügyelete mellett korosztályonként végezték el az írásbeli feladatokat. Ennek befejeztével aztán a diáksereg, hogy a községgel megismerkedjen, elsétált a templomba és a tájházba, s mindkét helyen várták őket, hogy a múltról, az emberek közös dolgairól hallgassák meg a szakszerű magyarázatokat.
Nagyölved napjainkban kb. 1700 lelket számláló község a Lévai járásban. Története azonban a régmúltba nyúlik vissza, hiszen lakták a vidéket kelták, hunok, avarok, elődeink, akiknek akkor és most a maiaknak is megélhetést nyújt a terület. A település a nevét a hajdan volt mocsarakban megélhetést talált ölyvekről kapta, legalábbis ezt tartja a hagyomány. Bárhogyan is volt, az biztos, hogy „a múlt el nem veszhetett, megőrizték erős kezek!” – gondolhatják a nagyölyvediek, akik nem egy jelét mutatják napjainkban is ennek az ősi igazságnak, hiszen kopjafában, faragásban, emléktáblában, vagyis a múlt megbecsülésében – mostantól már a rovásírás terjesztésében is – „erős kezek”.
Mialatt a versenyzők a helytörténeti sétán ismerkedtek Nagyölved múltjával, jelenével, ez alatt az idő alatt az értékelést végző tanárok nagy munkában voltak: az írásbeli feladatokat ellenőrizték. Mielőtt sor került volna e lázas tanári munka következményeként megszületett végeredmény ismertetésére, lassan hagyománnyá nemesedve egy fa elültetésére gyűltek össze a résztvevők. Ezen már jelen volt Lukács Ferenc úr is, a Rákóczi Szövetség pénzügyekért felelős vezetője, aki értékes ajándékkönyveket is hozott és adott át a korosztályok első három helyezettjének, azaz tizenkét versenyzőnek. A zselízi MIRA Office rovásfeliratos golyóstollát is a jelenlevő versenyzők átvették.. Meg kell még említenünk a zselízi Mácsadi János nevét, a Rákóczi Baráti Társaság vezetőjét, aki nem ismerve lehetetlent, a résztvevők étkeztetéséről elsőrangúan gondoskodott. Köszönet érte!

A Nagyölveden április 20-án megrendezett rovásírásverseny körzeti döntőjének helyezettjei:

A korosztály
1. Rečka Réka, Udvard
2. Rečka Zsolt, Udvard
3. Horváth Melánia, Udvard

B korosztály
1. Dékány Barbara, Udvard
2. Csizmadia Virág, Alistál
3. Meliska Gabriella, Zselíz

C korosztály
1. Pőcz Eszter, Nagymagyar
2. Mózes Krisztina, Nagymagyar
3. Meliska Zsuzsanna, Zselíz

D korosztály
1. Turák Krisztián, Udvard
2. Racko Réka, Párkány
3. Marsalik Ágnes, Komárom

A korosztályonkénti első három országos döntőbe jutott versenyzőn kívül nyitva áll ez a lehetőség azok előtt is, akiknek hibapontszáma nem haladja meg a tizenötöt. Ők a következők: Gubo Viktória Udvardról, Sárai Bálint Zsombor Zselízről, Svajcer Rebeka Párkányból, Varga Nikoletta Dunaszerdahelyről.
Döntőbe kerül még Dobos Alex Ipolybalogról és Vanya Sándor Udvardról.
A harmadik körzeti döntőre április 27-én kerül sor Alsóbodokon, ahol majd 50 versenyző méri össze tudását. Az országos döntő 2012. május 11-én valósul meg Vásárúton. 

Z. Urbán Aladár, Felvidék.ma

További képek a Képgalériánkban találhatók.

{iarelatednews articleid=”33509″}