37281

 Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök 2013-as újévi köszöntőjét az európaiság jegyében tartotta meg. Jelezte, az új esztendő Szent Cirill és Metód éve lesz. Áder János magyar államfő azt kívánta, sohase adjuk fel álmainkat, mert mi magyarok egymás szerencséjének is a kovácsai vagyunk. Kiemelte a jószomszédiságot is.

Drága polgártársaim! – köszöntötte újév első napján Szlovákia lakosait Gašparovič, majd a következőképpen folytatta:
“Szívesen csatlakozom azokhoz, akik Önöknek 2013-ra jó egészséget, biztos munkát és békés családi életet kívánnak. Ha elgondolkodnak efelett, rájönnek, hogy ez nem kevés. 2013 küszöbén a világ ismét bonyolultabb lett, nem találjuk a kiutat abból a problémahalmazból, amelynek okozója a világválság. Ez még akkor is így van, ha a gazdasági válság talán nem terhel bennünket oly mértékben, mint más országokat.
Persze túlságosan egyszerű lenne minden problémát csak a tartós válság számlájára írni, hisz az nemcsak a termelés és a pénzügyek függvénye. Ezektől sokkal mélyebb, politikaibb és erkölcsi okai is vannak. Ez a helyzeten változtatni képtelen politikusok válsága, amelynek a következményét elsősorban Önök, polgárok viselik.
Érzem Önökkel együtt a feszültséget, a felfokozott idegállapotot, még szerencse, hogy közben itt voltak a karácsonyi és újévi ünnepek, amelyek folyamán leülhettünk szeretteinkkel, s akárcsak egy pillanatra is, de megálljt parancsolhattunk a hajszának. Amikor is tudatosíthattuk, milyen fontosak számunkra azok, akikkel az év közben időnk sincs egy-egy bizalmas beszélgetésre, mert folyamatosan rohanunk és fáradtak vagyunk.
Az Önökkel folyatott beszélgetésekből ismerem gondjaikat. A viszonylag jó gazdasági eredmények ellenére a munkanélküliség nem csökkent, s hallom bíráló szavaikat, amelyeket természetesen indokoltnak tartok.
Nem lehet tovább halogatni az iskolaügyben, az egészségügyben, a közhivatalokban felhalmozódott problémák megoldását. Sokan érzik úgy, hogy munkájuk alulértékelt, csak sajnos nem áll rendelkezésünkre elég forrás ahhoz, hogy ezen azonnal változtassunk.
A múlt évben előrehozott parlamenti választások voltak, nagy bizalmat kapott Önöktől az új kormány. Az a kormány, amely a problémamegoldások szociálisan járható útjait keresi. A helyzet megkívánja, hogy segítsünk nekik. Elértünk egy töréspontot, most arra van szükségünk, hogy elrugaszkodjunk, összetartsunk, együtt cselekedjünk és közelebb kerüljünk egymáshoz.
Meg kell találnunk a jövőbe vezető helyes utat, manapság az a gyakorlat, hogy a megoldásokat mindig másoknál keressük. Kezdjük saját magunknál.
Munkahelyünkön, otthonainkban az Önök aktív, kezdeményező hozzállása híján minden erőfeszítés sikertelenségre lesz ítélve.
Drága polgártársaim! Ma emlékezünk az önálló Szlovák Köztársaság létrejöttének 20. évfordulójára. A felelősség nagy terhét vettük két évtizede vállainkra, ma is érezzük a súlyát, de azt mondom, derekasan visszük a terhet. Tudatosítjuk, hogy államunk nem egy imagináris fogalom. Ez az állam szabad akaratunk és felelősségünk kifejezője, és úgy kell tisztelnünk, akár saját magunkat. Ezért van az, hogy az állam se jobb, se rosszabb, mint vagyunk mi magunk.
A kezdeti nehézségeket leküzdöttük, mert a múltunk arra tanított, hogy kitartsunk munkával és egyedi kultúránkkal. Azzal a kultúrával, amelyet ma sajnos hanyagolunk, pedig a válságban a segítségével maradtunk fenn. Még ha a válság fékez is bennünket, nem kell amiatt aggodalmaskodni, hogy nem tudunk megbirkózni vele.
A sok borúlátó mérlegelés ellenére most is dinamikus és sikeres ország vagyunk. A világ megbízható partnert lát bennünk, és elismeri kitartásunkat. Sikeresek vagyunk a nemzetközi piacokon, és szakembereink megállják a helyüket bárhol a világban. Okunk van büszkének lenni.
A kezdődő esztendő a fordulat éve lesz számunkra az Európai Unió működésén belül is. Olyan helyzetben vagyunk, amely aktív szerepvállalásra ösztönöz bennünket. Szlovákiának lehetősége van arra, hogy tevékeny módon befolyásolja és szorgalmazza az unión belüli kölcsönösen előnyös megoldásokat. Ha készek vagyunk lemondani szuverenitásunk egy részéről, akkor jogunk van elvárni a velünk szembeni kötelezettségek teljesítését is. Főleg, ha mi is teljesítjük a vállalt kötelezettségeinket.
Szlovákia érthető jeleket küld Európa felé, következetesek akarunk lenni az együttműködésben beleértve a felelősségmegosztás és a szolidaritás elveit is. Ez az Únió működésének egyik alapköve és a siker előfeltétele. A meglévő szabályok és szerződések és az egyenlőség elveinek a szigorú betartása mellett.
A tagállamok együttműködése rendkívül előnyös, hisz Szlovákiát is beleértve valamennyi tagország részese a szövevényes és globális gazdaságnak. S lényegében nincs más lehetőségünk. Meggyőződésem, hogy az Unió is, az euró is végül megerősödve kerül ki a válságból. A mi közösségünk küzdelmének végső célja a béke és a nyugalom Európában és az egész világon.
Ismételten figyelmeztetek arra, hogy a béke és a nyugalom nem természetes velejárója életünknek, mint ahogy azt hajlamosak vagyunk hinni. A nemzetközi békemissziókban szolgáló polgártársaim ezt igazolhatják.
Találkozásaink folyamán, kedves polgártársaim, Önök mindig szóba hozzák azokat a jelenségeket, amelyek nyugtalanítják Önöket. Zavaró tényező a társadalomban egyre inkább eluralkodó egoizmus, a fogyasztói életmód térnyerése, a korrupció, az értéktelen álkultúra terjedése, hagyományos értékeink semmibe vétele. Arra is gyakran figyelmeztetnek, mintha a lelkiismeretes munkának egyre kisebb lenne a becsülete. Aggasztja Önöket a jog érvényesíthetőségének és a vállalkozások tisztességének alacsony szintje, valamint az, hogy a jómódúak nem minden esetben szolidárisak a szegényekkel. Mintha néha megfeledkeznénk Alkotmányunkról, mely szerint a magántulajdon kötelez is.
Tudatosítom, hogy a kor amelyben élünk, egyre inkább arra ösztönzi a politikusokat, hogy a társadalom egy olyan víziójával dolgozzanak, amely ismét előtérbe helyezi a tisztességet, sőt azt meghatározó tényezővé emeli. Egy olyan társadalomban gondolkodnak, ahol a polgárok jóléte fontosabb a makrogazdasági mutatóknál.
Az embereknek biztosaknak kell lenniük abban, hogy a független bírói hatalom mindenki számára garantálja a jogbiztonságot, amely tudatában a társadalom könnyebben képes kezelni saját problémáit.
Szlovákia jövője jelentős mértékben függ attól, milyen mértékben leszünk képesek fokozni a tudomány és a gazdaság teljesítményét, és jobban kihasználni innovációs képességeinket. Persze nem elegendő ezekről csak beszélni.
A múlt évben látogatást tettem olyan országokban, amelyek e szempontok alapján rendkívüliek. Japán, Svájc, Dánia, Hollandia. Igyekeztem megtudni, miben is rejlik sikerük titka. A tanulság világos, egy működő rendszernek köszönhető, tiszteltben tartják a szabályokat, hisznek az oktatás, a tudomány teljesítőképességében, mint a nemzetgazdaság legfontosabb forrásában. S nemcsak a bérekről, hanem az egész rendszer működéséről van szó. Számunkra ez az egyetlen út, ha az ország versenyképességét fokozni akarjuk.
Tudom, egy ilyen vízió beteljesítéséhez nem elég egy esztendő. Én arra kérem Önöket kedves polgártársaim, hogy ebben a bonyolult korban tartsunk össze. Legyünk szolidárisak és türelmesek. Ha képesek leszünk egymásra figyelni, párbeszédet folyatni, akkor a nehézséget is legyőzzük.
Még mindig van közöttünk sok jó ember, megértés, szolidaritás és szívélyesség is. Csupán a politikában és a médiában van ezekből kevés. Az embereket el kell fogadni és szeretni kell őket, hibáikkal és gyengeségeikkel együtt. Ez a társadalom megszenvedte a magáét a politikai konfrontáció és a kishitűség miatt. Számunkra az út a jóakarat, az együttműködés, a szolidaritás. Az út a korrekt párbeszéd és a jó célok egysége.
Az új esztendő Szent Cirill és Metód éve lesz. Emlékezni akarunk majd küldetésükre, s arra is, hogy itt hozták létre az első ószláv eredetű iskolát, és jogtudományaikkal megerősítették a Nagy-morva Birodalom politikai helyzetét. Európa védőszentjei területeinkre érkezésének 1150. évfordulója megérdemli tiszteletünket, és a méltó megemlékezést.
Drága polgártársaim! A születést mindig öröm is kíséri. Ez a gondolat karácsony idején különösen időszerű. Örömmel fogadtam a modern, önálló államunk, a Szlovák Köztársaság születését is. Ma, 20 év elteltével is hangsúlyozni kell a politikusok és a polgárok felelősségtudatának fontosságát. Egységesíteni kell erőfeszítéseinket nekünk szlovákoknak, azokkal a nemzetiségekkel, akiknek ez az ország a hazát jelenti. Együtt kell kijutni a válságból jelentősebb károsodás nélkül.
Én bízom a mi embereinkben, hisz ebben a történelmi térben 1000 esztendőt voltunk képesek túlélni, s e mellett megóvni nyelvünket, életterünket, hitünket és kultúránkat.
Büszke vagyok mindarra, amit az önállóság 20 éve alatt elértünk. Segítsen bennünket annak a tudata, hogy nem vagyunk egyedül, hogy az együttműködő európai országokhoz tartozunk, amely államközösség felelősséget érez polgárai békés életéért. Ez szintén egy ok, amely miatt bizalommal tekintek a jövőbe.
Az új évben nem csak jó egészséget, nyugodt munkát és békés családi életet kívánok Önöknek, hanem több együttérzést is. S mint nagyapáink kívánták ilyenkor, kívánom Önöknek, hogy a 2013-as esztendőben áldás legyen terveiken, s főleg a bölcs döntéseiken. Önöknek és szeretteiknek boldog új esztendőt kívánok” – mondta újévi kösztőjében Gašparovič.

Áder János: “Sohase adjuk föl álmainkat!”

Az egymásnak megadott tiszteletről, a jövőért viselt felelősségről, a közös siker öröméről, valamint a talpraállás és egymás teljesítménye megbecsülésének fontosságáról beszélt Áder János köztársasági elnök újévi köszöntőjében, amelyben mindenkit arra buzdított, sohase adja föl álmait. Az elnök jókívánságaival külön megszólított minden korosztályt. Idén első alkalommal a siket és nagyothalló nézők számára az államfő mellett álló Weisz Fanni fordította jelnyelvre a köszöntőt.

A köztársasági elnök televíziókban elhangzott beszédében azt mondta, szilveszter az öröm ünnepe, a jókívánságok éjszakája. “Az elmúlt percekben a levegő megtelt az újévi trombiták hangjával, hogy régi szokás szerint távol tartsunk minden rosszat újszülött esztendőnktől, és hogy világgá kürtöljük, mennyi személyes és közös reménnyel vágunk neki az új évnek” – fogalmazott.
Hozzátette, nagy erő van ebben a pillanatban, hiszen az elmúlt percekben magyarok milliói, fiatalok és lélekben fiatalok, ismerősök és ismeretlenek fordultak örömmel egymáshoz, boldog újévet kívánva.
“Nagy erő van e pillanatban, ami életünket és világunkat is formálni képes. Mert mindennél nagyobb erő lakozik az egymás iránt érzett szeretetben és jóakaratban” – jelentette ki Áder János, rámutatva: jót kívánni egymásnak többet jelent, mint legszebb reményeinknek hangot adni, “mert azt fejezzük ki vele, hogy ezekben a percekben mi mindannyian egymás javát akarjuk”.
A köztársasági elnök jelezte, lélekben ő is ott van az emberek mellett, hogy kinek-kinek személyesen fejezhesse ki jókívánságait.
A különböző korosztályokhoz fordulva a nagymamáknak és nagypapáknak azt kívánta, legyen sok örömük, boldogságuk gyermekeikben és unokáikban, az édesanyáknak és édesapának pedig azt, hogy az elkövetkező év családjuk, gyermekeik boldogulásáról szóljon és hogy “a szemük fényét jelentő” gyermekük legyen mindig egészséges. “Azoknak pedig, akik betegségben szenvednek, kívánom, hogy hozzon gyógyulást számukra az újesztendő!” – fűzte hozzá az államfő.
Áder János a fiataloknak azt kívánta, élvezzék önfeledten szilveszter ünnepét, vigyázzanak magukra és az éjfélkor érzett öröm élményére maradjon meg épp úgy, ahogy szerelmükre, szeretteikre, családtagjaikra, barátaikra szeretnének vigyázni egész évben. “Azt kívánom, éljenek meg minél több sikert, örömöt és boldogságot, mert így válnak alkalmassá arra, hogy szüleiknek, majdani családjuknak és hazájuknak is támaszai legyenek” – tette hozzá az elnök. A magányosan vagy családjuktól elszakítva ünneplőknek azt kívánta, hogy lélekben öleljék magukhoz mindazokat, akiket szeretnek, mert bizonyosan ők is szeretettel gondolnak rájuk.
“Kedves honfitársaim! Kívánom, sohase adjuk fel álmainkat. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy elterveztük, mindig legyen erőnk ismét talpra állni!” – folytatta Áder János.
Felidézte, régi bölcsesség, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa. De az talán még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, magyarok egymás sorsának is kovácsai vagyunk – hívta fel a figyelmet.
Hangsúlyozta, “olyan országot, olyan hazát kell alkotnunk, amelynek fundamentuma az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó és a jó szomszédság, a jövőnkért viselt felelősség és egymás teljesítményének megbecsülése”.
“Gondoljuk csak meg, mire lennénk képesek, ha vennénk egy nagy levegőt, és így vágnánk neki az új esztendőnek! Vajon nem élhetnénk-e úgy, ahogy himnuszunkban is áll: jó kedvvel, bőséggel?” – vetette fel ünnepi köszöntőjében a köztársasági elnök, jelezve: szívből kívánja, hogy így legyen.
“Szeretettel köszöntöm önöket az új esztendőben! Boldog új évet, Magyarország!” – zárta gondolatait Áder János.
Idén első alkalommal a siket és nagyothalló nézők számára az államfő mellett álló Weisz Fanni fordította jelnyelvre az elnöki köszöntőt, amely első alkalommal volt látható okostelefonos alkalmazás segítségével a televíziós közvetítéssel egyidejűleg.

Pátria rádió, MTI, Felvidék.ma