35212

A magyarországi Hídvégardón tudományos konferenciát tartanak, és megtartják a háromnapos I. Hídi Vásárt is. A rendezvénysorozatnak felvidéki szereplői is lesznek.

A rendezvénysorozatot a Rendezvények Házában megnyitja Matusz Tamás, Hidvégardó község polgármestere és Dr. Szabó Pál Csaba, a várpalotai Trianon Múzeum igazgatója. A konferencia levezető elnöke: Dr. Elek Sándor (Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens).

A tudományos konferenciát augusztus 17-én, pénteken tartják – három részre tagolva. Mihályi Molnár László felvidéki történész (Szepsi) a “Trianon a történelem fókuszában” panel keretében tart előadást Trianon hatásáról a felvidéki magyarok életére és történelmére. További előadások ebben a panelban: Trianon előzményei a magyar nemzetiségi politikában (Dr. Szabó Pál Csaba, Trianon Múzeum), A Határmegállapító Bizottság tevékenysége a magyar-szlovák határ mentén (Dr. Rémiás Tibor, Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Eger), Keserédes történet: A visszacsatolt Felvidék társadalma 1938 – 1941 (Hámori Péter, társadalomtörténész, Budapest), A Torna-vidéki települések 1920 és 1938 között (Koleszár Krisztián, Környezetvédelmi Felügyelőség, Miskolc), Trianon katonai vonatkozásai (Dr. Szakács Lajos, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Szentendre), A középiskolai történelem tankönyvek Trianon-képe (Kovácsné Dr. Szigeti Klára, Nagy László Gimnázium, Kunhegyes).

A magyar – szlovák határvidék geográfiája témakör előadásai: Három vármegye határán (Prof. Dr. Hevesi Attila, Miskolci Egyetem), A magyar-szlovák határvidék népesség- és településföldrajzi sajátosságai történeti megközelítésben (Prof. Dr. Dövényi Zoltán, MTA Földrajzkutató Intézet, Budapest),  Határon átnyúló kapcsolatok a szlovák-magyar határvidék Sajó-Hernád és Bodrogköz térségében, mikro-szintű vizsgálatok alapján, a XXI. sz. fordulóján (Dr. Molnár Judit, Miskolci Egyetem), Határ innen és túl: ma és holnap (Dr. Gadócziné Dr. Fekete Éva, Csereháti Településszövetség)

A kultúra és Trianon kapcsolata témajör előadásai: Épített örökség a Bódva-völgyében (Hadobás Sándor, Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya), A sólyom és a királyfi – avagy: “Nem mese ez, gyermek!” (Merényi József, Miskolc), „Ne hagyj soha szégyent érnünk!” Trianon és a XX. század magyar zenéje (Berkesi Sándor, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen), Rákóczi Szövetség: Civilként sikeresen a Kárpát-medencei magyarságért (Csáky Csongor, Rákóczi Szövetség, Budapest)

A konferencia zárásár követően kerül sor a Trianon kiállítás megtekintésére, majd a Hidvégardói Trianon emlékmű megkoszorúzására. Ünnepi beszédet mond Csoltkó Jenő (CSEMADOK Kassai Területi Választmány), Dr. Szabó Pál Csaba (Trianon Múzeum). Közreműködik a Kunhegyesi Nagy László Gimnázium és a Hidvégardói Ardói Pacsirták Népdalkör, majd következik a Debreceni Református Kollégium Kántusának konferenciazáró koncertje (vezényel: Berkesi Sándor, Liszt-díjas karnagy) . Helyszín: Római Katolikus Templom.

A hídvégardói rendezvénysorozat egészen augusztus 20-ig tart.
Szombaton gazdag kulturális programmal várjáj az érdeklődőket, fellép a felvidéki Makranc község Népdalköre is.
vasárnap túraverseny és határ-menti találkozók lesznek. „HATÁRTALAN HATÁR-TÚRA” az ország legészakiabb fekvésű községéből, Hidvégardóból. A túrák útvonala: Hidvégardó – Nyerges-hegy – Nagy-kő – Bódva-völgy – Bódvavendégi – Államhatár – Szádellő – Szádellői-völgy – Fennsík – Alsó-rétek – Kerek-láz – Tornai-vár – Torna – Hidvégardó. Ezen a napon is lesz felvidéki kultúrprogram, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjainak citeraműsorát Sári Anikó vezeti.
Augusztus 20-án, vasárnap ünnepi ökumenikus szabadtéri Szentmise és Istentisztelet lesz István király és az új kenyér ünnepén a Szent Imre téren. Felvidéki résztvevő: Péder község (Felvidék) Népdalkörének műsora a Szent Imre téren.

Bővebb tájékoztatás: www.hidvegardo.hu.

ON, Felvidék.ma