selye janos egyetem 2

A komáromi Selye János Egyetem, Felvidék egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézménye petíciót fogalmazott meg tiltakozásul az egyetemet ért hátrányos besorolás miatt. A felhívásuk alább olvasható.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Bizonyára Ön is értesült az intézményünket, a komáromi Selye János Egyetem nevét és besorolását hátrányosan érintő törvényjavaslatról. Annak érdekében, hogy intézményünk neve és egyetemi besorolása megmaradhasson, kérjük, támogassa aláírásával a mellékletben petíció formájában megtalálható kezdeményezést. Kérjük, tudassa ismerőseivel és juttassa el minél több emberhez a petíciós ívet, hogy minél nagyobb számban támogassák kezdeményezésünket és az egyetem vezetőségének törekvését, hogy egyetemünk a továbbiakban is egyetemi szintű felsőoktatási intézményként, Selye János Egyetemként működhessen tovább és gyarapíthassa az egyetemi végzettségű magyar hallgatók – fiatalok létszámát.

A petíciós ív elérhető egyetemünk honlapján (www.ujs.sk). Kérjük, annak érdekében, hogy minél több érvényes aláírást tudjunk felmutatni, szíveskedjék a petíciós ívet olvashatóan (nyomtatott betűkkel), hivatalos formában kitölteni és aláírásával ellátni. Az aláírásgyűjtés 2012. szeptember 1-je és 2012. szeptember 15-e között zajlik. Az aláírt íveket, kérjük, legkésőbb szeptember 18-ig eljuttatni a következő címre:

Univerzita J. Selyeho v Komárne – Selye János Egyetem
Rektorát – Rektori Hivatal
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

A petíciós ívek aláírhatóak a Selye János Egyetem Rektori Hivatalának (Tiszti Pavilon épülete, I. emelet, Elektrárenská cesta 2, Komárom) titkárságán is.

Tegyen Ön is az egyetlen önálló, a nemzeti kisebbség nyelvén – magyarul – oktató felsőoktatási intézmény, a Selye János Egyetem nevének és besorolásának megmaradásáért! Kérjük, támogassa aláírásával kezdeményezésünket!

Támogatását előre is köszönjük!

A petíciós bizottság tagjai

A petíció innen is letölthető.

SJE, Felvidék.ma