40517

Idén államvizsgáztak először a felsőfokú szakmai képzés levelező és nappali tagozatos hallgatói a dunaszerdahelyi Vásártéri Magán Szakközépiskolában.
A sikeres államvizsga letétele és abszolvens szakdolgozat megvédése eredményeként 30 hallgató viselheti mostantól a DiS – okleveles szakértő titulust és vehette át egy egyedülálló ünnepségen az ezzel járó diplomát.
Az idegenforgalmi és szállodaipari szakmenedzser valamint az adóigazgatási szakügyintéző szakon végzettek diplomaosztó ceremóniáját Dr. Ozorák Jolán nyitotta meg, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, a 3 éves felsőbb fokú képzés során az iskola oktatói azt tartották szem előtt, hogy milyen képességeket, tudást, felkészültséget várnak el a munkaadók a frissen diplomázott állásba állóktól: a kitartó munkavégzést, problémafelismerő és megoldó képességet, tanulási képességet, az önállóságot, kezdeményezőkészséget, a csapatban való munkavégzés képességét, jó kommunikációs (tárgyalási és prezentációs) készséget idegen nyelven is, megosztott figyelem képességét.
Sokoldalúan foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, témákkal, erről az elmúlt napok vizsgáin meg is győződhettek. Mostantól azonban ezek már nem vizsgatételek, hanem a mindennapi élet megoldandó feladatai, ezek figyelembevételével kell kialakítaniuk saját víziójukat, életképüket, nem feledve azt, hogy Life Long Learning – azaz egész életen át tartó tanulás nélkül mindez nem megy és innováció sincs. „Ma már napnál is világosabb, hogy a megszerzett tudás egy évtizeden belül elavul; a felgyorsult informatikai és társadalmi fejlődés olyan új kihívásokat produkál, amelyeket csak korszerű tudással lehet kezelni, megoldani” – mondta.
A tulajdonos-igazgatónő meggyőződéséről biztosította a vendégeket, hogy az említett ismeretekre és készségekre az iskola a hallgatókat színvonalasan felkészítette.
Az ünnepi köszöntő után átadásra kerültek a diplomák, melynek kíséretében erre az alkalomra készült emlékszalagot tűztek ki a követelményeket teljesítő diákok ruhájára.
Emléklapokban részesültek azok a hallgatók, akik már több, mint 8 ill. 7 éve hűek alma materükhöz, hiszen ebben az intézményben is érettségiztek, a legjobb tanulmányi eredményekkel rendelkezőket pedig elismerő oklevéllel és könyvajándékkal jutalmazták.
Az eseményt az iskola éttermében megrendezett állófogadás – koccintás és az ez alkalomra készített torta felszeletelése –zárta.
Fotógaléria az eseményről megtekinthető: itt<<<.

Kis Lívia/Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”39677,33919,32313,30351″}