42013

Az MKP Rimaszombati Helyi Szervezete a megyei választások előtt taggyűlést tartott, melyen többek közt összegezték az elmúlt időszak programjait. Csirmaz Miklós, helyi elnök tájékoztatta portálunkat.

Tavasszal bekapcsolódtak az ország decentralizált oktatási szerkezetének és az önkormányzatiság rendszerének megtartása és stabilitása érdekében indított petíció aláíróinak a gyűjtésébe. Honlapjukon népszerűsítették a „Külhoni magyar kisiskolások éve” című központi pályázati felhívást.
Áprilisban indította a helyi szervezet könyvgyűjtési programját, az Adományozz könyvet! akciót, melynek célja a rimaszombati Városi Könyvtár magyar nyelvű könyvgyűjteményének kibővítése volt.
„A felajánlásban elsősorban meséskönyveket, olvasókönyveket, ifjúsági irodalmat, ismeretterjesztő könyveket, szépirodalmi műveket és regényeket vártunk. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vállalt ebben a munkában. Kiváltképpen Tamás Jutkának és Auxt Ferencnek, akik nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy ez a gyűjtés sikeres legyen.42013 1
Felajánlások érkeztek Ajnácskőről, Budapestről, Balassagyarmatról, Rimaszombatból, de nagyon sok könyvet kaptunk a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányától is. A felajánlásokat elektronikus rendszerbe gyűjtöttük, és a mai napig 180 könyv vár az átadásra” – számolt be Csirmaz Miklós.
Különböző rendezvényeken is rendszeresen képviselik a helyi szervezetet.
Auxt Ferenc és Csirmaz Miklós részt vett májusban Esterházy János egész alakos bronzszobrának a felavatásán Budapesten. Júniusban fogadták a Kopjafa-stafétafutás résztvevőit, akik Rimaszombatban is tiszteletüket tették. Az MKP támogatásával június 17-én a városban is bemutatták a felvidéki kitelepítésekről szóló Fehérlaposok c. rockoperát.
Martoson, az I. Martosi Szabadegyetemen is jelen voltak a helyi szervezet tagjai, ahogyan ott voltak Bátkában, a Balogvölgy Kistérség Találkozóján és a Via Nova ICS által szervezett kisiskolák megmentésére irányuló kerekasztal beszélgetésen is.
A szervezet tagsága köréből az ősszel több díjazott is kikerült. A párt Dunaszerdahelyen tartott kongresszusán emlékplakettel köszönték meg a közösség érdekében kifejtett tevékenységüket a járási szervek által javasolt személyeknek. A Rimaszombati járásból a hanvai Juhász István mellett Pelle Tibor, a rimaszombati helyi szervezet tagja is elismerésben részesült.
42013 2„Meg kell említenünk még egy díjazottat, aki évtizedeken keresztül támogatta az MKP munkáját. Szeptember 21-én tartották Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a Magyar Örökség díjátadó ünnepségét. Ez alkalommal Rimaszombatból B. Kovács István muzeológust, Gömörországot megörökítő munkásságáért tüntették ki. Dr. Erdélyi Géza művészettörténész, ny. felvidéki református püspök, az Emberi Méltóság Tanácsának alelnöke méltatta” – emlékeztetett Csirmaz Miklós.
A helyi szervezet bekapcsolódott a kétnyelvűség megőrzése és erősítése érdekében a választójogi törvény tárcaközi egyeztetésére kiért aláírásgyűjtésbe. Mint ismert a nyelvhasználati jogok védelme és erősítése érdekében megfogalmazott javaslatokat elektronikusan és aláírási íveken összesen 979-en támogatták. Így a Belügyminisztérium köteles volt egyeztetni az MKP-val, ami 2013. augusztus 6-án le is zajlott. Ennek eredményeként az MKP javaslataink jelentős részét elfogadták. Amit képviselőink elértek: a választási értesítők az eredeti törvénytervezettel ellentétben továbbra is teljes egészében kétnyelvűek maradnak, valamint a választók tájékoztatását javító javaslatainkat is bedolgozták a törvénytervezetbe. A jövőben a nemzeti kisebbségek által lakott községek hivatali hirdetőtábláján és weboldalán a választásokkal kapcsolatosan közzétett tájékoztatást, a szavazóhelyiség feliratát, a szavazóhelyiségben kihelyezendő választási útmutatást kétnyelvűen kell kihelyezni. S a további eredményekről is tájékoztatták a rimaszombati tagságot.
A taggyűlésre október 4-én a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében került sor. Ismertették a megyei választási kampány, jóváhagyták a választási bizottságok jelöltjeit, s egyeztették a november 9-i megyei választásokkal legfontosabb tudnivalókat. A Rimaszombati járást Auxt Ferenc, Bán Zoltán, Rigó László és Juhász Péter képviselik az MKP színeiben.
42013 3

Felvidék.ma