35781

 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Csarnahói Egyházközsége 4.000,- EUR anyagi támogatást kapott Kassa Megye Önkormányzatától a templom tetőzetének felújítására.

A csarnahói református templom műemlék templom, amely 1793-ban épült I. Ferenc római császár engedélye alapján. A templom klasszicista stílusban épült, egyszerű alakzatú megoldással, a bejárat fölött a templom torony-homlokzatán emléktábla található, amely a templom építésének idejére utal. A szőlőtermelő kis község felső végén a főút kereszteződési pontján található az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom, amely a mai napig megőrizte eredeti formáját.
A múltbeli kedvezőtlen időjárási viszonyok azonban olyannyira megtépázták a templom tetőszerkezetét és borítását, hogy veszélyessé vált az elkorhadt faszerkezet, s a fedőréteg is elévült az idők során. Így történhetett meg az is, hogy amikor esős idő volt, az Istentisztelet ideje alatt bent a templomban is „esett az eső”.
A Csarnahói Református Egyházközség kis gyülekezet s nem képes arra, hogy fedezze ezen jelentős műemlék templom felújításával járó kiadásokat. Így hát a múltban több alkalommal is pályázatban kért segítséget a gyülekezet. Az idén Kassa Megye Önkormányzatához is kéréssel fordultak a felújítási munkálatokkal kapcsolatban. A gyülekezet célja, hogy a templom tetőszerkezetét teljes mértékben felújítsa, mégpedig a Kassa-i Műemlékvédelmi Hivatal rendelkezésével egyezően.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Csarnahói Egyházközsége 4.000,- EUR anyagi támogatást kapott Kassa Megye Önkormányzatától a templom tetőzetének felújítására. Ezen anyagi támogatás és a gyülekezet hűséges tagjainak adománya, valamint a gyülekezet tagjain kívül történő felajánlások és segítségek a templom tetőszerkezetének nagyon rossz állapotban lévő északi, azaz hátsó részének a felújítását tették lehetővé.
A munkálatokat az Igló-i DUĽA – tetőszerkezetek építésére, felújítására, izolálására szakosodott – cég és annak ügyes munkatársai végezték.
Ha nem is sikerült az idén teljes egészében megújítani a templom tetőszerkezetét, mégis kimondottan nagy öröm járja át a gyülekezet tagjainak szívét, hogy Kassa Megye Önkormányzatának ezen jelentős segítsége által és Istenünk jóvoltából legalább egy részét sikerült megújítani, méltóvá tenni eredeti rendeltetésének. Ezért is „Egyedül Istené a dicsőség” – Soli Deo Gloria.

refzem.eu nyomán Felvidék.ma