41952

A 185 évvel született Báró Baratta Alajosra emlékezve feltételezhetően az olvasók többségének nem mond majd sokat ez név.  Báró, földesúr és gyáros, az első poltári magániskola (1866) és a poltári tégla- és cserépgyár létrehozója is.. A Losonctól közelében lévő Poltáron élt, és itt is hunyt el. A poltári köztemető egyik díszes obeliszkje alatt nyugszik  Felirata: Hálás kegyelete jeléül / emeltette szeretö gyermekük / BERTY / 1911 évben // DR. BR. BARATTA / DRAGONO NORBERTNÉ / LOVASSY SZAKALL  SÁRA /  * 1879. VI. 10. – + 1914 . I. 13. // BARATTA DRAGONO / ALAJOSNÉ BÁRÓNŐ / SZÜLETETT DORSAN IRMA /  * 1855 MÁJ. 2.   + 1902. ÁPR. 3 / BARATTA DRAGONO / ALAJOS BÁRÓ /  * 1828 OKT. 2. +  1910. DEC. 20. // NAGY ANDRÁSNÉ  GOTHI  – JULIANNA /  * 1859 I. 25 –  + 1930 VIII. 11.
Egyike volt azoknak, akik 1899 júniusában kezdeményezték Erzsébet királynő (Sissi) emlékére ligetet létesítsenek, amelyben a mellszobrát is felavatták. Az eseményről a Losoncz és Vidéke 1899. július 9-i számában így számolt be:
 „Erzsébet liget és szobor. Báró Baratta Alajos poltári nagybirtokos s uradalmi igazgatója, Krivda Károly kezdeményezésére Poltár és Zelene községek elhatározták, hogy megdicsőült királynénk emlékére egy ligetet létesítenek. Br. Baratta Alajos áldozatkészsége folytán a terv megvalósult s ma Poltár községe bejáratánál az országút mellett egy szép liget diszeleg megdicsöült királynénk szobrával. Az ünnepélyes szobor leleplezés  mult hó (június – P.J.) 29-én a vidék óriási részvétele mellett 41952bmegtörtént, az  ünnepre  a földmívelési miniszter képviseletében eljöttek: Solcz Gyula orsz. főerdőmester s Tavy Gusztáv főerdőtanácsos, kiket  Zelen község határától egész Poltárig Baratta kastélyáig egy 42 lovasból álló paraszt bandérium kisért … az ünnepélyt a poltári daloskör nyitotta meg a Szózattal. Majd Alexy János poltári evang. lekész lépett az emelvényre, remek szavakkal emlékezve meg a megdicsőült erényeiről, miközben a szoborról lehullott a lepel. Ezután Alexy  k.a. Jakab Ödön a Kisfaludi társaság tagja által ez alkalomra írt ódáját szavlta el nagy hatással. A programmot a poltári daloskör a Hymnusszal fejezte be …”
A szobrot az 1. világháború után eltávolították a helyéről, de jótékony kezek, egy padláson megőrizték és emlékeztek rá. Ján Kováč, Michal Abelovský és Marián Balaj keresték meg újra, s találtak rá 1993. május 26-án Ladislav Vytřísal, mérnök  fészerében.
 A részben sérült szobrot 1994-ben restaurálták majd város Iskolai utcai általános iskolájában  ünnepélyesen leleplezték. Néhány évvel később a Városi Múzeumba került, innen  pedig Városi Hivatal épületének előterében helyezték el.  Vonzó turisztikai látványosság – egyedüli ilyen szobor Nógrádban, súlya több, mint fél tonna

Puntigán József (Fotók: a szerző és a net)