39406

Elektronikus folyóiratunk hetedik – idei első – számában számos aktuális, lezáratlan témát vettünk górcső alá, nagy teret kap a Fontos vagy! mozgalom és a „Kassai Kormányprogram”  néven ismert moszkvai deklaráció genocídium-jellegének vizsgálata.
A tartalomból:
A Fontos vagy! mozgalom egy civil regionális kezdeményezés, mely szülőföldünk őshonos jellegének megmaradásáért, közösségi jogaink betartásáért és azok európai szintű bővítéséért küzd, az öntudatos polgári cselekvés eszközeivel.” Ezzel a tömör, lényegre törő bemutatkozó mondattal fogadja az internetes oldalára látogató érdeklődőt az a civil mozgalom, amelynek neve – túlzás nélkül mondható – az utóbbi hónapokban megtestesíti azt, amiről már-már azt hittük, azt hihettük, semmivé vált az elmúlt évtizedek léleknyomorító, keserves lét-küzdelmeiben: a felvidéki magyar közösség élni akarását, lelkiismeretét és végül a becsületét. S azt, amit korábban legfeljebb csak az eleven húsba maró iróniával és gúnnyal írhatott le a saját fajtáját féltve-ostorozó tollforgató: a felvidéki magyar virtust!  Felidézzük a közelmúltban elhunyt Boldoghy Kató színésznő, rendező pályafutását. Április 21-én távozott közülünk, s mint ahogy fia, Boldoghy Olivér írta, „már odafent mondja be a rádió esti krónikája, hogy rendezte Boldoghy Kató. Aki be tudja fogni a jelet, hallgassa meg“.

Idén is megemlékeztünk Esterházy Jánosról – Születésének 112. és halálának 56. évfordulója alkalmából március közepén ismét a mártír sorsú grófra, Felvidék legnagyobb formátumú politikusára emlékezett a szellemi örökségét őrző és tovább vivő magyarság – nem csak a Felvidéken. Összeállításunkban ezek közül mutatunk be néhányat.

Beneš-örökzöld – A Beneš-dekrétumok kérdése egy, a felvidéki magyar közélettel foglalkozó lap számára sajnos állandó, mondhatni örökzöld téma. És ez már évtizedek óta így van és egészen addig így is marad, míg a felvidéki magyarság kollektív bűnösségét „megalapozó” elnöki dekrétumok – és az azokat később megerősítő jogszabály – a szlovák jogrend részét képezik. Legutóbbi lapszámunkat (Felvidéki Magyarok, 2012/4) ugyan teljes egészében a dekrétumoknak szenteltük, mégsem tehetjük meg, hogy e kiadásunkban ne foglalkozzunk velük legalább egy rövid összeállítás erejéig. Az elmúlt negyed év fejleményei indokolják mindezt…

A Kassai Kormányprogram elfogadásának évfordulójára – 1945. április 5-én fogadták el a Kassai Kormányprogramot, amely Edvard Beneš elnöki dekrétumaival teljes összhangban megpróbálta a felvidéki magyarságot ellehetetleníteni, kitelepíteni az országból, és Csehszlovákiát kizárólag a csehek és szlovákok homogén nemzetállamává alakítani.  Tarics Péter összefoglalója segítségével ebbe a dokumentumba pillanthatunk bele. „A történtek valamennyi fizikai következményeit csak azok tudják hitelesen elmesélni, akik személyesen is átélték, illetve közvetlen vagy közvetett áldozatai voltak a genocídium-kísérletnek. Ennek részletes feltárása már nekünk, utódoknak a feladata” – vallja a szerző.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem szobrának hányatott sorsa – Borsiban, Rákóczi szülőháza előtt álló szobrot 2013. február 28-án éjjel barbár módon ledöntötték és ellopták. Ez a hányatott sorsú szobor történetének újabb, tragikus fordulata.

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja – Első alkalommal emlékeztünk meg április 12-én a felvidéki kitelepítések áldozatairól, miután a magyar Országgyűlés tavaly decemberben elfogadott határozatával e napot jelölte meg a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjául. Megemlékezések voltak Magyarországon és a Felvidéken egyaránt, ezek közül tallóztunk.
A második világháború utáni korszak drámai hangulatát Dunajszky Géza Elűzve és megalázva című publicisztikai írása tárja elénk.

Kassa – Európa kulturális fővárosa – 2013-ban a franciaországi Marseille mellett Kassát illeti az Európa Kulturális Fővárosa cím. Az egyik legkitűnőbb alkalom ez a „kiválasztott” európai városoknak arra, hogy megmutassák magukat országnak-világnak, no és persze arra is, hogy egy hatalmas adag „üzemanyag-fröccsöt” pumpáljanak bele a város kulturális életébe. Hogy sikerült? Erről (is) szól Balassa Zoltán írása.

Lapunk záró írásaként Duray Miklós felvidéki politikus, írónak „Az Információs társadalom kontra magyar társadalom” című, a Magyar Tudományos Akadémián 2013. március 27-én tartott műhelykonferencián elhangzott előadása olvasható: A tömeges magány, vagy új kapcsolatok új távlatai?

A folyóiratot Szűcs Dániel szerkesztette, megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

A Felvidéki Magyarok 7. száma itt tekinthető meg, illetve tölthető le.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”37834″}