36400b

 A reformáció napján, október 31-én a megyercsi egyházközség megalakulásának 360. évfordulója tiszteletére állítottak kopjafát a templomkertben. Az eseményen, melyen a község polgármestere Molnár Zoltán is megjelent, Dobai Sándor esperes szolgált igehirdetéssel.

A templom és a parókia közvetlen közelében több, nagyon idős és beteg fa helyezkedett el, amelyek veszélyeztették az épületek alapzatát, valamint tetőszerkezetét. A gyülekezet végül a kivágásuk mellett döntött, de hogy ne menjen kárba a faanyag, az egyik egyháztag javaslatára kopjafa készült belőle. Annak felavatásának időpontjául a reformáció napját jelölték meg.
Az ünnepi alkalmon, melyen a gyülekezet megemlékezett az anyaegyházközség 360. évfordulójáról is, Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese a Róm 3,28 alapján a hit általi üdvözülésről a törvény cselekedetei nélkül szólt igehirdetésében.
A 90. Zsoltár eléneklése után Végső László lelkipásztor felolvasta a Jel 3,17,18 verseit, amely egyben a kopjafán lévő igét tartalmazza, mely szerint Jézus biztatja a benne hívőket, hogy ne féljenek, mert Ő ott volt az élet kezdetén, végigkísér életünk folyamán és örökké velünk marad.
A kopjafán lévő különféle keresztyén motívumok a templom belsejét tükrözik, a rajta található évszámok a megyercsi egyházközség fontosabb eseményeire utalnak. Az ünnepség után a gyerekeknek vetélkedőt szerveztek a kopjafán lévő motívumokkal kapcsolatban, hogy azok hol találhatóak a templomban. A legügyesebbek jutalomban részesültek.
Az ünnepségen szavalatok hangoztak el és fellépett a gyülekezet énekkara is. Az együttlét, melyen tiszteletét tette a község polgármestere, Molnár Zoltán is, szeretetvendégséggel zárult – tájékoztatta a Reformata honlapot Végső Melinda.

Reformata, Felvidék.ma