34227

Az Országgyűlés június 4-i ülésén a Jobbik a határon túli magyarokkal kapcsolatos lépéseket kérte számon a kormánytól. Zagyva György Gyula kérdésére Orbán Viktor miniszterelnök, Szávay Istvánéra Németh Zsolt külügyi államtitkár reflektált.

“A Jobbik a napirend előtti felszólalások, interpellációk és azonnali kérdések során egy-egy, az egyes elcsatolt területeink valamelyikén élő magyar testvéreink számára fontos, vagy sérelmes kérdéssel foglalkozott – tájékoztatta portálunkat Szávay István, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője, parlamenti képviselője.

Szávay István – Németh Zsolt

„Milyen konkrét lépéseket tett az elmúlt két évben a kormány a felvidéki magyarokat ért folyamatos jogsértések ellen?” – kérdezte Szávay István a külügyminisztériumtól. “A magyar mosolydiplomácia eddig eredménytelen maradt. A szlovák nyelvtörvényen ugyan puhítottak valamennyit, de barbár kirekesztő rendelkezéseinek többsége ma is érvényben van” – mondta Szávay, emlékeztetve arra, hogy Pozsony három évvel a dunaszerdahelyi szurkolóverés után sem szolgáltatott magyarázatot. Azt sem feledte megemlíteni, hogy Malina Hedvig kálváriája már hatodik éve folyik. Ugyancsak jogorvoslatra vár az állampolgárságuktól megfosztott felvidékiek ügye. Szávay István kérdésében hangsúlyozta, a konkrét lépésekről szóló válaszadást várja.
Németh Zsolt külügyi államtitkár válaszában tájékoztatott arról, hogy a kormány a párbeszéd híve, június elsején külügyminisztériumi csúcstalálkozó volt, májusban Orbán Viktor is találkozott a szlovák miniszterelnökkel. “A kölcsönös tisztelet alapján készen állunk a szlovákokkal a párbeszédre” – mondta Németh zsolt, aki Szávay István felszólalását úgy értékelte, hogy az agresszív retorika, a szomszédok sértegetése, amely kártékony a kisebbségi magyarság számára. A párbeszéd eredményei között megnevezte a határtérségek fejlesztését, 80 határátlépési pont létesítését, a megállapodást a gázösszeköttetésről, az Ipoly-hidakat… A nyelvtörvénynel kapcsolatban eredménynek nevezte, hogy sikerült elérni hogy azzal kapcsolatban a Velencei Bizottság javaslatokat fogalmazott meg. “Ezek eddig Szlovákiában csak részlegesen kerültek végrehajtásra, a magyar álláspont az, hogy ezeknek maradéktalan végrehajtására van szükség” – mondta Németh. Malina Hedviggel kapcsolatban az európai bírósági döntés végrehajtását várják – tette hozzá.
Szávay István szerint Németh Zsolt semmitmondó választ adott. Pontosította az államtitkárt abban is, hogy Orbán és Fico találkozóján szó sem volt az előbb felsorolt jogsértésekről. “Ezt a választ nem csak én nem tudom elfogadni, hanem azok sem, akiknek nevében feltettem” – mondta Szávay István.

Zagyva György Gyula – Orbán Viktor

Zagyva György Gyula a magyar állampolgárságot nem kapott külhoni magyar hazafiakkal kapcsolatban tette fel kérdését. Az állampolgársági kérelmekkel kapcsolatos kettős mércére hívta fel a figyelmet. Semjén Zsolt tájékoztatása szerint egy ezreléknyi az elutasítás. Zagyva György Gyula úgy véli, ezek éppen az olyan nemzeti szervezetekhez közel álló személyek és családtagjaik, mint a Jobbik vagy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. A Jobbik képviselője egy konkrét délvidéki család példáját is felhozta, amelynek egyik tagja egy három éves kisfiú, másik tagja pedig egy kilenc hónapos kislány. Ők milyen nemzetpolitikai veszélyt jelentenek? – kérdezte.
Zagyva György Gyula kérdésére Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt. “Tisztelt képviselőtárs úr. Azért vállalkoztam örömmel az Ön kérdésének megválaszolására, mert eddig azt tapasztaltam, hogy a Jobbik a közöttünk fennálló jelentős politikai és programbeli különbségek ellenére néhány nemzeti kérdésben hajlandó támogatni a kormánytöbbség javaslatait. Ilyen a kettős állampolgárság kérdése is, ezt szeretném is megköszönni az Önök parlamenti képviselőcsoportjának. Amikor a kettős állampolgársági igényeket elbírálják, akkor, ha van erről szóló információ, akkor nemzetbiztonsági ellenőrzéseket is végrehajtanak. Az eddig elbírált kérelmek esetében fél ezrelék esetben döntött úgy a magyar hatóság, hogy fönnáll nemzetbiztonsági kockázat. A fél ezrelék, ismerve az elmúlt negyven évet, a bennünket körülvevő világot, szerintem kifejezetten alacsony számnak tekinthető. A folyamat, a kettős állampolgárságról szóló igények elbírálása jól halad. Konkrét családokra vonatkozó nemzetbiztonsági információkról a Tisztelt Ház plenáris ülésén nem kívánok nyilatkozni” – mondta a miniszterelnök.
Zagyva György Gyula szerint ez nem statisztikai kérdés. Valószínűleg a szomszédos országok  titkosszolgálati jelentései miatt tagadták meg az érintettektől az állampolgárságot. Zagyva György Gyula szerint ezen kérvényeket tartalmilag is meg kellene vizsgálni.
Orbán Viktor ez utóbbival egyetértett. Ugyanakkor tájékoztatta Zagyva György Gyulát, hogy nem kérnek információkat más országok titkosszolgálaitól, hanem saját hivatali forrásokra támaszkodnak. Ami a kérdés tartalmi részét illeti: “Egyetértek azzal, amit Ön mond. Ennél az eljárásnál semmilyen fellebbezésre nincs lehetőség, ami helyes. Ugyanakkor szükség van arra, hogy panasztétel esetén felülvizsgálat történjék. Ezt a javaslatát támogatom, és igyekszünk is neki érvényt szerezni” – mondta Orbán Viktor.

A Jobbik további képviselői is felszólaltak, Farkas Gergely a külhoni magyar oktatási-nevelési támogatásokkal kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet, Bana Tibor a muravidéki magyarság központjának számító Lendva városa és Magyarország közötti vasúti összeköttetés fontosságát hangsúlyozta, Murányi Levente pedig a délvidéki magyarok számára sérelmes kérdések rendezése érdekében tett konkrét lépéseket sürgette.

Felvidék.ma

A két párbeszéd videón is megtekinthető: