37305

Van-e különbség a hüye és a buta között? A feltett kérdésre adott válasz több lehetséges síkon kifejthető.

Ha pl. az internetes értelmező szótár meghatározásait figyelmesen elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy szinte csak árnyalatnyi különbség van a két fogalom tartalma között. Ezért bizony nem egyszerű feladat eldönteni, hogy elnökünk inkább buta, mint hülye, vagy fordítva. Nyilvánvalóan ezek az árnyalatnyi különbségek okozzák, hogy a híradások és vélemények egyaránt tartalmazzák mindkét jelzőt.
Elnöki beosztásban egyik tulajdonság sem kellemes. Kívülről szemlélve, természetesen az értelmes szemlélődő szempontjából akár sértő is lehet, ha pl. olyasmit lehet róla kijelenteni, hogy egy buta/hülye elnök országának polgára. Jogos feltételezés természetesen az olyasmi, hogy szellemi képességeink nagy valószínűséggel, az elnökével összemérhetőek, annál valamivel jobbak, vagy rosszabbak, hacsak nem tartozunk a hivatalos személyektől független kivételek csoportjába, ahol a 160 IQ feletti érték is megengedett.
Bárhogy is van a lényeg egy. Van egy ország, amely a hatalmasok gyenge pillanatának következtében keletkezett, nélkülözve létrejöttének valóságában mindenféle ésszerűséget, értelmet. Természetes, hogy egy ilyen ország jeles személyiségeit kicsit determinálja ez a körülmény. Az is természetes, hogy egy ilyen ország állampolgárait hidegen hagyja elnökük intellektuális jellemzője. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy semmiféle érzékenység nem tapasztalható a két megjelölés cserélgetése okán.
Bár a magyar nyelv nem hivatalos nyelve ennek az országnak, ezért a magyar nyelvű kifejezések sem hivatalos kifejezések, azért az értelmező szótár felsorolásainak tanulmányozása után mindenki eldöntheti melyik jelzőt használná az adott összefüggésben. Akit ez nem érdekel, annak sem fog nagyobb baja történni, mint ahogy ez az állapot nem okozott semmiféle katasztrófát Szlovákiának az eltelt elnöki ciklusok alatt.
Már csak azt kéne tisztázni, hogy a hivatalos nyelven való megnevezés, az inkább a hülye, vagy inkább a buta megfelelője, vagy esetleg egyszerre tartalmazza mindkettőt. Ebben az utóbbi esetben csupán a sorrend lehet kérdés, vagyis az, hogy elnökünk inkább hülyebuta, vagy talán butahülye?
Van egy igen hlúpy=balga, bárgyú, bolond, buta, együgyű, hülye, ostoba, sületlen, tökkelütött elnökünk. Mint látható a választék igen szép, mindenki kedvére válogathat, röhöghet, vagy sírhat, hangulatának és mentalitásának megfelelően, mert ez már egy hivatalos lista, annak ellenére, hogy nem hivatalos nyelven szól az olvasóhoz, ám a hivatalos szlovák kifejezés hivatalos fordítása, bárki ellenőrizheti: http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-madarsky/?q=hl%C3%BApy
Már csak az vár tisztázásra, hogy ez a hivatalos abc szerinti sorrend érvényes-e, vagy van egy másféle fontossági sorrend, amely a magyar megfelelőt egy olyan sorrendben adná meg, amely kifejezné az egyes magyar kifejezések közötti sorrendet, aszerint, ahogy ezek a fordításokban előfordulnak mondjuk egy 100-as minta alapján, ha ez sok, akkor legalább 20-30-as véletlenszerű mintában, ahol az irodalmi és ismeretterjesztő szövegek megközelítően egyenlő arányban lennének képviselve.
A lista készítőjének jó szorakozást kívánok! Érdeklődéssel várom a listát!

Varga Lajos, Felvidék.ma