35115

A TINTA Könyvkiadó összeállította a NEBULÓ nyelvi készségfejlesztő iskolai szótárcsomagot a legfontosabb magyar szótárakból.

Latin eredetű nebuló szó, a latinban eredetileg a semmittevő, léhűtő ember megnevezésére használták. Majd módosult a jelentése, és megkapta nyelvünkben a kedveskedő stílusárnyalatot. Néhány tucat szóval is ki tudjuk fejezni magunkat, de élnünk kell nyelvünk szókincsének gazdagságával.
E mellett jó kell ismernünk anyanyelvünk, mert mégiscsak a magyar nyelv a legnagyobb hungarikum. Nyelvünk nem csak a kommunikáció eszköze, hanem nemzeti kultúránk legfőbb hordozója is.

A most piacra dobott szótárcsomag azért kapta a Nebuló nevet, mert a fiatalok nyelve és nyelvhasználata van a legnagyobb veszélyben és nekik van leginkább szükségük segédszótárakra. Nagy a veszély, mert az ifjúság szókincse gyorsan távolodik az idősebb nemzedék nyelvhasználatától.
A nyelv és a szavai nincsenek kőbe vésve, folyton-folyvást változnak. Erre már a görögök is felfigyeltek és megfogalmazták, hogy a szavak a nyelvben úgy jönnek-mennek, mint a babérfa levelei, egyesek lehullnak, aztán helyettük újak nőnek ki. Az a fontos, hogy a szókincs változása ne legyen irreálisan gyors.
A szókincs változása egyre inkább felgyorsul, s így a magyarul beszélő egymást követő nemzedékek közt igen mély kommunikációs szakadék keletkezik.
A TINTA Könyvkiadó szótárainak segítségével megtudhatjuk egy szó jelentését, kiválaszthatjuk a legpontosabb szinonimát és megnézhetjük, hogy melyen szólásokban, közmondásokban szerepel egy-egy szó.
A Nebuló iskolai szótárcsomagban helyet kapott a szótárak mellett egy nyelvi fejtörőket közreadó könyv is. Ez a könyv rámutat nyelvünk vidámságára, hajlékonyságára, megannyi ötletességére. A nyelvi fejtörők kiskönyve pedig igazi nyelvművelő könyv, mert játékos módon oltja a diákokba a nyelvi ismereteket.
A szótárak, kiadványok kiválóan alkalmasak a nyelvtanórák színesítésére is. A Nebuló iskolai nyelvi készségfejlesztő szótárcsomagtól a TINTA Könyvkiadó honlapján olvashatnak.