36148b

 (+Képgaléria) Ipolynyéken október 20-án számadásra gyűlt össze a XXIII. Csemadok Országos Közgyűlés mintegy 128 tagja. Tisztelegtek Esterházy emléke előtt, majd Hrubík Béla, leköszönő országos elnök értékelt. A közgyűlés 121 szavazattal Bárdos Gyulát választotta elnöknek.

A 23. Csemadok Országos Közgyűlésre Ipolynyéken került sor 2012. október 20-án, szombaton. A szervezet taglétszáma összesen több mint 57 ezer fő, a 140 fős küldöttből 128 vett részt. A közgyűlés koszorúzással vette kezdetét. Elhelyezték a megemlékezés virágait a kultúrház előtti udvarban Esterházy János szobránál. A Szózat eléneklését követően műsort adtak a helyi Hont Néptáncegyüttes. Török Máté Lukanyéről, a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny állandó résztvevője verset szavalt.
A közgyűlést Köteles László általános alelnök vezette. A napirend elfogadását követően megválasztották Száraz Erzsébetet a mandátumvizsgáló-, Mészáros Győzőt a jelölő- és Varga Lászlót a javasló bizottság elnökének.
A tisztújító közgyűlést 27 vendég tisztelte meg jelenlétével, többek közt Balogh Csaba Magyarország pozsonyi nagykövete, Mészáros Alajos és Bauer Edit, az MKP EP képviselői, Berényi József a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Solymos László a Most-Híd alelnöke, A. Nagy László a Most-Híd kisebbségi ügyekért felelős kormánybiztosa, Haraszti Attila főosztályvezető és Patho Marianna munkatárs, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága képviseletében Budapestről, Csémi Szilárd a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke, Szalay Szilvia a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságától valamint a média képviselői. Felszólalásával üdvözölte a Csemadokot, s méltatta az eddig elvégzett munkát: Balogh Csaba nagykövet, A. Nagy László kormánybiztos, Berényi József az MKP elnöke és Solymos László a Most-Híd alelnöke. Pék László, a pedagógusszövetség elnöke köszöntő levelét Mézes Rudolf olvasta fel.
A beszámolót a legutóbbi közgyűlés óta elvégzett munkáról Hrubík Béla tartotta meg. Beszédében értékelte az elmúlt időszakot, különös tekintettel 2006-2012 közötti évekre. „Utazó elnök lettem és ezt a tagság, a helyi szervezetek és a Csemadok tisztségviselői vidéken nagyra értékelték. Nem egy helyen, főleg a keleti végeken, ahol hála Istennek az elmúlt hat évben nagyon sokszor megfordultam, úgy fogadtak, hogy végre tíz év után ide is ellátogat Csemadok elnök” – mondta. Szólt az szervezeti életről, alapszervezek munkájáról, a média jelentőségéről. „A szenzációra és nem az értéket közvetítő, teremtő munkára van igény” – jegyezte meg annak kapcsán, hogy a média nem a pozitív tényeket emeli ki. Hozzátette: „Csakhogy ezt az igényt nem a kor, hanem ezt az igénytelenséget, a hatalmat kiszolgáló megélhetési média hozta a felszínre. Többé-kevésbé a mai megosztottságunk is ebből fakad. A szervezeti élet mindennek ellenére stabil, és a néhány nappal ezelőtt összesített nyilvántartásból kiderül, hogy a nagyarányú népességfogyás, s ezen belül a magyarság számának csökkenése ellenére a Csemadok a mai naphoz több, mint 57 000 fizető, bejegyzett taggal rendelkezik” – szögezte le Hrubík.
Kitért a támogatási rendszerek értékelésére is. Elmondta: „Sokan, akik ezen rendezvények támogatásairól ma is döntenek a legkisebb helyzetértékelés és ismeret nélkül nem tudatosítják, hogy ha pénz hiányában megszűnnek, mindnyájan szegényebbek leszünk. Saját énünkből, kultúránkból tépünk ki valamit, ami nem lesz többé” Sorolva a Csemadok hagyományos rendezvényeinek a fontosságát megjegyezte: „Lehet, hogy ma már mások az igények. Lehet, hogy nemzetközi valutaalap-napokat, vagy szivárvány fesztivált várnának el tőlünk, de ez már nem a mi értékigényünkből fakad, s erre valószínűleg sohasem fog sor kerülni. Míg a Csemadok létezni fog.” Majd kereste arra a választ, hogy mi az oka, hogy a Csemadok egyre kevesebb támogatást kap az államtól. „Sokak szerint rossz oldalon állunk. De hol is van ez az oldal. Nos, minden látszat és belemagyarázás ellenére a Csemadok semmilyen oldalon nem áll” – fejtette ki Hrubík Béla. Megköszönte a Bethlen Gábor Alapkezelő által nyújtott támogatásokat: „Hálánkat fejezzük ki a magyar kormánynak, az ország miniszterelnökének, a nemzetpolitikai államtitkárságnak és az egész magyar népnek, hogy abból a kevésből, ami van, még képes áldozatot hozni az elszakított nemzetrészek irányában” – fogalmazott.
Kifejtette, a 22 országos rendezvényükből, mindössze háromnál mutathatnak ki némi támogatási többletet. A többinél gyakorlatilag a megszűnésükkel azonos értékű támogatás lett megítélve. Az Országos Tanácsunk legutóbbi ülésén az a döntés született, hogy az új megválasztott Országos Elnökség a 2013-as támogatási rendszer meghirdetése után, haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az illetékes kisebbségügyi kormánybiztossal, mert a helyzet tarthatatlan és a jövőre nézve teljességgel bizonytalan. Hrubík Béla kiemelte azonban azokat az önfeláldozó, önkéntes munkát végző tagokat, akik a mindennapokban zászlóként viszik a vállukon a szövetség terheit mind anyagiakban, mind eszmeiségben. „Ők a biztosíték arra, hogy a szövetség élni fog, mert mindent le lehet cserélni, meg lehet szüntetni, el lehet lehetetleníteni, de a dolgozni, értéket teremteni tudó és akaró embert nem tudják leváltani” – mondta. Beszéde végén köszönetet mondott azoknak, akik segítették munkáját. „Amit tudtam, megtettem” – mondta Hrubík Béla.

A Csemadok XXIII. Országos Közgyűlése a napirendi pontok szerint az ellenőrző bizottság- és a mandátumvizsgáló bizottság jelentésével folytatódott. Az ellenőrző bizottság munkájáról Rózsa Ernő tájékoztatta a küldötteket. A 2011-es év gazdálkodását, leltárát rendben találták, a Művelődési Intézet leltára is elkészült – tájékoztatott Rózsa Ernő.
Az alapszabály-módosító bizottság elnöke, Varga László beterjesztette a Csemadok alapszabályának módosítását, melyet a közgyűlés elfogadott.  A közgyűlés ezen túl elfogadta a legutóbbi közgyűlés óta elvégzett munkáról szóló beszámolót, az ellenőrző bizottság jelentését, a tanácskozás napirendjét, megválasztotta a bizottságokat, tudomásul vette a bizottságok javaslatait. Elfogadták az Csemadok új programját is, melyben leszögezik, hogy felveszik a harcot az asszimilációval és a lélekszámcsökkenéssel szemben. Szeretnének nyitni a fiatalok felé, ami egyben a szervezet modernizációját is jelenti. Ezentúl hangsúlyosabban szeretnének reagálni a társadalmi jelenségekre is.
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – a Csemadok azon túl, hogy alapszabályt is módosított, új elnököt is választott. Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke két ciklus után az alapszabály szerint már nem indulhatott. Az elnökválasztáson egyedüli jelölt Bárdos Gyulavolt, a küldöttek szinte egyhangú szavazatával ő váltja Hrubík Bélát. A közgyűlésen általános alelnöknek újra Köteles Lászlót választották 117 szavazattal. Az ellenőrző bizottság élére Rózsa Ernőt szavazták meg 93 vokssal.
A közgyűlésen döntöttek a szervezeti struktúra további átalakításáról is. Változásokat eszközöltek az elnökségben, amelyet 7 tagúra csökkentettek. A Csemadok új Elnökségét az elnök: Bárdos Gyula, az általános alelnök: Köteles László, a területi választmányok által javasolt három regionális alelnök: Mézes Rudolf, Balogh Gábor és Kopasz József, s a közgyűlésen megválasztott további két tag: Hrubík Béla leköszönő elnök és Sátor Zoltán a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának új elnöke alkotja.
A közgyűlésen új testületet is létrehoztak, az Elnökök Tanácsát, amelyben a 17 területi választmány elnöke ill. titkárai kapnak helyet, ezzel a regionalizmus elvét szeretnék erősíteni. 
Ezt követően az Országos Tanács az új elnökség vezetésével megtartotta első ülését. Az általános vitában nyolc vitafelszólaló volt. Foglalkoztak a fiatalok hatékonyabb bevonásával, a közösségi értékrend kérdésével, a hosszadalmas pályázati pénzek utalásával, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusával való együttműködés igényével. 
Majd Hornyák István előterjesztette a határozati javaslatokat, melyben a közgyűlés feladatul adta az Országos Tanácsnak, hogy továbbra biztosítsa be és szervezze meg az országos rendezvényeket, hogy a Csemadok honlapjára kerüljenek fel a megalakuló közhasznú szervezetek, hogy jelenjen meg helyzetértékelés a partnerszervezetekkel, hogy segítsék a területi választmányok munkáját, hogy vegyenek részt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala munkájában, hogy vizsgálják meg az együttműködés további lehetőségeit a Vass Lajos kórussal. A határozati javaslatok elfogadását követően a közgyűlés az új elnök, Bárdos Gyula zárszavával és a Himnusszal ért véget.

Bárdos Gyulával, a Csemadok új országos elnökével elképzeléseiről, terveiről külön interjúval jelentkezünk.

Fotó: Zborai Imre
Felvidék.ma

További fényképek a Képgalériánkban tekinthetők meg. 

{iarelatednews articleid=”36146,36184″}