33896i

A VIII. Felvidéki Országos Rovásírásverseny döntőjéről – Ragyogó napsütés köszöntötte a Vásárútra érkező diákokat és kísérőiket, akik a Palóc Társaság nyolcadik felvidéki országos rovásírásversenyének helyszínére érkeztek.

A csallóközi nagyközségben május 11-én rendszték meg a versenyt. Mintha a természet így segítette volna azok szorgalmát, igyekezetét és hitét megerősíteni, akik immár nyolc éve szaporodó közösségekben ismerkednek az elődök hagyatékával és ápolják a megtartó hagyományt.

A József Attila Alapiskola ápolt környezete jó benyomást keltett a kapun belépőkre s ha volt némi feszültség a versenyzőkben – ami természetes is egy verseny előtt -, feloldódást hozott számukra. Hogyne, mikor mindjárt kemencés lepénnyel kínálták meg őket, majd pedig a virágkötők és – készítők édesgették asztalukhoz, s itt a korosztályukat jelölő színből mindjárt „kinyíltak” a szebbnél szebb virágok, nevüket rovással felírva, amit mellükre tűzhettek… Kedves, megnyerő fogadtatás volt ez a helyiektől, amely egész nap a korosztályok szerinti felismerést is szolgálta.
Az iskolaépületbe lépve az öt éve felhelyezett rovásírásos iskolanévtáblára esik a pillantásunk. Öt éve ott díszeleg már, hiszen Vásárút az idén már másodszor adott otthont az országos rovásírásverseny döntőjének. A zsibongó is mintha ünnepi díszbe öltözött volna erre az alkalomra. Latin betűs és rovásírásos feliratok a tablókon, eligazító táblák, virágok, tisztaság, jó hangulat, mosoly a fogadó és az érkező arcokon…

A megnyitó ünnepség az udvari színpadon zajlott. Bognár László iskolaigazgató köszöntötte a döntő résztvevőit (összesen 47-en versenyeztek s ők három körzeti döntő első helyezettjei voltak), akik a Gömörfalvától Somorjáig húzódó térségből érkeztek. Üdvözölte az összesereglett fiatalságot, a tanárokat és szülőket Zsoldos Roland, Vásárút község polgármestere, majd Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke szólt a rovásírásverseny céljáról és az eddigi eredményekről. Ezután Hordósi Renáta, a döntő társelnöke adott tájékoztatást a verseny lefolyásáról illetve a nap várható eseményeiről.
A megnyitó két különleges színfoltja volt, amikor Bognár László felkötötte a vándoroszlopra az iskola nemzetiszínű szalagját. A májusi fényben vígan lobogtak, ölelkeztek, integettek a szalagok… A másik színfolt egy új kezdeményezés első megvalósulása volt. A döntőre érkezett iskoláktól azt kérték a vásárútiak, hogy hozzanak magukkal egy követ, amelyre írják, róják, véssék rá a településük  és a versenyzők nevét is rovásírással. A felhívásnak hét résztvevő iskola tett eleget. Ezekből a józsefattilások egy emléksarkot alkotnak majd, amely emlékezteti őket és hirdeti e nap üzenetét: „a kő marad”.
A megnyitókor a versenyzők már túlestek az első próbán, a rovásírásos szöveg hangos olvasásán. A megnyitó után következett az írásbeli feladat, amely három részből állt: átírásból latin betűs szövegről rovásra és fordítva, valamint „Írjuk, mondjuk magyarul!” feladatból, azaz idegen szavak magyar megfelelőit kellett párosítaniuk. Ez utóbbi azért fontos része a rovásversenynek, mert napjainkban sajnos egyre több idegen kifejezés, szó hangzik el a rádióban, tévében, ahelyett, hogy ezek helyett magyar szavakat használnának az újságírók, elemzők, akik a köznyelvre ily módon óriási hatást gyakorolnak – édes anyanyelvünk kárára. Örömmel állapította meg az értékelő bizottság, hogy a tanulók kivétel nélkül jól oldották meg ezt a feladatot.

Az átírásos feladatokat is kevés hibával sikerült elvégezniük a versenyzőknek, akik valamennyien a megszabott 45 perces időn belül befejezték a munkát. Sőt, többségük elenyésző számú hibát ejtett csak, ráadásul a legterjedelmesebb feladatokkal birkózók, a D korosztályosok (IX. évfolyamba járók és középiskolások) ezúttal bizonyították, hogy magas szinten művelik a rovást. Sokan közülük nulla hibát ejtettek és az övékén, de az A, B, C korosztályúak dolgozatán is látszott a szépre törekvés, a rovásbetűk díszítőelemként való lehetőségének felhasználása. Összevetve summázható, hogy a döntő valóban magas színvonalú volt, a versenyzők igazán tudásuk legjavát nyújtották.

Mielőtt azonban a végeredmény kihirdetésére sor került volna, a jól végzett munka gyümölcseként elfogyaszthatták a finom ebédet, utána pedig kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A napot bearanyozta a község rovásírásos üdvözlőtáblájának felavatása. A Vásárútért Polgári Társulás kezdeményezésére a község négy bevezető útja mentén állnak a rovásos falutáblák, a felavatásuk egy helyszínen, a Nádszegre vezető útszakaszon történt. Itt Bognár László iskolaigazgató üdvözölte a résztvevőket, akik között szép számmal voltak falusiak is a rovásversenyen résztvevőkön kívül. Szavalat és Tompa Mihály megzenésített verse (Zsapka Attila és Zsapka Zsolt) hangzott el, majd Zsoldos Roland polgármester méltatta e táblaállítás jelentőségét kiemelve, hogy az országos rovásverseny alkalmából került rá sor. A táblát a polgármester és a Palóc Társaság elnöke leplezte le. „Amely település rovásírásos falutáblát állít, azt jelenti ez, hogy a település vezetői és lakói hitet tesznek magyarságuk mellett, megbecsülik az elődök hagyatékát és üzennek a jövőnek: erős akaratuk, hogy ezt az ősi magyar nemzeti kincset – a rovásírást – a sajátjuknak tekintik s megmaradását tettekkel szolgálják” – mondta rövid beszédében Z. Urbán Aladár. Vásárút is belépett hát azon felvidéki települések sorába, amelyekben rovásírásos üdvözlő falutábla mint védjegy  fogadja az oda érkezőt s int búcsút a távozónak. A vásárúti szép kivitelezésű rovásírásos falutábla készítője Németh János helyi asztalos.

Az eredményhirdetés a község művelődési házában zajlott. Ráhangoló műsorról az alapiskola diákszínjátszó csoportja gondoskodott egy mesejátékkal, majd pedig a KORZÁR megzenésített versekből kötött dalcsokra kedveskedett a résztvevőknek. Mindkettő illő és méltó volt a rovásírás napjához!
A verseny eredményét Hordósi Renáta társelnök ismertette. Az emléklapok és ajándékok kiosztásában Bognár László és Z. Urbán Aladár közreműködött. Az új emléklap tervezője Fagyas Róbert, kivitelezője az alapiskola volt. A díjakat  az alapiskola, a községi hivatal, Friedrich Klára rovásírás-kutató és költő, Szakács Gábor a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetője, a Rákóczi Szövetség és Csáky Pál adományozta. Külön említést érdemel Elek Ilona nyugdíjas vásárúti tanító néni a „kincses dobozok” díszítéséért, valamint Jámbor László, a Besztercebányai Megyei Közgyűlés képviselője, aki a finom ebéd költségét állta. A köszönet megnyilvánulásaként a diákokat felkészítő tanárok is elismerésben, ajándékkönyvekben részesültek. A köszönet a fentieken kívül megilleti Zsapka Henrietta igazgató-helyettest és a tantestületet valamint Kulcsár Pétert és családját, akiknek kemencés lepényét mindenki jóízűen fogyasztotta el.
Végül is Vásárút példát mutatott! Köszönet mindenért!

A VIII. felvidéki Országos Rovásírásverseny végeredménye:

A     korosztály    

1. Földes Viktória – Vásárút
2. Seszták Lilla Elizabeth – Vásárút
3. Nagy Fruzsina – Alistál

B     korosztály    

1. Almási Boglárka – Vásárút
2. Szalai Karola – Felsőszeli
3. Csizmadia Virág – Alistál

C    korosztály  

1. Czinege Alexandra – Vásárút
2. László Bianka – Alistál
3. Pőcz Eszter – Nagymagyar

D   korosztály  

1. Turák Krisztián – Udvard
2. Izsóf Lúcia Barbara – Somorja
3. Gulázsi Melinda – Alistál

Portálunkat Z.Urbán Aladár tájékoztatta

{iarelatednews articleid=”33692,33579,33509″}