szlovak-parlament13

Perelhetővé válik az állami vagyon? Augusztus 7-én, kedden rendkívüli kormányülést tartott a parlament, a parlament szerdán szavazott a törvénymódosításról. (Frissítve)

Az Alkotmánybíróság július 31-i határozata kimondja, hogy az állam ellen is lehet végrehajtási eljárást indítani az állami vagyon terhére. Az Alkotmánybíróság úgy vélte, hogy az állami vagyon elleni exekúciós eljárás mentessége alkotmányba ütköző. A mai kormányülésen elfogadott javaslat értelmében egyes állami tulajdonú vagyonalap teljes körű mentességet élvez a végrehajtókkal szemben.
Robert Fico kormányfő a mai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy módosítani szükséges, mégpedig gyorsított eljárásban a végrehajtókról és végrehajtásról szóló törvényt. „Az elfogadott törvény hatályát vesztette, így az állam gyakorlatilag megcsonkult.” – jelentette ki Robert Fico augusztus 7-i sajtótájékoztatóján.
Az Alkotmánybíróság szerint teljes egészében nem alkotmányellenes a törvény, viszont egyes részeit elfogadhatatlannak tartja, mégpedig az államkincstárra és állami tulajdonra vonatkozó törvény rendelkezéseit. A taláros testület leszögezte, hogy a koncepció és a kiterjesztése szabályozásra szorul. A kormány ennek érdekében mihamarabb igyekezett alkotmányos megoldást találni a törvény nem megfelelő passzusaira, hogy az állami vagyon védett legyen, ugyanakkor érvényesülhessenek az állammal szembeni magán- és jogi személyek követélései.

A parlament augusztus 8-án szavazott a végrehajtási törvény módosításáról, melyet 115 képviselői vokssal el is fogadtak.

A törvénymódosítás szerint a végrehajtás aló mentességet élvez az állami tulajdonú értékpapírok, az állami költségvetés, ill. az államháztartás bevételeinek forrásai, a költségvetési szervek folyószámláin levő bevétel, valamint a költségvetési szervek követeléseiből eredő illetmények, az állami költségvetés hiánya, és az állami adósságteher fedezésére szükséges pénzösszeg. De abszolút mentességgel bír az ingatlanvagyon, kivéve, ha azt időközben átmenetileg felfüggesztették.
A törvénymódosítás értelmében relatíve abszolút mentességet élvez az állami vagyon, tehát nem indítható ellene végrehajtási eljárás. Ugyanakkor arról is szó van a rendeletben, hogy ha mégis végrehajtási perre kerülne sor, akkor a bíróságnak kell döntenie a végrehajtásról, esetleg annak megszüntetéséről, korlátozásáról.

Felvidék.ma