36181

Mivel évről évre nő a külföldön szerzett iskolai végzettségek szlovákiai honosítása iránti igény, az oktatási tárca új jogszabályban kívánja rendezni a kérdést.

A tárca szóvivője, Michal Kaliňák portálunknak is eljuttatott közleménye szerint míg 2007-ben 318 ilyen kérelmet intézett a tárca, 2011-ben már 1 396-ot. A legtöbben Csehországban, Magyarországon, Ausztriában és Németországban megszerzett diplomájuk honosítását kérték.
A minisztérium a szakképesítések és iskolai végzettségek elismerésének folyamatát nem csupán gyorsítani, hanem egyszerűsíteni is akarja. A tárcaközi egyeztetésre bocsátott új törvényjavaslat újra meghatározza az elért iskolai végzettséget bizonyító dokumentumok listáját úgy, hogy azokat egyszerű módon lehessen megfeleltetni az EU különböző tagállamaiban és más országokban kiadott dokumentumokkal, ezáltal a belső jogrendnek megfelelő ekvivalencia kimondható legyen. Újból meghatározásra kerülnek azok a mechanizmusok, amelyek az esetleges különbségek kiküszöbölhetőségét lehetővé teszik. Ennek a megvalósítási formái is tételesen fel lesznek sorolva.
A vitába minden érintett intézmény bekapcsolódhat.
Az Európai Unióban honos hasonló eljárásokról kézikönyvet is kiad a minisztérium, nem csupán a felsőoktatásra és középiskolai képzésre vonatkozóan, hanem a szakképesítések elismertetése vonatkozásában is. Ezzel a munkaerő szabad mozgását kívánja segíteni. A kérdéskörről november végén szakmai szemináriumot is rendez a tárca. Ennek fő témái: a felsőoktatási törvény módosítása, a szakképesítések elismeréséről szóló törvénymódosítás és az új kétoldalú államközi szerződések lesznek.

Flvidék.ma, -ngyr-