37072

Többség – kisebbség – nyelvhasználat: Magyar-szlovák interetnikus kapcsolatok történeti és nyelvészeti megközelítésben címmel tartottak tudományos konferenciát december 13-án és 14-én a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában.

A konferencián, amelynek megszervezését az egyetem Tanárképző Karának munkatársai Simon Attila tanszékvezető docens, Szarka László docens és dr. Simon Szabolcs vállalták jeles nyelvészek és történészek gyűltek össze, hogy a magyar – szlovák interetnikus kapcsolatokat helyezzék terítékre.
A konferenciát az egyetem vezetése nevében a Tanárképző kar dékánja Prof. Erdélyi Margit, PhDr. CSc. nyitotta meg. A szakmai rész nyitó előadását a Szlovák tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének Igazgatója Tibor Pichler tartotta, aki a közép-európai nemzetfejlődés sajátosságairól beszélt. Az ezt követő előadások között volt szó többnyelvűségről, a nyelvek szerepéről a nemzetépítésben, valamint a nyelvtörvényekről. Csütörtök délután két szekcióban folytatódott a konferencia. A történelmi szekció a „Nyelv és politikum az interetnikus viszonyok alakulásában” tematikájával foglalkozott, míg a nyelvészeti szekció a „Nyelvi érintkezések – a többség és a kisebbségek természetes együttélése” témáját járta körül.
A résztvevők között neves hazai és külföld előadók voltak. A csütörtöki nap folyamán a Selye János Egyetem több munkatársa, Simon Szabolcs, Vörös Ottó, Szarka László, Popély Árpád, Vajda Barnabás, valamint Pilecky Marcell mellett olyan tekintélyek szólaltak fel, mint Benő Attila a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem docense, aki a román-magyar kapcsolatokról és Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, aki a Kisebbségi nyelvek ukrajnai helyzetéről beszélt. Előadást tartott Lucia Satinská és Júlia Vrábľová, a pozsonyi Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézet munkatársai, Kövér György egyetemi docens, történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és Gazdaságtörténeti Bizottságának elnöke, Kovács Anna a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének igazgatója, Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója, Szabómihály Gizella nyelvész, a Gramma Nyelvi Iroda vezetője, Vančóné Kremmer Ildikó nyelvész, a Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének adjunktusa, és Szoták Szilvia nyelvész, az alsóőri Imre Samu Nyelvi Intézet, az ausztriai, szlovéniai és horvátországi régiók magyarnyelvi intézeteit magába foglaló interregionális központ elnöke.
A pénteki napon Gyáni Gábor történész, az ELTE oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Deák Ágnes történész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Demmel József társadalomtörténész, valamint, nem utolsó sorban Milan Olejník és Soňa Gabzdilová történészek, a Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetének tagjai (Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied) és Simon Attila tartottak előadásokat.
Az előadásblokkokat vitafórumok zárták, melyekbe nemcsak az említett szakmai nagyságok, de az egyetem jelenlegi tanulói, valamint egykori hallgatói, a már diplomával sikeresen végzett történelemtanárok is szívesen bekapcsolódtak.
A konferencia színvonalas előadásainak köszönhetően a hallgatóság betekintést nyert és ehhez professzionális szakmai nézőpontot kapott az interetnicitás, a nemzetiségi együttélés, a nyelvi konfliktusok, a nyelvhasználat, a történeti nyelvpolitika, a nemzeti identitás nyelvtörvények által való befolyásoltságának, valamint a huszadik századi nemzeti iskola- és kultúrpolitika változásainak témaköreibe.
A pénteki záró vitát követően Szarka László, a Selye János Egyetem Történelem tanszékének docense foglalta össze a konferencián hallottakat, záróbeszédében mondott köszönetet a résztvevőknek és a hallgatóságnak, s külön méltatta az egyetemi hallgatók részvételét is e jelentős eseményen.

Bc. Bugár Gergely és Csicsay Imre
Felvidék.ma

Képek: Tóth Attila, PROfoto