35715

A Vörös Árnyalatok című kiállítás 2012 nyarán nyílt meg a komáromi Monostori Erődben. A kiállítás célja, hogy emlékezésre hívja az idősebb generációkat, a fiataloknak pedig képet adjon a szovjet megszállás időszakáról. A tárgyak gyűjtése nem zárult le.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal együttműködve folyamatosan várja a korszakhoz kapcsolódó szellemi és tárgyi emlékeket.
Az ország történetéhez szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódik a szovjet időszak. Az emberek identitása, attitűdjei nem értelmezhetőek a 45 év ismerete nélkül. Emlékezetükben a mai napig él a szovjet katonai koszorúzások látványa, a lövések hangja és máig foglalkoztatják őket a TITKOK. Bizarr, hátborzongató és komikus történetek kerülnek elő, amik az elmúlt korszakról mesélnek. Ez a hagyaték máig érintetlen a fejekben és a lelkekben, a feldolgozatlan múlt kísért, befolyásol. A korszak nem zárulhat le a titkok felfedése, a zavaros érzések letisztulása és a múlt kibeszélése nélkül.
A Monostori Erőd által szervezett kiállítás a korszak tárgyi emlékeinek bemutatása mellett hangsúlyt fektet a korszak lenyomatának vizsgálatára. Egyenrangú kérdéssé válik, hogy az emberek milyen emlékeket őriznek a korszakról, a vörösnek milyen árnyalatai élnek a fejekben és a lelkekben.
Célok:
– Kortörténeti jelentőségű hagyaték kutatása az ország és a Monostori Erőd szovjet időszakából.
– Az eredmények bemutatása egy kiállítás keretében a Monostori Erődben.
– Generációkon átívelő beszélgetések kezdeményezése a múlt feldolgozása érdekében.
– Nemzetközi kapcsolatok kiépítése az egykor szovjet megszállás alatt levő országokban működő társmúzeumokkal.
Jelen felhívásban a Monostori Erőd Nonprofit Kft. és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szovjet eredetű, vagy a korszakhoz bármilyen módon kapcsolódó tárgyakat keres. A behozott tárgyak egy szovjet kiállítás részévé válnak, és hozzájárulnak a korszak jobb megértéséhez, átgondolásához.
Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Bővebb információ:
T. Lencse Andrea
Monostori Erőd Nonprofit Kft.
Tel.: +36 34 540 582
lencse.andrea@fort-monostor.hu

Felvidék.ma