36115

Az MKP Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanácsa legutóbbi kihelyezett ülésére 2012. október 15-én került sor a nagykürtösi járásbeli Inámban.

Polgármesterek és vállalkozók részéről egyaránt nagy érdeklődés kísérte a GRFT és az MKP Nagykürtösi Járási Elnöksége közös szervezésében megtartott fórumot, amelyen a járási szakmai tanács tagjaként, a járási elnökség tagjaként és a helyi szervezet elnökeként a maga is vállalkozóként tevékenykedő Régi Anna üdvözölte a megjelenteket, köztük Farkas Ivánt, az MKP alelnökét, a tanács országos elnökét. A GRFT képviseletében jelen volt Könözsi László, a párt volt mezőgazdasági államtitkára is.

A Járási Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanács elnöke Tóth Henrik, aki maga is vállalkozó, ismertette a térség gazdasági helyzetét, amely köztudottan a hátrányos helyzetű régiók közé tartozik. Ezt követően Farkas Iván tájékoztatta az érdeklődőket a Magyar Közösség Pártja gazdasági és régiófejlesztési programjáról, továbbá Szlovákia gazdasági helyzetéről és a várható fejleményekről. Beszámolójának további részében felhívta a jelenlevők figyelmét a Baross Gábor Tervre, amely szorosan kapcsolódik a Wekerle Tervhez, és a  Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Ipari Vegyeskamara tevékenységében rejlő lehetőségekre is. Szólt arról is, hogy az Ipoly folyó alsó szakaszán tervezett Ipoly-hidak építése nem éppen akadálymentes.
A jelenlevő polgármesterek és vállalkozók élénken reagáltak Farkas Iván helyzetelemzési összefoglalójára, megvalósítható javaslatokkal és továbbgondolásra érdemes ötletekkel gazdagították a sorrendben immár 6. szakmai fórumot.

A regionális tanácskozáson a következő javaslatok hangzottak el, amelyek a térségben élők életminőségét javítanák:
–    szükséges a határ menti térség egészségügyi ellátásának összehangolása az Ipoly innenső és túlsó oldalán;
–    az aszály általánossá válása következtében a hatvanas évekbeli tervekhez hasonlóan szükségszerű lesz zúgógátak felépítése az Ipolyon, ezzel a csatornahálózat kiépítéséhez elengedhetetlen vízgyűjtő medencéket létesíthetnének;
–    az Ipoly felső folyásán felépült hidak forgalma nem éri el a tervezett szintet, legalább ennyire szükségszerű lenne a folyóval párhuzamos, határ menti közutak mihamarabbi felújítása, mert állapotuk egyre lehetetlenebbé teszi a forgalom lebonyolítását;
–    a fejlesztés következő fázisában az Ipoly középső szakaszára, az Ipolyság és Balassagyarmat közötti területre új híd felépítését kell eltervezni Ipolyhídvég, Ipolynagyfalu vagy Kóvár határában;
–    a vidéki turizmus és az élelmiszeripar fejlesztésére megvannak a térségben az adottságok;
–    az Ipoly mente önkormányzatai hamarosan kidolgozzák regionális fejlesztési tervüket, amely szorosan kapcsolódik majd az EU Duna Régió Stratégiájához – ehhez pedig az MKP GRFT nyújthat szakmai segítséget.

Felvidék.ma