42108

Az önkormányzatok területi együttműködése és a községek baráti kapcsolatainak kiépítése, továbbfolytatása szándékával partnertelepülési szerződés aláírására került sor Pincehely és Perbete között.
Szabó Andrea köszöntötte a megjelent két település polgármesterét, képviselőket, valamint az oktatási intézmények, egyházak képviselőit.
Pincehely település Tolna megyében, Tamási és Simontornya között terül el.
A határban található neolit- és bronzkori leletek szerint a folyó és a lankás dombok biztosította kitűnő természetföldrajzi lehetőségeket már az őskor embere is hasznosította. Évezredes szőlőkultúrája van, jó bortermő vidék. Az Árpád-kor településeit – Görbő és Gyánt községeket – először 1138-ban említették. A két falu később Pincehely néven egyesült. A XVI. század végétől az Eszterházyak birtoka volt a két helység. A török hódoltság idején Görbő lakossága megfogyatkozott, magyar telepesekkel népesítették be. A XVIII-XIX. században élte fénykorát.
A jelentős megyei tisztséget betöltő családok közül Csefalvai Ferenc alispán házánál joggyakornokoskodott 1822-1823 között Vörösmarty Mihály.
A hagyomány még azt is tudni véli, hogy a költő itt írta a A Zalán futásának előszavát. Helyet kér és kap magának Pincehely az 1848-49-es, forradalom és szabadságharcban is. 1848 őszén, az ozorai fegyverletételt megelőző napokban Róth generális áthaladt a falun, és a pincehelyiek megtámadták a poggyászszállítmányt, felkoncolták az őrséget. Róth erre visszatért hadával Pincehely megfenyítésére és hadisarc fejében behajtott 2000 forintot, 24 ökröt, 6000 birkát és 300 akó bort, majd felszedette a Kapos hídját, hogy arra ne menekülhessen a nép. Végül ágyúit a községre irányította, és felgyújtatta azt.
A 2429 fő lakosú település Görbő, Gyánt, valamint Pincehely községek egyesítésével jött létre 1930-ban.
„A kölcsönös megállapodást a testvértelepülési kapcsolat létesítéséről és az együttműködésről abból a meggyőződésünkből hoztuk létre, hogy a településeink polgárai közötti partneri viszony egy út arra, hogy mindkét település polgársága és közösségei őszinte akarattal jöjjenek össze, megismerjék és megértsék egymást, valamint tanuljanak egymástól. Ily módon kívánnak településeink hozzájárulni a közös európai egység megteremtéséhez, a határon átívelő nemzetegyesítéshez. Ezzel kifejezzük kívánságunkat, hogy a két település polgárai a fentiek szellemében ápolják a személyes, a kulturális, a gazdasági és a sportkapcsolatokat, a települések vezetői pedig aktív közreműködésükkel segítsék a kölcsönös érdekek megvalósítását” – ezekkel a mondatokkal köszöntötte a magyarországi vendégeket Perbete polgármestere, Kósa József.
Ezt követte a partnertelepülési szerződés aláírása, amelyet Herdics Béla Pincehely és Kósa József Perbete polgármestere látott el kézjegyével.
„ A települések elhatározásukból kijelentik, hogy az európai népek közösségében az adott lehetőségek keretén belül egymást kölcsönösen támogatják, szorgalmazzák az önkormányzatok területi együttműködésének kibővítését a kulturális élet, a sport, az idegenforgalom, a művelődés, a hagyományőrzés, a népművészeti és a vállalkozói tevékenységek területén kialakuló kapcsolatok megerősítésére törekszenek. Személyes találkozók révén megteremtik egy maradandó barátság feltételeit” – áll a szerződés szövegében.
Mindkét település polgármesterei elmondták, személyes meggyőződésből és a hagyományokhoz, tapasztalatokhoz igazodva mindig kiemelten fogják támogatni a kapcsolatot. A tapasztalatok példát adnak és szemléletet közvetítenek. Rengeteg és felmérhetetlen jelentőségű az a tapasztalat, amely községek vezetői, intézményeik irányítói egy régen jól működő demokrácia viszonyai között működő ország életéről, az ügyek intézésének módozatairól és az emberi kapcsolatok gondozásának szintjéről kapnak.
Egészen biztos, hogy a községük életének utóbbi éveiben történt események, változások e tapasztalatokat, mint rejtett, de ható értékeket hordozzák, tükrözik.
A kapcsolatot nem csak az önkormányzat, hanem minden érintett szervezet, intézmény rendkívül nagyra és pozitívan értékelte. Azt mondták, hogy a kapcsolatok rendszeressége és mélysége átfogja majd az egész település életét, s ilyen mély kapcsolatokkal másutt szinte nem lehet találkozni.
Az „Együttműködési szerződés” aláírását méltatta Erdélyi Zoltán református és a község szülötte, Nagy László tatabányai plébános is, akinek jóvoltából a község fennállásának 700. évfordulója alkalmából ismét megújult a kápolna. Elmondta erős kötelékek fűzik a községhez, pedig ezek a gyökerek sok-sok szomorúságot őriznek. „Az élet egyik nagy ajándéka, hogy lehetőségem van másokkal találkozni. Szabad akaratomból kezdeményezhetek kapcsolatokat.
Tőlem függ, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan alakítom. Minden találkozás egy titkot rejt magában, amit érzülettel lehet közelíteni. Ha szellemiséget viszek be a másik emberrel való kapcsolatomba, ez is közelebb visz a találkozás titkához” –mondta a katolikus lelkész.
A közös ünnepi ebédet követően a küldöttség megtekintette a kápolnát, az egykori alapiskolában a néprajzi kiállítást és részt vettek a szüreti ünnepségen.
A szerző képeitmegtekinthetik a képgalériánkban.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma