34007

 (Képriporttal frissítve) Tamás Ilonka nénit május 20-án századik születésnapja alkalmából hálaadó istentiszteleten és szeretetvendégségen köszöntötték Rimaszombatban.

Az ünnepi Istentiszteletre a református templomba délután két órára sereglettek össze Tamás Ilonka néni szerettei, rokonai, barátai, ismerősei, egykori diákjai, civil és társadalmi szervezetek képviselői, hogy közösen adjanak hálát a mindenki Ilonka nénije megélt száz esztendejéért.

Az igét Ft. Erdélyi Géza nyugalmazott püspök úr hirdette. Prédikációjában Ilonka nénit a Kárpát-medencei magyar pedagógus-társaság egyik legidősebb tagjaként köszöntötte, aki Istennek hála jó egészségben tudott megjelenni az őt ünnepeltek körében az Isten házában. Erdélyi Géza püspök úr hosszasan kitért azon gyalázatos esetre, ami által szülőföldjén vált hontalanná Ilonka néni, mikor felvette a magyar állampolgárságot is. A megpróbáltatásokat hősisen viselve az egész Kárpát-medence magyarsága megismerte őt, aki lányai segítségével kiáll a jogai mellett.

E jeles ünnepi alkalomból a Simonyi Alapítvány Igazgatótanácsa a szlovákiai magyar nemzetrész javára végzett oktatói és nevelői tevékenységének elismeréseképpen és köszönete kifejezéseként születésének 100. évfordulóján a civil helytállásért alapított Petőfi-díjat adományozott. Özv. Tamás Aladárné Szűcs Ilona életét B. Kovács István, az igazgatótanács elnöke méltatta, majd a kuratórium tagjai átadták a díjat, melyet Ilonka néni hálásan megköszönt.
A Simonyi Alapítvány 2004-ben a költő (és tiszteletbeli gömöri táblabíró) rimaszombati köztéri szobrának avatása alkalmával határozott a Petőfi-díj megalapításáról. A díjat azon természetes vagy jogi személyeknek kívánják adományozni, akik, megítélésük szerint, a szlovákiai magyar nemzetrész tagjaként magatartásukkal, munkásságukkal követendő példát mutatnak.
Az átadáson közreműködött a Blaha Lujza Vegyeskar Szarvas Erzsébet vezetésével és Dráfi Mátyás érdemes művész. Az ünnepség szervezősége, a Rimaszombati Református Egyházközség nevében Nt. Molnár Sándor lelkipásztor és Bán Zoltán egyházgondnok köszöntötte az ünnepeltet, és elhangzottak a parasznyai gyülekezet lelkészének szerető szavai is. Az istentisztelet a Szózat és a Himnusz éneklésével ért véget.

A gyülekezet szeretetvendégség keretében a Fekete Sas étterem átriumában folytatta az ünnepséget, ahol Ilonka nénit a civil szervezetek képviselői és magánszemélyek köszöntötték. Rimaszombat polgármestere, Šimko József a városházán május 19-én köszöntötte Ilonka nénit egy másik száz esztendős nénivel egyetemben.
A civilek összejövetelén Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzul asszony kezdte a köszöntést. Úgy fogalmazott, hogy a felvidéki magyar közösség világító lámpása lett. Felolvasta s átadta Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levelét is.

Ilonka nénit itt is köszöntötte az Emberi Méltóság Tanácsának nevében Dr. Lomnici Zoltán, elnök. Elmondta, hogy mindenki tudja, hisz az egész világot bejárta a hír, hogy van egy édesanya, aki nyilvánosan vállalta a magyarságát s ezért számos hátrány érte, kitörölték a lakcímnyilvántartásból, az okmányait nem fogadják el a szlovák hatóságok, nem szavazhatott. „Az Anyaország most érezheti, hogy mit jelentett Trianon, hogy mit vesztettünk. Én azt gondolom, hogy az egész magyar nemzetnek mutat példát Ilonka néni, és az Isten áldását kérem rá” – mondta Lomnici az ünnepségen.

Az ünnepelt fogadta a Magyar Koalíció Pártja, a Gömöri Református Egyházmegye, a Csemadok, Teátrum polgári társulás és a Magyarok Világszövetsége, a Tompa Mihály Református Gimnázium, a szülőfalu – Várgede Község, a Magyar Katolikus Kör, a Körzeti Cserkésztanács, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Rimaszombati Pedagógusszövetség, a Wass Albert Magyar Nyugdíjaskör, a Parasznyai Nyugdíjas Kör, a Tompa Mihály Klub polgári társulás, az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem és több magánszemély köszöntő szavait, virágcsokrait és ajándékait, melyeket Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson című versének üzenetével köszönt meg.

Hamarosan Képgalériával is jelentkezünk.

Homoly Erzsó, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”33937,34018″}