36229

 Az utóbbi hónapokban igen bő programokkal büszkélkedhet a Gömöri Kulturális Központ Rozsnyón, melyre felfigyelt szerkesztőségünk is.  Október 25-től indul a Folklór ábécé táncprogramjuk. Tóth Tímeával, a központ kisebbségi kultúrárért felelős szakreferensével beszélgettünk.

A Gömöri Kulturális Központ Rozsnyón a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális létesítménye a Rozsnyói járásban. Feladatkörei közé a kultúra fejlődésének irányítása, a járás hagyományos népi kultúrájának védelme és őrzése tartozik. Egyfajta tanácsadói szerepet is betölt. Különböző kulturális, társadalmi, oktatási rendezvényeket szervez, valamint hasznos szabadidős tevékenységet biztosít nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek részére is. 2009-től a Csillagvizsgáló is a fennhatósága alá tartozik, így az asztronómia terén is tevékenykedik és érdekes rendezvényeket, ismeretterjesztő tevékenységeket folytat. Rendezvényeik, versenyeik, fesztiváljaik regionális jellegűek. Mindemellett kézműves foglalkozásokat, vásárokat, kiállításokat szerveznek. Együttműködő partnerei a járásban a Haviar Folklór Együttes Rozsnyóról és a Gömöri Kézművesek Társulása Várhosszúrétről. Több klub is működik a felügyeletük alatt, ilyen a Gemerfilm, az A klub, az Egykorúak valamint a Vertcsipke klub.
Tóth Tímea 2009-ben került a Gömöri Művelődési Központba. Beszélgetésünk során kiderült, hogy feladatköreihez tartozik a határon átnyúló kapcsolatok építése és koordinálása, helyi kisebbségi kultúra segítése, szaktanácsadás és kisebbségi szervezetekkel való együttműködés. Mivel végzettségét tekintve pedagógus, ezért különösen figyelemmel kíséri a helyi iskolák növendékeinek szellemi fejlődését, épülését. Ezzel magyarázható azoknak az oktatói és nevelői programoknak a megvalósítása, amelyek a helyi iskolák igényeinek figyelembevételével kerülnek megrendezésre. Munkája során rendszeresen felkeresi a magyar iskolák vezetőségét, hogy az elképzeléseiket és céljaikat összeegyeztetve papírra vethessenek egy olyan programsorozatot, amely a tanulók szellemi fejlődését a lehető legteljesebben szolgálja. Ebből a szoros kapcsolatból, mely az évek során kialakult – születtek meg az idei sikeres pályázatok is, vagyis a Folklór ábécé és az Interaktív oktatói programok a kézműves műhelyben. Figyelme azonban nem csak az iskolák nevelői tevékenységére összpontosul, hanem tovább terjed, és a magyar vidékek helyi hagyományainak ápolásában is tevékenykedik.
“Egyik példaértékű rendezvény, mely Hárskút polgármesterének kezdeményezésére jött létre, és amelyben intézményünk a megvalósításában mindvégig segítséget nyújtott a pályázatírástól kezdve egészen a Káposztafesztivál lebonyolításáig. Ha a környező falvak kulturális életéről beszélünk, nem felejtkezhetünk meg a Gömöri Kézművesek Társulásáról sem, hiszen intézményünkkel való együttműködése igencsak szoros és intenzív” – nyilatkozta Tóth Tímea a Felvidek.ma hírportálnak.
Augusztus utolsó hetében közös szervezésük alatt valósult meg az “Együtt az integrációért” egyhetes programsorozat, melyben hátrányos helyzetű gyerekek, felnőttek és idősek vettek részt. Kézműveskedhettek, hagyományos ételeket készíthettek a kinti kemencében, animoterápián, muzikoterápián, egészséges életmóddal kapcsolatos szaktanácsadáson vehettek részt. Sámán zene, jóga, kirándulás, valamint bábszínház is szerepelt a programban.
“Munkám során nemcsak magyar szervezetekkel, csoportokkal, falvakkal és emberekkel dolgozok együtt, hanem a romákkal és a megmaradt zsidósággal is. Évente szervezünk interaktív órákat a roma gyerekeknek, amely elsősorban az ő kultúrájukról szól. Tavaly a tánckultúrájukat öleltük fel, azelőtt pedig a gasztronómiájukról tartottunk előadásokat szakelőadók biztosításával” – mondta el Tóth Tímea.
A magyar, roma és a többi nemzet kulturális életének szinte valamennyi területét figyelemmel kíséri. Örömmel tölti el, ha igényeik figyelembevételével elősegítheti fejlődésüket. Pontosan ezt a célt szolgálta az a rendezvény is, melynek keretén belül a helyi tánccsoportok számára lehetővé tették azt, hogy Oláh Attila néptáncos segítségével három napon keresztül elsajátíthassák a magyar néptáncok különböző változatait. Intézményük segítségnyújtása más téren is megmutatkozik. A dernői néptánccsoport Sajórédei Folklórfesztiválon nyújtott kimagasló bemutatóját (Icso Valika és Kórintus Viktor vezetésével) pénzbeli jutalommal is értékelték a megbízott zsűritagok.
“Céljaim csak egy dologra irányulnak, mégpedig a segítségnyújtásra. Arra, hogy a tudásomnak és tapasztalataimnak megfelelően a lehető legtöbbet adjak azoknak, akik felkeresnek. Tisztában vagyok azzal, hogy az út, melyen haladok nem mindig egyenes, de a lényeg az, hogy visszatérjek arra a helyre, ahol várnak, és ahol tovább kell folytatnom a követendő irányt. Remélem munkám során még sok csoportnak, szervezetnek segíthetek, az iskolásoknak pedig olyan útravalót adhatok, amely megmarad akkor is, amikor elbizonytalanodnak.” – fejezte be bemutatkozását és intézménye bemutatását Tóth Tímea.
Munkája nem maradt figyelmen kívül. Komáromban 2011-ben vehette át a Kehila Haver díjat, mellyel a zsidósághoz kapcsolódó programjait értékelték.
Az októberi hónap első hetében valósult meg a központ szervezésében az Emberi jogok és esélyegyenlőségről szóló program. Egy egész hetes rendezvénysorozat volt, amelyben a nők helyzetét taglalták a mai világban. Igyekeztek minden téren bemutatni a nők helyzetét társadalmunkban. A Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolában a nők helyzetéről a történelemben tartott előadást Bodnár Mónika a Miskolci Múzeum munkatársa, majd pszichológusok adtak elő a nemek közötti különbözőségekről. A rendezvényt a Mona Alapítvány is támogatta egy tudományos DVD-vel, ami levetítésre került. Ezen kívül valós élethelyzeteket mutattak be – bírósági pereken belül – a nők válásának okairól. Ami igazán feldobta a rendezvényt az az ESFEM – feminista intézmény előadása volt arról, hogy mennyire befolyásolja a média a nők kinézetét, és milyen veszélynek teszik ki az örökös nyomásuknak köszönhetően. Yasmin zárta a rendezvényt az Örök fiatalság teázójában.
A hónap második hetében Krasznahorkán valósult meg a “Két nemzet sorsa” elnevezésű programsorozat. A hét utolsó munkanapján pedig megnyitásra került a Csillagvizsgáló a magyar iskolák számára is, amelynek keretén belül Újvárosy Antal az Aggteleki Nemzeti Múzeum munkatársa és Tóth Arnold, etnológus, valamint a Miskolci Hermann Ottó Múzeum igazgató helyettese tartottak előadást a magyar iskolák diákjainak. A második hét rendezvényeit a Yocheved táncsoport fellépésével zárták, akik Csehországból tartva Kassa felé szívesen tettek eleget Tóth Tímea marasztalásának, és előadásukkal a zsidó táncok hangulatát mutatták meg az érdeklődőknek.
Október 18-án a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskola diákjait kapcsolták be programjukba, amikor is első nap Borzovára látogattak el, ahol hagyományőrző mesterségek bemutatására került sor. Másnap, október 19-én pedig előadók mutatták be az őszi betakarítások szokások hangulatát, kézművesek közreműködésével.
A hónap utolsó részében még sok bő programot biztosítanak a gyerekek és érdeklődők számára.
Október 25-től indul egy folklór táncprogram a Fábry Zoltán Alapiskolában – Folklór ábécé néven, amit Richtarcsik Mihály a Kassai Művelődési Központ munkatársa, koreográfus és november 21-23-a között pedig Oláh Attila, az Ifjú Szívek táncosa fognak oktatni. November 28-án beszélgetést terveznek Póda Erzsébettel, az Új Nő munkatársával, majd november 26-30 -ig pedig Nemzetközi jogok hetét tartanak, amikor az afrikai, afganisztán, arab… kultúrákat fogják bemutatni. Olyan előadókkal, akik az adott országokból származnak, hogy az érdeklődők megismerkedhessenek az ő szemszögükből a kultúrájukkal. Olyan kultúrműsorok kerülnek majd előadásra, mint az Afro Campana, Isthar táncosok stb….
Tóth Tímea, a Gömöri Kulturális Központ munkatársa elmondta, hogy már ő maga is nagyon várja és kíváncsi a megvalósulásukat váró kultúrműsorokra, előadásokra. Véleménye szerint nyitottnak kell lenni, hogy táguljon az ember látóköre és a tanulóké is. Ezért is igyekszik minél több programot biztosítani a számukra. “Hiszen csak a szűk látókör korlátozhatja az embert, csak az. Remélem ha az elvárásaimnak – amit elsősorban magamnak állítok fel – csak egy töredéke is megvalósul, nem volt mindez hiába. A világot nem változtatta meg, de az embert igen” – zárta gondolatait.
BB, Felvidék.ma