36087

 Az alábbiakban körképet olvashatnak a Csemadok munkájáról, arról, hogyan készül az október 20-i országos konferenciára. Megtudtuk, hogy a dunaszerdahelyi konferencián úgy döntöttek, az elnökválasztás során Bárdos Gyulát támogatják.

Csemadok Pozsony-városi Területi Választmánya
A területi konferenciát 2012. szeptember 14-én tartották. Az elnök: Dr. Duka Zólyomi Árpád, a titkár Jégh Izabella maradt. A választmány további tagjai: Balta Aranka, Duka Zólyomi Árpád, Foglszinger Attila, Halák Rozália, Jégh Izabella, Molnár Katalin, Molnár Rozália, Nagy Elza, Neszméri Tünde, Petrás Amália, Szabó Zoltán, Vajda Géza, Zsidek Veronika. Jégh Izabella titkár az elmúlt időszak gazdasági helyzetével kapcsolatosan kiemelte: , hogy Duka Zólyomi Árpád Európai parlamenti képviselőségének 5 éve alatt 2005-től 2009 júliusáig 925.325,52 Sk támogatást nyújtott a szervezetnek. “Ennek a segítségnek köszönhetően tudott a választmány az elmúlt három évben is magas színvonalú rendezvényeket megvalósítani, valamint 10-10 ezer koronával tudta támogatni a csábi alapszervezet CD-jének és a Kodály Napok CD-jének a megjelenését. Szomorúan állapította meg azt a tényt, hogy bár annak idején ígéretet kapott a választmány a jelenlegi Európai parlamenti képviselőtől, hogy ő is ugyanúgy fogja támogatni a választmányt, az nem teljesült. Az elkövetkező időkben tehát elkerülhetetlen lesz a pályázatok benyújtása” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Jégh Izabella. Viszont itt kell megjegyezni, hogy Bauer Edit és Mészáros Alajos irodát tartanak fenn a Csemadok pozsonyi székházunkban, és komoly bérleti díjjal támogatják az ingatlan fenntartását.
Az új választmányt megbízták a nemzetközi együttműködés terén a bécsi „Európa” Clubbal és a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségével és annak alapszervezeteivel kialakított kapcsolatok ápolásával, illetve fejlesztésével, a társ-intézményekkel történő együttműködéssel és rendezvények közös szervezésével, a szorosabb együttműködéssel, az iskolákkal, óvodákkal, Magyarország
pozsonyi nagykövetségével, a Pozsonyi Magyar Intézettel, a szomszédos területi választmányokkal, az önkormányzatokkal, az alapszervezetekkel és az együttműködő intézményekkel közösen a következő évek VKN programjainak maradéktalan megvalósításával.
Főbb rendezvényük a Városi Kulturális Napok, melyek éppen most zajlanak, programját Eseménynaptárunkban találják.

Csemadok Szenci Területi Választmánya
Járási konferencia 2012. május 8-án volt. A területi választmány elnöke: Bárdos Gyula, titkára: Fekete Márta. A területi választmányhoz 10 alapszervezet tartozik. Kiemelkedő rendezvényük az éppen most megrendezett Szenczi Molnár Albert Napok, melynek programját Eseménynaptárunkban találják.

Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya
A járási elnök több éven át a nagymegyeri Varga László volt. A legutóbbi Alistálon megtartott járási konferencián Sátor Zoltánt választották új elnöknek. A választmány titkára Lázok Attila. A területi választmányhoz 7008 tagot számláló 39 alapszervezet tartozik. Az elmúlt három évben, 3 alapszervezet (Csilizpatas, Izsap, Gelle) munkáját sikerült felújítani, ugyanakkor sajnos jelentősebb mértékben nem nőtt a taglétszám.
A szeptember 12-én tartott elnökségi ülésen Lázok Attila titkár értékelte az ez évi pályázatok eredményességét. A SZK Kormányhivatalához be nyújtott pályázatok kapcsán elmondta, nyolc pályázatot adtak be, de csak 1 pályázat nyert 500 eurós támogatást, míg 2009-ben a 7200 euró támogatást, 2010-ben 8000 eurót, 2011-ben 2000 eurót kaptak.
Az országos közgyűlésen a járásból 16 küldött vesz részt, az országos tanácsban 5 tagja lesz a szervezetnek. Az elnökjelöltek közül Bárdos Gyulát támogatják.

Csemadok Galántai Területi Választmánya
A területi konferenciára 2012. március 24-én Galántán a városháza üléstermében került sor, ahol megválasztották a területi választmány elnökét, Száraz Erzsébet, titkárát, Mézes Rudolfot és a két alelnökét: Rózsa Ernő és Jurás Lívia személyében, továbbá az országos közgyűlés 23 küldöttét, az alábbiak szerint: Mészáros Győző, Baranyay Alajos, Száraz Erzsébet, Jurás Lívia, Pék Éva, Botka Ferenc, Losonszky Margit, Botló Péter, Borsányi Gyula, Végh Piroska, Bicsan József, Vígh Sándor, Rózsa Ernő, Suba Anna, Katona Andrea, Mészáros Magdolna, Árendás Tamás, Bende Gabriella, Pukkai Judit, Jánoska Szilvia, Prágai Erzsébet, Srejner Attila, Mézes Rudolf.
A területi választmányhoz 31 helyi szervezet tartozik. Főbb rendezvényeik: Kodály Napok, Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny, Karácsonyi Hangverseny, Anyanyelvi Napok, Mátyusföldi Juniális, Országos Népművészeti Fesztivál, Magyar Kultúra Napja- Csemadok Életmű-Díj átadása.

Csemadok Komáromi Területi Választmánya
A járási konferenciára 2012. június 23-án került sor, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke Petheő Attila, titkára Vass Laura. A szervezethez 32 alapszervezet tartozik.
A területi választmány és alapszervezeteinek főbb rendezvényei: Minden évben január 8-án megemlékeznek az 1994-es komáromi nagygyűlésről, és találkozót rendeznek annak résztvevőinek. Február és március a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny időszaka. Mivel a komáromi járásban rengeteg a szavaló, prózát mondó gyermek és fiatal, öt helyszínen – Ekelen, Gútán, Ógyallán, Komáromban és Bátorkeszin – kerültek megrendezésre az elődöntők. Idén, 2012-ben a járási versenyen kívül az országos elődöntő színhelye is Komárom volt, a versenyeken összesen 700 diák szerepelt – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Vass Laura, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának titkára. Továbbá elmondta: állandó szervezői a komáromi 1848/49-es megemlékezésnek, ünnepi szónokaik között volt Mészáros Alajos EP képviselőnk, az idén pedig Dr. Hende Csaba Magyarország hadügyminisztere tisztelte meg jelenlétével a komáromiakat. Helyet adnak a kétévente megrendezendő Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőnek, amelynek évek óta Lakszakállas ad otthont. Csoportjaik kiemelt helyen szerepeltek ezen a rangos versenyen. Idén ünnepelték az ötvenedik Járási Dal- és Táncünnepélyt, amelynek állandó színhelye a festői környezetben fekvő kis község – Kolozsnéma. „Talán ezt a rendezvényüket övezi a legnagyobb érdeklődés járásunkban. Mutatják ezt a számok is: idén 30 hagyományőrző és kulturális csoport lépett fel, a fellépők száma elérte a 350 főt” – nyilatkozta Vass Laura.
A további rendezvényekről pedig így számolt be: 2012 júliusában 25 fiatal, egy héten keresztül, Szegeden vehetett részt az Egészség folyam programban, amelynek társszervezői voltak. Fiatalok részére ez a program teljesen ingyenes volt. Régi idők művelődési táborait idézi az Art Fesztivál, amelynek programjában egyaránt helyet foglalnak a népművészeti hagyományok, rock koncertek, képzőművészeti kiállítások, táncházak, előadások. Nagy sikere van a szintén minden évben megrendezendő Multi-kulti fesztiválnak, amely a komáromi régióban élő nemzetiségek közös együttélésébe ad betekintést. Ilyenkor fellépnek szlovák, magyar és roma csoportok, a fesztivált hagyományosan kiállítás és etnogasztronómiai kóstoló zárja. A rendezvény eddigi helyszínei Szentpéter és Lakszakállas volt.
Az alapszervezetek mindegyike megrendez évente legalább egy helyi szintű rendezvényt, vagy tevékenyen kiveszi részét az önkormányzat által szervezett falunap, esetleg évfordulós megemlékezések lebonyolításában, valamint rendszeresen részt vesz a Területi Választmány által szervezett rendezvényeken is. Olyan rangos fesztiváloknak is alapszervezetek a rendezői, mint a naszvadi Tűzvirág, a lakszakállasi Lakikatlan, ógyallai Népművészeti Fesztivál vagy a martosi Abai Vigadalom. A régi hagyományok, népszokások felelevenítése, gyermek-néptánccsoportok létrehozása Naszvadon, Perbetén és Ógyallán, illetve a gútai sortáncjárás mind-mind alapszervezeteinkhez kötődik. Az ekeli alapszervezet újraindította a Vajda Julianna-Lilla hagyományokat és az aratási koszorú készítését. Búcson újra van szüreti ünnepség és Nemesócsán a népdaltalálkozók. A komáromi alapszervezet galériájában havi rendszerességgel vannak képzőművészeti kiállítások és előadások – tette hozzá a járási titkár.
A szervezet elképzelései kapcsán Petheő Attila járási elnöke elmondta: „Ma a legfontosabb feladatunk, hogy jövőképünk kialakításában és a távlati tervek megvalósításában sikeresek legyünk. Mérlegre kell tenni az eddig elvégzett munkát, s fel kell vázolni azt az utat, amelyen az elkövetkezendő időben járni akarunk, és járni kell. A mai politikai és gazdasági helyzetben egyetlen lehetőségünk az, ha a Csemadok az iskolákkal, kultúrházakkal, könyvtárakkal, mint kulturális intézményekkel – s rajtuk keresztül szülőkkel, pedagógusokkal – együttműködik, közösen haladva közösen kidolgozott stratégia szerint – megmaradásunkért, létünkért” – szögezte le Petheő Attila.

Csemadok Nyitrai Területi Választmánya
A tisztújító járási konferenciára 2012. május 31-én került sor a pogrányi művelődési házban. A területi választmány elnöke Gyepes Lajos, titkára Bencz Margit lett. Választmányi tagok: Bencz Elek, Buday Mihály, Gál Erzsébet, Gyepes Patrik, Karasz Maria, Maga György, Matyus Etelka, Ladányi Lajos, Süttő Renáta, Tóth Borbála és Tóth Klára. A járáshoz 15 alapszervezet tartozik. A járáson belül két jelentős rendezvényt szerveznek a Zoboralji Magyar Bált és a Generációk Találkozása kulturális fesztivált. A magyar bál hagyománya a’70-es évek közepén kezdődött azzal a céllal, hogy a vidék magyarságát összefogja. Mintegy tíz éves szünet után 2004-ben sikerült ezekre a hagyományokra alapozva újraéleszteni, és azóta rendszeresen, évről-évre megszervezni a Zoboralji Magyar Bált – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Tóth Klára választmányi tag. Hozzátette a bál immár hagyományos találkozójává vált a Nyitra-vidéki magyar falvak számára, a vidékről elszármazott, az ország más tájain élő barátok számára. Az idei évben került sor a jubileumi, 10. Generációk Találkozása kulturális fesztivál megszervezésére. A rendezvény elődje 2002-ben az egynapos Zoboralji Rockfesztivál volt, ahol amatőr rockzenekarok kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Ez a fesztivál bővült 2003-ban háromnaposra és kapta meg a Generációk Találkozása kulturális fesztivál elnevezést. Azóta évről-évre változó helyszíneken kerül megszervezésre. A fesztivál célja egy olyan fórum megteremtése a zoboralji magyar közösség részére, amelyre összegyűlik a régió minden szegletéből a magyarság és ahol minden korosztály megtalálja az ízlésének megfelelő programot. Erről ITT számoltunk be.

Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya
A járási konferenciára a szímői kultúrházban került sor 2012. május 19-én, melyen jóváhagyták, hogy a területi választmány tagjai a mindenkori alapszervezetek elnökei, és évente legalább kétszer üléseznek, így az elnökség 13 tagú lett. A területi választmány elnökének Danczi Mónikát választották. Az alelnökök: az érsekújvári régióban Berényi Margit, a párkányi régióban Búcsi Teréz lett. A vitában többek között felszólalt Kovács Ferenc, aki megköszönte a TV-nek, hogy felterjesztették a Csemadok életmű díjra. Görföl Jenő felszólalásában érintette a járásban felmerült problémát, miszerint a kiválni akaró alapszervezetek új TV-t szeretnének létrehozni. „A háttérben személyi okok vannak, ami elfogadhatatlan. Azt egy szervezet sem engedheti meg magának, hogy személyi okok miatt ezerfelé szakadjon. Javasoljuk, forduljanak az országos ellenőrző bizottsághoz (ez azóta megtörtént), de végső soron csak az Országos Közgyűlés hozhat döntést az új Párkányi Területi Választmány megalakulásáról. Boócz Mária, a párkányi alapszervezet elnöksége nevében kifejezte azon véleményt, miszerint nem értenek egyet, hogy a kiválni készülő csoportosulás használja a Párkányi Területi Választmány nevet, ezt a tiltakozást határozatba is foglalták. Török Alfréd, a Csemadok Lévai Területi Választmány elnöke gratulált az elért eredményekhez; a felmerült problémához megjegyezte, hogy a rendszerváltás után Léván is előfordult hasonló kezdeményezés, de sikerült megegyezni. „Ha egymás ellen megyünk, megszűnünk” – szögezte le.
A Párkány környéki 20 településen aktívan működő szervezet, ahol évente az évzárón kívül 1- 2 vagy akár több rendezvény is van a 9, időszakos – max. 1 rendezvény évente 6 szervezetnél van, végkép nem működik 5 szervezet. Nyolc szervezetnél van 50 éven aluli fiatal, elnök.

Csemadok Lévai Területi Választmánya
A járási konferencia 2012. április 28-án volt Léván a Csemadok székházban. Újraválasztották a területi választmány elnökét Török Alfréd-, és a területi választmány titkárát Duba Ernő személyében. A járásban 28 alapszervezet működik, viszont bejegyezve 43 van 3500 taggal.
A terület legkiemelkedőbb rendezvényei: Daloló Ipolyvölgye Járási Dal- és Táncünnepély Ipolyszakálloson, a Szikince Hagyományőrző Fesztivál Zalabán. „Jelentős programunk az Alsó-Garam Menti Nyári Fesztivál Csatán, mellyel nyitottunk a szomszédos járások felé, és együttműködésre szólítottuk az Érsekújvári járás Csemadok alapszervezeteit. Az elmúlt időszakban bővítettük rendezvényeink sorát a Nyitrai járás népművészeti csoportjainak részvételével rendezzük a Barsi Találkozót Nagysallóban és a nagykürtösi csoportokkal az Őszi Találkozó elnevezésű rendezvényünket Paláston” – mondta a Felvidék.ma-nak Duba Ernő. Hozzátette: a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny körzeti és járási fordulójának lebonyolítása teljesen visszakerült a területi választmány hatáskörébe. A körzeti forduló három helyszínen kerül megrendezésre 160-180 versenyző részvételével, ezenkívül évente megrendezik a teremlabdarúgó tornát januárban, és a nyári kispályás labdarúgó tornát.

Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya
A járási konferenciára 2012. június 22-én került sor Zsélyben. A küldöttek elnöknek választották Balogh Gábort, alelnöknek Kliment Évát, aki a titkári feladatokat is ellátja. A járáshoz 19 alapszervezet tartozik, 775 taggal. A járási konferencián elfogadott munkaprogram szerint a szervezet többek között szeretné ösztönözni nemzeti kultúránk, hagyományaink, anyanyelvünk megőrzését és ápolását, alakítani és fejleszteni a szülőföldhöz és a hazához való jog tudatát, erősíteni a határon átnyúló kapcsolatokat. Céljaik között szerepel a Kürtös havilapot népszerűsítése, s törekvés az egyenrangú alapokon nyugvó együttélésre a szlováksággal, közös történelmi múltunk, kulturális hagyományaink megbecsülésére, s ezek értékeinek közös ápolására – mondta el a Felvidék.ma-nak Balogh Gábor elnök. A járási választmány tagja az országos konferenciát előkészítő bizottságnak, segédkeznek a dokumentumok, írásos- és kiállítási anyagok nyomdai előkészítésében és nyomtatásában.
A terület legkiemelkedőbb rendezvényei a Madách-, Mikszáth-, Balassi és Krúdy Napok, JUNIÁLIS – Járási Kulturális Ünnepély, Hegyaljai Ősznyitó (Folklórfesztivál), Mézfesztivál és az Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenye. Ez utóbbi rendezvényre október 6-7-én került sor Ipolykeszin és Ipolynyéken, melyről beszámolót ITT olvashatnak.

Csemadok Nógrádi Területi Választmánya
A járási konferenciát 2012. szeptember 1-jén tartották Abroncsoson. A területi választmány elnök Koronczi Ferenc, titkár Galcsík Károly maradt. A választmányhoz 12 alapszervezet tartozik. Főbb tevékenységei a Kármán napok, a szavaló versenyek, a népművelődési tábor, a művészeti fesztivál, a március 15-i ünnepségek és verséneklők országos fesztiváljának a megrendezése. Utóbbira éppen október 26-27-én kerül sor. Pénteken Losoncon a B.S.T Színházban az Apropó színjátszó csoport lép fel; Ragyolcon a rimaszombati Etna zenekar, a féli Farkas Melinda és a lévai Tuček Dániel; Kalondán a dunaszerdahelyi Aranymentszés zenekar, a farnadi Saróka Liliána és az almágyi Foglár Gábor. Szombaton Füleken délelőtt 10 órakor az Alma zenekar koncertezik, míg estre 17.00 órától a kultúrházban lesz a Fesztiválgála, melynek sztárvendége Szörényi Levente és a Miskolci Illés Emlék Zenekar – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Galcsík Károly tikár.

Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
A járási konferenciát 2012. június 16-án tartották Rimaszombatban. A küldöttek új elnököt választottak Tóth Csilla személyében. A korábbi elnök Sebők Valéria volt, aki maradt választmányi tag. A területi választmány további tagjai: Agócs Ildikó – Almágy, Albert Éva – Gesztete, Cerovsky Gyula – Rimaszombat, Csank Tímea – Détér, Csirmaz Miklós – Rimaszombat, Csobó Zsuzsa – Feled, Gyurán Ágnes – Bátka, Horváth Zsuzsa –Rimaszombat, Sebők Valéria – Rimaszombat, Tömösváry Mária – Óbást, Tóth Csilla – Rimaszombat. Az szervezetnek 3 alelnöke van Albert Éva, Cerovsky Gyula és Gyurán Ágnes személyében. A küldöttek a Csemadok országos közgyűlésére a következő személyeket választották: Albert Éva, Cerovsky Gyula, Csirmaz Miklós, Gyurán Ágnes, Povinszky Elvira, Tóth Csilla. – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Povinszky Elvira járási titkár.
A választmány stratégiai célkitűzéseket is elfogadott a ekövetkező választási időszakra, melyben megfogalmazták a taglétszám növelése, a hálózatbővítés, a kistérségi összefogás mellett a hagyományőrző-, néptánc- és egyéb kultúrcsoportok munkájának támogatását, számukra a fellépési lehetőségek biztosítását, s továbbra magas színvonalú regionális seregszemlék, fesztiválok és versenyek megszervezését. Külön kiemelték, hogy meg szeretnék erősíteni az együttműködést a községi hivatalokkal illetve a falvak képviselőivel, társadalmi, közművelődési és egyházi szervezetekkel, polgári társulásokkal, az alap- és középiskolákkal, az óvodákkal – kivéve a szélsőséges szervezeteket – tette hozzá Povinszky Elvira. A rimaszombati járásban 22 alapszervezet működik, összesen 1944 fővel,  melyek a következők (zárójelben a taglétszám szervezetenként): Abafala ( 20), Ajnácskő (139), Almágy (86), Balogfalva (25), Balogiványi (40), Bátka (158), Csíz (96), Détér (30), Dobóca (50), Feled (44), Gesztete (70), Jánosi (80), Jeszte (40), Lénártfalva (38), Nagybalog (190), Óbást (50), Péterfala (40), Rimaszécs (15), Rimaszombat (513), Simonyi (43), Tamásfala (107), Újbást (70). 
A szervezet országos rendezvénye a Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny és a Ferenczy István Képzőművészeti és Irodalmi Verseny. Sikeres regionális rendezvényeik közé tartozik a Feledi Gyermek Folklórfesztivál, a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélye, a Czinka Panna Prímásverseny és a Győry Dezső Kulturális Napok . Havi-kéthavi rendszerességgel 2011-ig megszervezték a Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéházat (PLIKK) is. Új típusú rendezvényeik is vannak, így konferenciákat szerveznek a pedagógus szövetséggel karöltve, vándorkiállítások, tanulmányutak, előadások megszervezésébe kapcsolódnak be. Legsikeresebb együtteseik: Óbásti Palóc Menyecskék, Almágyi Népdalkör, Gesztetei Barkó Menyecskék, Balogfali Fürtöcskék, Péterfali Menyecskekórus, Nagybalogi Szivárvány Népdalkör, Détéri Asszonykórus, Blaha Lujza Vegyeskórus ( Rimaszombat), Új Gömör Néptáncegyüttes, Izgő-mozgó – kézműves műhely (Bátka).

A Csemadok Tornaljai Székhelyű Nagyrőcei Területi Választmánya
A szervezet 1997 áprilisában alakult – Szlovákia 1995-ös területi-közigazgatási elrendezését követően, mivel Tornalját és mintegy 20 magyarok lakta községet a Rimaszombati járásból a Nagyrőcei járáshoz csatolták. A TV-hoz megalakulásakor 9 alapszervezet csatlakozott. Rendszeresnek mondható tevékenységről az újonnan alakult gömörszkárosi, gicei, sajógömöri és dereski szervezetek esetében beszélhetünk. Időközben szubjektív és objektív okoknál fogva megszűnt a sajószárnyi, gömörfalvai és felsővályi alapszervezet, ám Lévárton és Alsófaluban sikerült új szervezetet alapítani. A 2012-es területi konferencián 7 alapszervezet volt jelen. Megjelent Alsóvály képviselője is, így remény van rá, hogy ebben a községben is újjáalakul a helyi szervezet – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Balajti Lajos a választmány elnöke. A járási konferenciára szeptemberben került sor, ahol Balajti Lajost újraválasztották elnöknek, az alelnök Mikó Attila lett, a titkár Cseszkó Lívia maradt. A területi választmány 13 tagú lett: Balajti Lajos, Miko Attila, Molnár Katalin, Schwartz Katalin – Tornalja; Juhász Béla – Deresk, Hubay Adél – Hubó, Miklós Aladár – Felsőrás, Halász Márta – Lévárt, Tóth Erzsébet – Sajógömör, Nt. Tóth László – Gömörszkáros, Ambrus Ildikó – Gömörfalva, Mikó Zoltán – Alsóvály, Csizmadia Zoltán – Zsór.
A TV-hoz tartozó alapszervezetek mellett, illetve a körzet iskoláiban jelenleg három állandó csoport működik: a tornaljai alapszervezet Andante vegyeskórusa (kórusvezető Kurali Ágnes), a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola Kincskeresők kisszínpada (vezetőik Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa) és a gömörfalvai AI Harkácsi Pimpók bábcsoportja (Vezérné Gonda Klára és Dolinsky Irén). Ez utóbbi két csoport rendszeres résztvevője a DMT-nek, többször nyertek nívódíjat, nagydíjat és egyéb díjakat. A hagyományos rendezvénye a nyári bentlakásos hagyományőrző kézműves tábor. Minden év márciusában megszervezik a TMOVPV járási fordulóját. Háromévente itt rendezzük a verseny kerületi fordulóját, 2013-ban ismét Tornalján lesz az országos elődöntő. Ugyancsak szép hagyományai vannak Tornalján a március 15-i emlékünnepélyeknek. 2012. áprilisában a TV a főszervező megbízásából már tizenharmadik alkalommal szervezte meg Tornalján a DMT területi válogatóját. A Szent István-napi megemlékezésnek 2003 óta van hagyománya Tornalján. Október 6-án minden évben megemlékeznek az aradi vértanúkról. Eddig nem sikerült hagyományt teremteni az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megemlékezésből. Idén megpróbálják újjáéleszteni a megemlékezéseket a Kazinczy Ferenc Alapiskolával együttműködve – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Balajti Lajos.

Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya
A járási konferenciára 2012. szeptember 15-én került sor a Csemadok székházában. A járásban jelenleg az alapszabálynak megfelelően 24 alapszervezet tevékenykedik.
Megválasztották az elnököt Susán Iveta személyében és a titkárt, Füzék Erzsébetet, aki a konferencián értékelte a gazdasági helyzetet, elmondta a szervezet adóssága több ezer euróra rúg. A szavazás alapján a következő jelöltek jutottak be a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányába és kezdhetik meg tevékenységüket: Szendi Richárd – Kőrös, Horváth István – Tornagörgő, Zsemlicska Mária – Kőrös, Bernáth Ferenc – Krasznahorka váralja, Susán Iveta – Pelsőc, Kardos Ferenc – Rozsnyó, Bakos Erzsébet – Dernő, Hlivák Sándor – Rozsnyó, Beke Beáta – Lekenye, Körtvély Mónika – Lucska, Tóth Lucia – Rozsnyó, Szőllős Sándor – Csucsom.
Több rendszeres rendezvényük is van, melyek főleg a szavaló- és énekversenyek, de rendszeresen megrendezik a majálisi kalácssütő verseny is. Két nagy rendezvényük közül a Gömbaszögi ünnepségekről itt olvashatnak, valamint a Gömöri Kulturális Napok, melyet idén már tízedik alkalommal rendeztek meg október 11-13 –án a Csemadok Rozsnyói Területi választmánya, a Rozsnyói Bányászati Múzeum és Rozsnyó, Barka, Lucska, Dernő, Hárskút Önkormányzatai és Csemadok alapszervezetei megrendezésében. A rendezvény keretén belül sor került csütörtökon Schmidt Károly „Tájképek” című kiállítására a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában, pénteken a XII. Nemzetközi Kórustalálkozóra a Történelmi városháza kongresszus termében, ahol fellépett az Aurin Leánykar Kecskemétről, a Pro Kultúra – Férfi Énekkar Fülekről, a Gömörhorkai Református Egyház mellett működő Női Kórus, Putnok Város Énekkara és a Szerencsi Férfikar. Az ünnepségsorozatot 13-án az V. Gömöri Hagyományőrző Magyar bállal zárták, melyet idén Hárskúton szerveztek meg, Ilyen már egyszer volt… címmel.

Csemadok Kassa-környékei Területi Választmánya
A járási konferenciára 2012. március 31-én kerüt sor. A területi választmány elnöke: Csoltkó Jenő, titkára Zborai Imre. A szervezethez 32 alapszervezet tartozik.
A területi választmány rendezvényei 2012-ben: XXI. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulói, az 1848 /49 –es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulójának megemlékezése, a XXXIII. Szepsi Csombor Márton Napokrendezvénysorozata, a XXXIV. Csereháti Népművészeti Fesztivál, a 58. Szepsi Járási Dal- és Táncünnepély, a 59. Nagyidai Járási Csemadok Nap, a XV. Jászói Nyári Egyetem (a volt XXXI. Országos Művelődési Tábor), Jászó Napja, Szent István napi rendezvények, a Makranci Nyár, a 43. Fábry Zoltán Napok Országos rendezvény, a 14. Citerazenekarok Országos Seregszemléje, a XI. Jánoki Nemzetközi Betlehemes Találkozó, a XIV. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál (a volt Falusi Színjátszó Csoportok XIV. Országos Fesztiválja) – utóbbi három rendezvényre november 10-én, december 2-án és december 6-9-én kerül sor – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Zborai Imre.

Csemadok Kassa-városi Területi Választmánya
A járási konferenciát szeptember 20-án tartották. A városi választmány elnöke Kolár Péter, titkára Faber Tímea maradt. A szervezethez 15 alapszervezet tartozik. Főbb rendezvényeik voltak a Kazinczy napok, a Magyar Dal Napja, a Cserrmely Kórus Jótékonysági Koncertje Krasznahorkai építkezés megsegítésére.

Csemadok Nagykaposi Területi Választmánya
A Nagymihályi járásban a területi választmány elnöke Gabri Rudolf maradt. Az Országos Tanács tagjai a nagymihályi járásból: Mihók Gábor, Varga Tibor. A kongresszuson részt vevő küldöttek száma: 3. A járás kiemelkedő rendezvénye: az Erdélyi János Napok, amely már az 1960-as évektől kerül megrendezésre Nagykaposon a helyi alapszervezet szervezésében – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Mihók Gábor.

Csemadok Királyhelmeci Területi Választmánya
A Tőketerebesi járásban a konferenciát 2012. szeptember 14-én tartották Királyhelmecen. A járási elnök: Kopasz József, a titkár: Gecse Erzsébet, az alelnök: Zvolensky Gabriella lett. Az országos közgyűlésen Kopasz József, Zvolensky Gabriella, Gecse Erzsébet, Kocsis Mária, Paholics Ildikó és Nádasdi Hilda vesznek részt.

Összeállították a Szakc munkatársai, Felvidék.ma

A Képgalériánkban ITT megtekinthetnek néhány felvételt a járási konferenciákról.

{iarelatednews articleid=”36031,36063″}